Startsida

Aktuellt

Satsa på din hälsa!

  • Personlig coaching – samtal
  • Tankefältsträning – stresshantering
  • Personlig utveckling – mental träning
  • Naturmedicin – Homeopati

Föreläsningar om personlig utveckling, stresshantering.

Gå direkt till Tankefältsträning TFT / tankefältsterapi

Föreläsningar jag erbjuder

Artiklar och information om behandligar

Läs mina artiklar och min information om olika behandlingsmetoder.

Presentation av Ingela Broberg

Jag är certifierad coach, instruktör i mindfulness och mental tränare. Jag har 60 högskolepoäng i bas medicin. Sedan 22 år tillbaka driver jag egen praktik i Kristianstad med specialisering inom stresshantering och personlig coaching. Jag arbetar förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till större hälsomedvetenhet och bättre hälsa genom föreläsningar och kurser i stresshantering och personlig utveckling.

Under tiden augusti 2005 till och med december 2008 har jag arbetat i ett rehabiliteringsprojekt som bedrevs av Folkuniversitet i Kristianstad. I projektet var jag ansvarig för coaching och mental träning. I mitt arbete gav jag deltagarna kunskap och kompetens i hur man kan förändra sin livsstil, lära sig avslappning, få struktur i livet och känna att man utvecklas som människa. Projektet omfattade ett tiotal grupper om ca 12 personer i vardera grupp.

Jag har också medverkat i ett annat rehabiliteringsprojekt för långtidssjukskrivna som bedrevs av Akademica Eductus AB i samarbete med försäkringskassan i Blekinge under våren och hösten 2007. Mitt arbete bestod i likhet med arbetet vid Folkuniversitet att vara ansvarig för mental träning och coaching.

Sedan hösten 2009 arbetar jag förutom att driva min praktik även halvtid på Folkuniversitetet i Kristianstad där jag arbetar som coach och föreläsare i olika projekt inom hälsa och personlig utveckling.

Skrivet om Ingela

Skrivet om Ingela Broberg i Kristianstadbladet.

Stärk självkänslan och minska på stressen 11 juli 2015

Hallå där Ingela Broberg 26 februari 2010

Nej” är bästa vapnet mot stress 7 oktober 2006

Tanken behöver också träning 12 september 2006

INGELA BROBERG - certifierad coach, mental tränare och naturterapeut maj 2017