All posts by admin

15apr/19

TANKENS KRAFT

Det är flera år sedan jag skrev någon artikel i Kristianstad Journalen och därför känns det extra roligt att skriva igen.

    Jag har arbetat i över tjugo år som terapeut och träffat många patienter med allvarliga och kroniska sjukdomar, som till exempel MS, som ändå säger att de mår bra. Sedan kan jag träffa en annan patient som har varit hos doktorn och alla prover är bra men han eller hon mår ändå inte bra och det är många som mår dåligt utan att riktigt veta orsaken. Hälsa är ett komplext system där många faktorer samverkar. En av de viktigaste faktorerna är hur vi tänker och varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välbefinnande. Jag är övertygad om att tankens kraft är stor och vår förmåga att känna glädje och tillförsikt beror främst på hur vi tänker.

    Jag började arbeta som homeopat och kände ganska snart att jag ville arbeta med förändringsprocesser på det känslomässiga planet. Under årens lopp har jag mer och mer specialiserat mig på personlig utvecklig, coaching och stresshantering. Jag jobbar sedan tjugo år med Tankefältsterapi i kombination med samtal som är en fantastiskt effektiv metod för att sänka stressen i kroppen och bryta hämmande och negativa tankemönster.

    För många är stress en stor del av livet. Informationssamhället fullkomligt översköljer oss med stimuli dygnet runt, vi oroar oss för nära och kära och över alla val som ska göras för att få livspusslet att gå ihop. Vi människor kan även slå på automatiska stressreaktioner med hjälp av bara tankens kraft. Vi kan med andra ord hitta på ”hot” som att oroa oss över vad andra tycker och blir nervösa över något vi tror kan hända oss och på detta vis skapa påslag av stress. När det sker mycket runt omkring oss och hjärnan värderar allt som lika viktigt uppstår också stress. Det är detta ”eviga tänkande” alla dessa tankar som vandrar hit och dit som gör oss helt slut och som hindrar oss från att vara närvarande i våra liv. Vi tänker omkring 65 000 tankar per dygn, av dem är cirka 95 % samma som föregående dygn. Det ger oss cirka 3 500 nya tankar varje dag som vi kan använda till ett positivt tänkande.

    Under de 22 åren jag har jobbat med terapi har jag hjälpt många människor att lämna gamla begränsningar, negativa tankemönster och beteenden och ta ett steg framåt i livet mot bättre hälsa och större personlig kraft. Med Tankefältsterapi kan man vara mycket specifik och arbeta med den grundläggande känslan som ger upphov till stress, oro eller negativa tankar för just den personen. Det innebär att jag arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor (inga nålar) dessutom får du ett schema att arbeta med hemma. Detta gör att du snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen, känner dig lugnare och mer nöjd med dig själv. Det är en hjälp till självhjälp, det är viktigt att ha verktyg som du själv kan ta till och påverka ditt mående.

    Jag har under lång tid även arbetat via Skype och telefon i Sverige. I höstas flyttade jag till Mallorca och kommer att fortsätta att jobba och då är Skype ett mycket bra alternativ till dig som bor långt bort eller som har svårt att ta dig till min praktik av andra skäl. Jag kommer att vara i Kristianstad regelbundet under året och då kan du passa på att boka ett personligt möte.

Dina tankar idag skapar din framtid imorgon och vill du förändras behöver du förändra ditt sätt att tänka.

17feb/19

Nästa gång jag är i Kristianstad är 27, 28, 29 och 30 augusti 2019

Jag har under lång tid arbetat även via Skype och telefon i Sverige och i höstas flyttade jag till Mallorca och kommer att fortsätta att arbeta och då är Skype ett mycket bra alternativ till dig som bor långt borta. Jag kommer att vara i Kristianstad regelbundet under året och då kan du passa på att boka ett personligt möte.

Nästa gång jag är i Kristianstad är 27, 28, 29 och 30 augusti.

Priset för Skype är samma som för personliga möten – 600 kronor för en timme.

29maj/17

INGELA BROBERG – certifierad coach, mental tränare och naturterapeut

Infört i –  Folkuniversitetets tidning 2017

 Vem är Ingela Broberg?

Jag har arbetat med hälsa i 20 år. Jag har alltid jobbat med människor. I början arbetade jag i hotellbranschen och som naturläkare.
Hälsa har alltid varit mitt stora intresse och ekologisk mat är en del av det. Jag är i allmänhet intresserad av hur man själv ska kunna hjälpa sig själv.

Jag har specialiserat mig inom stresshantering. Det handlar om att lära sig att hitta balansen i livet med livspuzzlet.

Under många år har jag jobbat med rehabilitering av långtidssjukskrivna och anser att det är viktigt att arbeta förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till större hälsomedvetenhet och bättre hälsa.

Hur kom du i kontakt med mindfulness?

Under åren har jag hela tiden vidareutvecklat mig, först mentalträning och sist inom mindfulness. Jag försöker hålla mig á jour med det senaste. Mindfulness är väldigt bra och efter att ha varit i kontakt med metoden i fem-sex år, utbildade jag mig under 2014 och är nu mindfulnessinstruktör.

Vad är mindfulness?

Det är en metod utvecklad av Jon Kabat-Zinn under 1970-talet. Den handlar om att försöka ta kontroll över tankarna som hindrar oss från att vara närvarande. Genom olika övningar, andningsövningar och kroppsskanning får man distans från de automatiska tankarna som alltid snurrar i huvudet. Man ska lära sig fokusera på det väsentliga. Man tränar på att lära sig leva med medvetenhet och vara närvarande. Det är både en metod och ett förhållningssätt.

Jon Kabat-Zinn började använda mindfulness på sjukhuset och det finns forskning som bevisar att metoden fungerar. Det finns mycket forskning som kommer hela tiden, nya attityder som man tar upp och diskuterar tillsammans i grupp, till exempel att man inte ska döma. Det är alltså ett förhållningssätt till livet.

Är det svårt att applicera den?

Man kan inte läsa sig till kunskapen. Man måste träna! Men det är inte svårt, man behöver träna några minuter om dagen och man kan få in den i sin vardag med en app.

Hur är det att undervisa?

Jag har undervisat i tjugo år. Det är det allra roligaste att jobba med grupper. Det bildas gruppdynamik och man lär sig av varandra, samtidigt som man har roligt.
Deltagarna får egna verktyg för att må bättre. Man fokuserar på att gå framåt, fokus är på att må bättre och det är därför viktigt att skratta. Det handlar om att hitta ljuset på något sätt.

Du erbjuder 3 kurser till hösten. Vem vänder sig kurserna till?

Kurserna vänder sig till alla. Man kan ha ett speciellt intresse naturligtvis! Om man är mycket stressad hittar man flera verktyg i kursen i stresshantering och man träffar andra personer som har samma utgångspunkt.
Kursen i personlig utveckling är verkligen för alla, för dig som vill arbeta med ditt välbefinnande och din personliga utveckling.

 

Vilka är dina tips för att må bra i kropp och själ?

Inte vara så duktig, ALLTID.

Ta hand om sig själv.

Lära sig prioritera och bli bättre på att säga NEJ!
Göra ROLIGA saker.

Motionera. Motion är mycket viktigare än vad man någonsin anade.

 

Visste du att…                            

Om du har friskvårdspengar från ditt företag kan du använda dem på mina kurser, jag ger dig Friskvårdsintyg och kvitto.

28mar/17

Klimakterie- PMS och mensbesvär

Publicerad i Kristianstadsjournalen September 1999

Liksom många andra organ så åldras även äggstockarna och äggens produktion av östrogen och progesteron avtar alltmer, så småningom blir östrogenhalterna så låga att menstruationerna börjar komma med allt längre mellanrum. Många kvinnor drabbas av olika ”övergångsbesvär” som kännetecknar klimakteriet.

Nattliga svettningar är ett vanligt symtom, om dagarna kan man känna av s.k. flushes, dvs heta vallningar, hjärtklappning, vissa känner av bröstspänningar. Många kvinnor kan under denna period även ha humörsvängningar och känna sig nedstämda och deprimerade. Med tiden börjar slemhinnorna i underlivet men även i urinröret och urinblåsan att bli torrare och tunnare vilket gör kvinnan mer mottaglig för urinvägsinfektioner. De flesta klimakteriella besvär kan man motverka. Inom naturläkekonsten använder man sig av homeopatiska mediciner för att avhjälpa dessa besvär och påverka förloppet positivt. Det finns homeopatiskt östrogen och progesteronpreparat, som är naturliga och ej har biverkningar.

Det är viktigt att känna att man själv kan påverka detta i positiv riktning på olika sätt. Jag arbetar med Tankefältsträning som är en metod för att förändra inställningen till problem, oftast rädslor, som blockerar vår kraft och energi, vilket klimakteriproblem gör för många kvinnor.

För de allra flesta blir ändå klimakteriet en överraskning i positiv riktning. Enligt en undersökning kände nästan 70 procent att tiden efter klimakteriet var den mest tillfredsställande de upplevt. (Källa: Klimakterieboken)

Osteoporos, är en symtomlös åkomma, som kan börja 5-10 år innan menstruationen upphört, och innebär att benmassan börjar minska och kvinnan drabbas mer eller mindre av skeletturkalkning. Det är viktigt att kvinnan redan några år före menopausen, börjar förebygga detta. Det gör man framförallt genom tillförsel av kalk, D-vitaminer och motion. Kisel är också ett mineral som är mycket viktigt för benbildningen.
PMS- som namnet säger uppträder premenstruella spänningar före menstruationen. Den kännetecknas av att kvinnan blir mycket irriterad och emotionellt labil. Övriga symtom är nedstämdhet, oro och ångest, ömmande bröst, huvudvärk, ledvärk och viktökning. Teorierna är många och orsaken är multifaktorell. En sak är de flesta forskare överens om, nämligen att PMS är relaterad till kvinnans könshormoner progesteron och östrogen.

Jag behandlar med homeopatiska preparat som är individuellt avpassade.

En del patienter tycks må bättre av Multi B och framförallt vitamin B 6, även zink kan hjälpa. Kosttillskott i form av GLA är också ett verksamt preparat.

Ungefär var fjärde kvinna har problem med smärtsam mens. Det är en av de vanligaste orsakerna till att unga kvinnor stannar hemma från skola och arbete.

Riklig mens är också ett mycket stort problem och dessa kvinnor lider ibland också av blodbrist och bör kolla sitt blodvärde för att sedan eventuellt ta järntillskott. Det finns olika behandlingar mot smärtsam mens. Många blir hjälpta av homeopatiska preparat.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

06mar/17

Aktuellt – Workshop mindfullness

Mindfulness – workshop: för dig som vill bli lugnare och mer närvarande i ditt liv
Målet är att fördjupa förståelsen och förmågan att bli mer närvarande i vardagslivet. Du får lära dig olika metoder för att kunna använda dem i din egen vardag. Läs mer på Folkuniversitetets hemsida, se länk nedan
Läs mer

27sep/15

Tankefältsterapi

Publicerad Kraniosakrala Terapeutförbudets tidning – Kanalen hösten 2015

Efter att ha arbetat i över tjugo år som terapeut med patienter, där stress är en stor del av problematiken, har jag alltid strävat efter att hitta behandlingsmetoder som kan hjälpa patienter att må bättre. Jag gick den första utbildningen i Sverige i Tankefältsterapi (TFT) 1997 och kände direkt att detta ska jag jobba med och det har blivit den metod jag främst använder sedan dess.

Mannen bakom Tankefältsterapi är den amerikanske psykologen Roger Callahan, som under 1970-talet utvecklade metoden. Kortfattat bygger metoden på den gamla kinesiska vetenskapen, akupunkturen och Applied Kinesiology (tillämpad kinesiologi). Roger Callahan fann genom att kombinera dessa två metoder en helt fantastisk behandlingsmetod för emotionella obalanser och psykologiska problem. Metoden har under åren genomgått förändringar i utövandet, främst andningens betydelse har blivit viktigare. Redan 2001 gick jag kurs i Integrerad tankefältsträning (ITT) och hjärtfokusering och köpte då HRV-träningsprogram från HeartMath, som jag har haft stor användning av. Under senare år har jag även utbildat mig till instruktör i mindfulness och håller kurser i detta. Jag kombinerar ofta metoderna och kan på detta sätt ge en bredare och mer individuell hjälp till patienterna för att de ska må bättre, känna sig lugnare och mer närvarande i sina liv.

Som alla vet är stress en stor del i människors liv. Exempelvis genom alla val som ska göras, att få livspusslet till att gå ihop. Informationssamhället som fullkomligt översköljer oss med stimuli dygnet runt, och all oro och rädsla för nära och kära. Vi människor, till skillnad från djuren, kan även slå på automatiska stressreaktioner med hjälp av bara tankens kraft. Vi kan med andra ord hitta på ”hot” som att oroa oss över vad andra tycker och blir nervösa över något vi får för oss kan hända och på så vis skapa påslag av stress. När det sker mycket runt omkring oss och hjärnan värderar allt som lika viktigt uppstår också stress. Resultat blir att vi flyttar fokus fram och tillbaka, från det ena till det andra och detta gör oss helt slut.

Det är detta ”eviga tänkande”, alla tankar som vandrar hit och dit och som hindrar oss från att vara närvarande i våra liv. Detta sker för många i dagens samhälle och framför allt för många av våra patienter. När vårt autonoma nervsystem har ett sympatiskt påslag under allt för lång tid skapas det en spänning i kroppen och vårt energisystem störs.

När hjärnan går på högvarv och vi tappat kontrollen över våra tankar och de spelar spratt med oss då är Tankefältsterapi en fantastisk metod för att sänka stressen i kroppen och bryta och förändra hämmande och negativa tankemönster. Med denna metod kan man vara mycket specifik och arbeta med känslan som ger upphov till stress, oro eller negativa tankar för just den patienten. Man arbetar på akupunkturpunkter som man håller på och andas (inga nålar) samt använder sig av affirmationer och du får ett schema att arbeta med hemma. Detta gör att man snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen, känner sig lugnare och mer nöjd med sig själv.

01sep/13

Hitta din inre kraft och styrka

26 September 2013

Vår självbild handlar förstås om hur vi ser på oss själva och den byggs upp av flera delar såsom självkänsla, självtillit och självförtroende. Självkänsla kommer inte utifrån utan inifrån, det är en färskvara som byggs upp och behöver tränas. Det är viktigt att stärka och utveckla självbilden eftersom en god och positiv syn på oss själva hänger samman med hög energi, kraft och styrka men även integritet, vilket innebär att ha tydliga gränser mot omvärlden.

Vår självkänsla uttrycker det egna värdet och känslan av att vi duger, medan självförtroendet handlar om våra prestationer och det vi kan. Det är två helt skilda saker. Vi kan ha ett gott självförtroende för vi har lärt oss agera framgångsrikt men samtidigt ha en dålig självkänsla. Då känner vi oss sällan riktigt nöjda med oss själva och den vi är, oavsett vilka framgångar vi har och behovet av yttre bekräftelse är mycket stort.

Tankarna är tillsammans med känslorna de starkaste reglerande faktorerna för vårt välbefinnande. Därför är det viktigt att ge akt på sina tankar, framför allt de negativa som kan sätta krokben för oss. Många av oss bär på negativa och begränsande tankar om oss själva men även inre konflikter, vi både önskar något – och är rädda för att få det. Det kan vara svårt att hålla reda på sina tankar, det är som om de har ett eget liv ibland, men genom att bli medveten om våra negativa tankemönster kan vi ta itu med dem. Det som behövs är en uppriktig vilja till förändring. En bra övning är att under en dag lägga märke till hur många gånger du ger dig själv negativa budskap och försöka att omvandla dem till positiva eller i alla fall neutrala tankar.

Livet står aldrig stilla utan nya saker händer ständigt som vi måste ta itu med. Vi måste inse att livet är tufft ibland, det händer jobbiga saker som vi inte kan styra eller kontrollera. Det enda vi faktiskt kan kontrollera är vår egen inställning, att ha tillit till sig själv och tänka positivt, att ha en stark inre övertygelse – att ”jag fixar detta” leder till ett mer harmoniskt och tillfredsställande liv. Den stora hemligheten bakom att lyckas är att tro på sig själv och det vi gör. Det viktiga är egentligen inte att lyckas, för att känna sig nöjd med sig själv. Det finns olika grader av att lyckas och det viktiga är att våga försöka att ta sig ur sin trygghetszon – det är att lyckas i sig.

När jag behandlar personer som känner sig stressade, trötta och slitna handlar det om att identifiera orsakerna till detta. Det kan vara dålig självkänsla och oförmåga att sätta gränser, det är ofta något eller någon i ens omgivning som tillåts ta energi eller på andra sätt dränerar en. En annan ganska vanlig orsak är att hela tiden försöka vara perfekt i sitt arbete och ge allt. Då gör man ovillkorligen våld på sig själv. Att veta sitt värde är att göra så gott man kan och sätta en gräns. Inte jobba långt in på natten av oro för att det inte ska bli bra, utan säga stopp och känna att man gjort bra ifrån sig. Många står och stampar och kommer ingen vart men det hjälper att börja med att identifiera problemet, se sina mönster och få klart för sig vad som tar energi så att man kan göra förändringar för att komma vidare och må bra.

Om vi istället kunde acceptera oss själva och den vi är och ge oss själva frihet att göra det som vi egentligen vill! Inte försöka vara någon annan eller vara på ett sätt som någon annan vill. Det krånglar bara till det. Varje människa är unik och fantastisk!

När jag arbetar som personlig coach och har samtal använder jag Tankefältsterapi, som är ett ovärderligt verktyg för att effektivt hjälpa till att bryta och förändra hämmande och negativa tankemönster, inre stress och oro som begränsar och förhindrar oss att må bra och att känna oss nöjda med oss själva.

01Nov/12

Din inställning vid sjukdom spelar roll

November 2012

Vid all läkning är inställningen betydelsefull och det allra viktigaste är att inge hopp, när läkaren kan inge ett visst mått av hopp börjar ofta läkeprocessen kanske till och med innan behandlingen påbörjats, detta kallas placeboeffekten och beror på patientens tilltro till läkaren. Det är av stor betydelse att välja en behandling du tror på och gå vidare med en positiv inställning. Varje människa måste ta ut sin egen kurs. Jag tror att vi med rätt attityd och en hoppfull inställning skulle kunna leva längre, men utan hopp i någon form tror jag inte det är möjligt.

Redan 1975 skrev Norman Cousins boken Att besegra sin sjukdom, han var en känd journalist i USA som drabbades av en allvarlig sjukdom. Han fick den tidens bästa mediciner och vård men blev inte bättre. Han skrev då ut sig från sjukhuset och bestämde sig för att ändra sin inställning och att bli en mer positiv människa. Han blev friskare och mådde mycket bättre redan efter några månader. Boken blev mycket uppmärksammad och en ögonöppnare för att patientens attityd spelar roll i tillfrisknandet. Cousins blev sedermera biträdande professor i psykosomatisk medicin. Tyvärr är det bara att konstatera att intresset för patientens inställning vid sjukdom inte fått mycket uppmärksamhet och att det inte har hänt mycket på detta området sedan boken skrevs för över trettio år sedan.

Detta är något som jag tänkt mycket på utifrån mina egna erfarenheter. Jag har en son som ofta var sjuk under sina första sju år på grund av en immunbristsjukdom. Under dessa år var jag rädd och orolig och satt fast i mina egna negativa tankar. Jag förstod inte att jag kunde tänka på något annat sätt. Jag önskar att någon hade pratat med mig om detta för en rädd och orolig förälder skapar ett barn som känner rädsla. Tankarna är en av våra största tillgångar, men det kan samtidigt vara vår största begränsning. Idag får patienter givetvis hjälp och stöd med samtal vid allvarlig sjukdom som till exempel cancer. Men jag är övertygad att den egna inställningen är av stor betydelse vid alla sjukdomar och jag tror att både vi själva och läkarna har glömt den potentiella kraft varje patient har inom sig.

Jag tycker illa om meningen som många får höra vid läkarbesök att ”det får du lära dig leva med”. Denna meningen påverkar en person negativt och gör att man blir snarare uppgiven och inte benägen att söka annan form av hjälp. Jag är inte naiv och tror att allt går att bota men jag tror alltid att man kan förändra något och på det sättet ändå få en bättre livskvalitet. Inte alla sjukdomar kan botas men många människor låter sjukdomen förstöra deras liv mer än den borde. De kanske kan leva bättre, mer meningsfullt, göra saker som främjar hälsan och till och med känna ett visst mått av glädje trots sjukdomen.

Det är viktigt att ta del i sin egen behandling och uttrycka sitt verkliga jag. Skaffa sig kunskap också om alternativa behandlingar, att bli expert på sitt eget liv och sjukdom och inte lämna över hela ansvaret till någon annan. Att bli frisk är en aktiv handling, det är bra att sätta upp en handlingsplan och bestämma vad man ska göra och sätta mål för tillfrisknandet men utan en positiv vilja till förändring står man lätt stilla och stampar.

Vår kärlek till oss själva avgör om vi äter rätt, får tillräckligt med sömn, motion. Detta är val och uttryck för hur stort ansvar vi tar för vårt tillfrisknande. Uppmuntrande nog har mängder av forskning de senaste femton åren visat att en ändrad livsstil kan reparera skadorna av tarmsjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes. Kroppen har en fantastisk förmåga till självläkning – om man ger den rätt näring och förutsättningar.

Eftersom kropp, känslor och tankar hänger samman behöver du se till helheten i ditt liv för att åstadkomma en förbättring, och kom ihåg att även små förändringar har en stor genomslagskraft i livet. En lång rad studier visar att en hoppfull och positiv sinnesstämning är stärkande för immunförsvaret och hälsan. På samma sätt ökar positiva förväntningar sannolikheten för läkning och återhämtning.

Jag håller föreläsning om hur du kan förändra dina tankar och inställning vid sjukdom för att bli mer positiv och hoppfull och på detta sätt bli mer delaktig i läkeprocessen.