Startsida

Aktuellt

Satsa på din hälsa!

  • Personlig coaching – samtal
  • Tankefältsträning – stresshantering
  • Personlig utveckling – mental träning
  • Naturmedicin – Homeopati

Föreläsningar om personlig utveckling, stresshantering.

Gå direkt till Tankefältsträning TFT / tankefältsterapi

Föreläsningar jag erbjuder

Artiklar och information om behandligar

Läs mina artiklar och min information om olika behandlingsmetoder.

Presentation av Ingela Broberg

Jag är certifierad coach, mental tränare och naturterapeut. Jag har 60 högskolepoäng i bas medicin.Sedan 14 år tillbaka driver jag egen praktik i Kristianstad som näringsmedicinsk terapeut med specialisering inom stresshantering och personlig coaching.Jag arbetar förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till större hälsomedvetenhet och bättre hälsa genom föreläsningar och kurser i stresshantering och personlig utveckling.

Under tiden augusti 2005 till och med december 2008 har jag arbetat i ett rehabiliteringsprojekt som bedrevs av Folkuniversitet i Kristianstad. I projektet var jag ansvarig för coaching och mental träning. I mitt arbete gav jag deltagarna kunskap och kompetens i hur man kan förändra sin livsstil, lära sig avslappning, få struktur i livet och känna att man utvecklas som människa. Projektet omfattade ett tiotal grupper om ca 12 personer i vardera grupp.

Jag har också medverkat i ett annat rehabiliteringsprojekt för långtidssjukskrivna som bedrevs av Akademica Eductus AB i samarbete med försäkringskassan i Blekinge under våren och hösten 2007. Mitt arbete bestod i likhet med arbetet vid Folkuniversitet att vara ansvarig för mental träning och coaching.

Sedan hösten 2009 arbetar jag förutom att driva min praktik även halvtid på Folkuniversitetet i Kristianstad där jag arbetar som coach och föreläsare i olika projekt inom hälsa och personlig utveckling.

Skrivet om Ingela

Skrivet om Ingela Broberg i Kristianstadbladet.

Stärk självkänslan och minska på stressen 11 juli 2015

Hallå där Ingela Broberg 26 februari 2010

Nej” är bästa vapnet mot stress 7 oktober 2006

Tanken behöver också träning 12 september 2006

INGELA BROBERG - certifierad coach, mental tränare och naturterapeut maj 2017