All posts by admin

01apr/09

Hur tystar jag min inre negativa röst?

April 2009

Under årens lopp har jag funnit att det är ett väldigt vanligt problem att man talar till sig själv på ett missbelåtet och destruktivt sätt. Man kan beskriva den inre rösten som min egen upplevelse av mig själv, ”jag bilden,” som består av mina egna åsikter, tankar, erfarenheter, känslor och min kropp. Den har formats av slutsatser som jag dragit om mig själv utifrån egna erfarenheter och upplevelser men också av hur jag blivit behandlad av andra. Vi glömmer ofta att det som sker i nutid styrs och tolkas känslomässigt av erfarenheter vi bär med oss. Kroppen har minnen som framförallt gör sig påminda när vi kommer i jobbiga situationer som påminner om tidigare upplevelser.

Vi kan till exempel känna oss otillräckliga, övergivna eller hjälplösa. Vi är dock inte alltid medvetna om vår självbild och framförallt vill vi inte avslöja den utåt. Vi kan ha en perfektionistisk läggning och en självbild som ansvarstagande och oroar oss då för att göra katastrofala misstag. Därför ältar vi ständigt vad vi har gjort ner i minsta detalj och arbetar oss själva till utmattningens rand för att kunna känna att vi verkligen har gjort rätt för oss. När vi oroar oss är det lätt hänt att vi både tänker ensidigt och fullkomligt ologiskt.

Ett av våra vanligaste negativa tankemönster är katastoftänkandet, att alltid tänka det värsta i alla situationer och snabbt måla upp det värsta scenariot. Du kan också skuldbelägga dig själv, du vill inte se andra förklaringar utan lägger oproportionerligt stor skuld på dig själv. Att övergeneralisera hör också till vanligheten, du drar lätt enorma växlar på en enstaka negativ händelse: ”Det känns som om sådant alltid händer mig. Jag är värdelös”. Att hålla fast vid det negativa kan du säkert också känna igen: ”Varför ska jag gå ut och dansa jag blev ju inte uppbjuden förra gången och det blir säkert likadant denna gången”. Ett annat mönster är att tro att man är dålig eller svag i till exempel ett skolämne, den föreställningen gör att man ofta presterar sämre och det blir en självuppfyllande profetia. Denna dåliga prestation förstärker den dåliga självbilden och lägger grunden för nästa misslyckande.

Genom att bli medvetna om våra negativa tankemönster kan vi ta itu med dem. Det man behöver är en uppriktig vilja till förändring. Det innebär inte att man behöver vända upp och ned på sitt liv men ofta sitter sådana här mönster djupt och är svåra att förändra utan medveten ansträngning. Varaktig förändring handlar om tålamod och att ta små steg i taget. Det inre negativa bandet har ofta malt på väldigt länge, men man har mycket att vinna genom att börja tänka snällare tankar om sig själv.

En bra övning är att börja med att under en dag lägga märke till hur många gånger du ger dig själv negativa budskap och fundera över hur de påverkar din situation. Anteckna gärna. Prova att omvandla den negativa tanken till en positiv tanke, ibland måste man dock nöja sig med att kunna förvandla den till att bli neutral. Lägg märke till skillnaden i den upplevda situationen och känn vad som händer med dig. Här följer ett exempel: ”Jag kommer inte att bli uppbjuden ikväll heller”. Att göra den neutral vore att tänka: ”Jag går ut och dansar ikväll” och att omvandla den positivt: ”Det ska bli trevligt att gå ut och dansa”. Din egen bild av dig själv och tilliten till dina resurser är det drivande i din personliga utveckling. Det handlar alltså om att ha förtroende för den egna förmågan att hantera olika situationer. Du kan träna upp din mentala förmåga genom att stärka din självkänsla och ta kontroll över ditt liv med hjälp av mental träning.

När jag arbetar med individuella samtal använder jag mig av metoden Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden). Det är en mycket effektiv metod för att lösa upp negativa tankemönster och inre stress och oro. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och man får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metod kan man vara mycket specifik med det negativa tankemönstret man vill förändra, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag arrangerar kurser/föreläsningar i mental träning. Där du lär dig avslappning, att bygga upp din självkänsla och få en positiv grundinställning till dig själv. Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete genom föreläsningar och olika kurser i självutvecklande metoder.

Välkomna med förfrågan och mer information angående föreläsningar och kurser. Ring gärna eller maila, se nedan.

01mar/09

Att känna glädje i livet

Mars 2009

Den moderna människan beskrivs ofta som allt olyckligare trots att alla mätbara parametrar som hälsa, utbildning, ekonomi och sjukvård pekar uppåt är tendensen att alltfler blir alltmer olyckliga och deprimerade. Vi är bland de länder i världen med högst medellivslängd men ändå är vi i särklass världens sjukaste folk. I vårt land är det mycket vanligt att vara stressad, olycklig och utbränd. Sedan århundraden har förnekelsen av glädje och njutning förankrats i vår kultur och mycket av denna gamla inställning lever kvar som ett osynligt arv. Många av oss inriktar oss på livets allvar på fel sätt ofta beroende på en diffus känsla av skuld när vi njuter av livets goda på olika sätt.

Vi är programmerade att undvika fara och söka glädje och lycka men vår förmåga att känna dessa känslor beror på hur vi tänker om våra liv. Vi kan grubbla oss sjuka genom att se oss som odugliga, oattraktiva och misslyckade. Men om det är så, då skulle man också kunna påverka sin hälsa positivt genom att tänka ljusa och konstruktiva tankar. Det finns otaliga vetenskapliga studier som bekräftar att när vi mår bra mentalt så mår vi bra kroppsligt och omvänt. När vi lider av oro, stress, sorg och depression så fungerar våra inre organ sämre, immunförsvaret försvagas och vi blir mer mottagliga för sjukdomar.

I och med den positiva psykologins intåg finns det numera seriösa forskare som studerar vad som gör oss friska och lyckliga, det vill säga salutogenes, till skillnad från studiet av vad som gör oss sjuka och olyckliga det vill säga patogenes. En av den positiva psykologins främsta företrädare, professor Martin Seligman, menar att man genom att ge akt på sina tankar kan bryta de tankebanor i mörka toner som vi så lätt fastnar i. Man kan ställa sig frågorna: Varför har jag hamnat i detta negativa tänkande? Vad utlöste det? Är det rimligt att känna så här? Är det så här illa?

Vi har bara två olika sätt att reagera på hur vi mår. När vi mår dåligt utsöndras stresshormoner och när vi mår bra pumpas positiva signalsubstanser och glädjehormoner in. Varje tanke, positiv eller negativ, påverkar hjärnans rent fysiska, anatomiska struktur. Hjärnan är med andra ord plastisk och formas av våra tankar. Om huvuddelen av våra femtiotusen tankar per dag går i moll, så kan vi lära oss att tänka om så att huvuddelen går i dur. Vi kan inte alltid och hela tiden styra våra tankar men vi kan göra det till stor del. Det är en process och kräver att vi måste anstränga oss och arbeta med det under lång tid.

För att vi ska må bra måste vi försöka se till att känslan av att må bra kommer oftare. Säkerligen vet du innerst inne att den positiva känslan oftast inte beror på yttre omständigheter, även om det synsättet i stor utsträckning betonas i vår kultur. Lyckan kommer inifrån, från vår egen inställning och våra egna tankar. Konsten ligger i att finna lycka i det lilla, oftast i sådant som händer i vardagen. Ett knep är att ta fatt på positiva tankar och känslor och försöka återupprepa dem så ofta som möjligt. Med stöd av en positiv och humoristisk syn på dig själv och andra kommer du också att utveckla förmågan att ta till dig glädjen i tillvaron och njuta av vardagen.

Vi har mentala resurser för att förändra oss men ibland vet vi inte hur vi ska komma åt dem. Det finns väl utvecklade och beprövade tekniker att tillgå som t ex mental träning. Fil dr Lars- Eric Unståhl har utarbetat ett system för egenträning med CD som finns att köpa på apoteket.

När jag arbetar som personlig coach använder jag mig av metoden Integrerad Tankefälts träning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att bryta gamla invanda tankebanor. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metoden kan man vara mycket specifik med den känslan man vill förändra , vilket gör att man ganska snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta glädjen i livet genom föreläsningar och kurser. Jag kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till mig i mina lokaler.

Jag kommer att hålla en föreläsning på Studieförbundet vuxenskolan som heter ”Hitta glädjen och lusten i livet” i Hässleholm 5 mars och i Kristianstad 2 april. För mer information kontakta Studieförbundet vuxenskolan.

Välkomna med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och enskilda samtal. Se kontaktuppgifter nedan.

01Nov/08

Sluta oroa dig och lev ett lyckligare liv!

November 2008

Hur många går inte till sängs med oroliga tankar om barnen, amorteringen, jobbet och så vidare. Vi har blivit ett oroligt folk. Siffror och fakta talar sitt tydliga språk, mer än var femte svensk säger sig lida av oro och ångest. Förbrukningen av antidepressiva och lugnande medel har fördubblats jämfört med början av 1990-talet. Vi kan mycket lätt befinna oss i ett ständigt tillstånd av oro och ängslan för allt som eventuellt skulle kunna tänkas hända jagandes efter den totala kontrollen. Men vid eftertanke: hur meningslöst är inte det för vi kommer aldrig någonsin att kunna kontrollera omvärlden. Det enda vi faktiskt kan kontrollera är vår egen inställning och personliga tro. Att ha tillit till sig själv och tänka positivt, att ha en stark inre övertygelse – att jag fixar detta leder till ett lyckligare liv. Vi ältar våra fel och brister snarare än våra styrkor. Många verkar också gå omkring och tänka att så här bra får jag nog inte ha det, alltså kommer något hemskt snart att hända. Kanske har vi blivit så rädda om vår trygghet att vi håller för hårt i den och hela tiden letar efter de hot som kan ta den ifrån oss. Samtidigt har välståndet också skapat orimligt höga förväntningar på livet.

Många söker ett slags perfekt tillstånd av lugn och lycka som är helt omöjligt att uppnå. Vi tänker hela tiden att snart ska vi kunna känna oss lugna, bara det och det blir klart så kan vi koppla bort oron, tror vi. Ett alltför stort beroende av trygghet och säkerhet gör oss sämre förberedda på utmaningar, svårigheter och motgångar. Vi måste inse att livet är tufft ibland, det händer jobbiga saker som och vi inte kan styra eller kontrollera. Det är positivt att våga erkänna att livet känns tungt ibland och att våga söka hjälp när det behövs. Samtidigt är tunga svåra känslor som sorg, ilska och besvikelse också en del av livet. Livet står aldrig stilla utan nya saker händer ständigt som vi måste ta itu med och därför är det viktigt att inte oroa sig i onödan.

Det finns bibliotek där hyllmeter efter hyllmeter tar upp teorier om varför vi blir ledsna, oroliga och arga. En artikel på hundra handlar om våra mer positiva karaktärsdrag – resten handlar om ångest eller depression. Som en följd av all denna ångest och depression har vi fått effektiva behandlingar av depressionssymtom idag. Men medicineringen i sig gör dig inte lycklig. Lycka är faktiskt inte bara frånvaro av nedstämdhet eller förtvivlan, den är ett bejakande tillstånd där vi upplever att vårt liv innehåller både mening och glädje.

Den tyske vetenskapsjournalisten Sefan Klein, författare till boken Lyckoformeln, är övertygad om att lycka är något man odlar, något man till och med måste anstränga sig för att uppnå. Vi kan själva påverka vår upplevelse av lycka, genom att ta vara på våra anlag och på de tillfällen som dyker upp. Världen, som vi upplever den, uppstår framför allt i våra tankar. Lyckokänslan är alltså ingen slump, den är en följd av rätt tankar och handlingar.

Jobbar vi med sinnesfaktorn, det vill säga vårt mentala tillstånd och våra tankar, kan vi höja vår lyckonivå. Den vardagliga lyckan bestäms nämligen till stor del av vårt perspektiv, det vill säga hur vi uppfattar vår situation och hur nöjda vi är med det vi har. Att arbeta med den mentala inställningen är med andra ord ett effektivt sätt att nå lycka istället för att jaga den utanför oss själva. Investera i dig själv och ta reda på vad som gör dig glad. Ge akt på dina tankar för de föder känslor som i sin tur påverkar beteendet.

När jag arbetar med individuella samtal och som coach använder jag mig av metoden Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden). Det är en mycket effektiv metod för att sänka oron och stressen i kroppen genom att lösa upp känslomässiga blockeringar. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och man får också ett schema för att arbeta med hemma. Med denna metod kan man vara mycket specifik för det man känner oro eller är stressad över, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag och min medarbetare Bodil Olofsson arbetar med personal i förändringstider – vid omställningar, omorganisationer och arbetslöshet. Vi arbetar också förebyggande med livstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta balansen och glädjen i livet genom föreläsningar och kurser. Vi kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till oss i våra lokaler. Vi skräddarsyr våra föreläsningar och kurser efter uppdragsgivarens syfte och önskemål.

Välkommen med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och individuella samtal. Ring gärna för information och bokning.

01sep/08

Lär dig hantera smärta

September 2008

Smärta och lidande har funnits i alla tider och det kan plötsligt drabba oss alla. Detta skriver jag mot bakgrund av att jag själv i början av sommaren drabbades av diskbråck och blev inlagd på sjukhuset. Den fysiska smärtan gjorde att jag under två månader kände mig helt hjälplös och beroende av andra människors omsorg, hjälp och stöd. Det är en märklig känsla när alla ens vanliga roller bara försvinner, ungefär som att mitt jag sjunker samman som en badboll som förlorar all luft. Det är en känsla som säkert många kan känna igen som drabbats av olika sjukdomar.

Det är väldigt många människor som har ont dagligen, lika många män som kvinnor i befolkningen har ont, värk och smärta men i sjukvården dominerar kvinnorna. Långvarig smärta medför alltid negativa konsekvenser som sömnproblem, trötthet, irritation och ofta nedstämdhet. Att oro, rädsla, nedstämdhet och ångest förstärker smärta är allmänt känt. Rädslan för framtiden och ovissheten brukar beskrivas som det värsta. Frågorna hopar sig; När ska jag bli frisk? Hur ska jag bli frisk? Frågorna varierar från person till person. Kanske håller man dem borta under dagen då så mycket annat händer. Men på kvällen, i ensamheten kommer ofta frågorna och de stör nattsömnen. Andra tunga känslor som ofta förekommer är sorg och ilska. En person med långvarig smärta upplever ofta en lång rad förluster, t.ex. förlust av kroppsfunktioner och förmågor. En del förlorar sin identitet, sitt livsinnehåll och sina vänner. Kanske är det värsta att känna sig som en börda, för sig själv, för anhöriga och för sjukvården och samtidigt vara beroende av dem.

Alla dessa känslor och tankar jag nämnt är negativa och ger en inre stress i kroppen som ytterligare bygger på spänningarna. Det är av största vikt att arbeta med dessa känslor i någon form av samtal eller terapi, annars riskerar man att de sätter sig i kroppen. Att träna avspänning och använda psykologiska behandlingsmetoder som ett komplement till smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik är viktigt för att kunna hantera smärta och göra det bästa av sin livssituation.

Jag har haft mycket tid att tänka över min egen situation i sommar. Jag vet att jag tillhör den personlighetstypen som gärna vill hjälpa och arbeta med människor. Denna personlighetstyp får ofta problem med ryggen för att man inte lyssnar på sig själv. Det känns väldigt viktigt för mig att lära av det som hänt och bryta mönstret. Jag vill ha en rygg som förhoppningsvis håller trettio år till och då gäller det att medvetet prioritera mig själv och börja träna upp ryggen. Mer symboliskt handlar det om att stärka ryggraden genom att stå upp mer för mig själv och sätta gränser. Avsätta tid till att göra det jag tycker är roligt och mår bra av och få tillräcklig vila och återhämtning annars är det lätt att få kroniska ryggbesvär.

Många som har värk och smärta har det gemensamt att de haft svårt för att säga nej till krav från omgivningen och gjort många saker som de egentligen inte orkat med utan pressat sig för ”jag måste”. Därför är det viktigt att bygga upp och stärka det egna ”jaget”, öka den psykiska kapaciteten och lära sig använda sina egna inneboende resurser till att öka livskvaliteten.

Jag kommer till hösten att hålla två föreläsningar, den första heter ”Sluta oroa dig och lev i nuet!” där tonvikten kommer att ligga på inre oro och rädsla som tar så mycket energi ifrån oss och att sluta med alla negativa och begränsande tankar om dig själv. Den andra föreläsningen heter ”Hitta din inre styrka” och den handlar om att lita till din intuition, att göra ansvarsfulla val och att ha styrkan att stå upp för sig själv. Bägge föreläsningarna efterföljs av studiecirklar på fem gånger som en fördjupning i ämnet.

När jag arbetar som personlig coach och med samtal arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att sänka stressen i kroppen. Med denna metod kan man vara mycket specifik med den känsla som ger stress och oro. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen..

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till att må bra och hitta balansen och glädjen i livet, genom föreläsningar och kurser. Jag kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till mig i mina lokaler. Jag skräddarsyr föreläsningarna och kurserna efter uppdragsgivarens syfte och önskemål.

01aug/08

Hälsocenter Ingela Broberg

Augusti 2008

Efter att i elva år drivit Biopatikliniken i Kristianstad byter jag nu i höst namn till Hälsocenter Ingela Broberg. Namnbytet är en del i den utvecklingsprocess som mitt företag befinner sig i.

Jag är utbildad diplomerad Biopat och näringsmedicinsk terapeut och auktoriserad och kvalitetssäkrad av KAM (kommittén för komplementär och Alternativ Medicin) och har 40 högskolepoäng i basmedicin. När du kommer till mig behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Jag tror att det klokaste man kan göra vid sjukdom är att vara öppen för alla behandlingsmetoder, oavsett om de är skolmedicinska eller komplementära och det ena utesluter inte det andra.

När jag startade mitt företag arbetade jag från början med komplementär medicin där tyngdpunkten var att jag tog emot enskilda patienter på besök på min mottagning.

Jag kommer att fortsätta att arbeta med naturmedicin, men eftersom majoriteten av mina patienter har stress som en del av symtombilden har det blivit en naturlig följd för mig att under årens lopp mer och mer inrikta mig på stresshantering. Jag är utbildad diplomerad stresscoach och mental tränare och jag vidareutbildar mig hela tiden inom detta område.

När jag arbetar som personlig coach och samtal använder mig av metoden Integrerad Tankefälts träning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att sänka stressen i kroppen. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metod kan man vara mycket specifik för det man känner oro eller är stressad över, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag har under flera år arbetat med och varit ansvarig för coaching och mental träning i rehabiliterings/samarbetsprojekt drivna av Försäkringskassan och Region Skåne. Jag har arbetat med flera grupper av långtidssjukskrivna.

I mitt företag arbetar jag också förebyggande med livsstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta balansen och glädjen i livet genom föreläsningar och kurser. Framöver kommer jag att satsa mer på denna biten och till hösten kommer jag att såväl som i mina egna lokaler som ute på arbetsplatser satsa på föreläsningar och studiecirklar när det gäller stresshantering och personlig utveckling.

Nytt för hösten är också att jag har en ny medarbetare, Bodil Olofsson, vid min sida. Hon har under många år arbetat med rehabilitering av sjukskrivna. Bodil är beteendevetare med en fil kand i kognitiv psykologi samt en magisterexamen i kommunikation.

Erfarenhetsmässigt har jag upptäckt att det finns ett stort behov av kunskap i personlig utveckling därför har vi utvecklat två olika kurser som ska ge dig bästa möjliga kunskap och verktyg för att hitta en varaktig balans och glädje i livet.

Den ena kursen heter Sluta oroa dig och lev i nuet! och kommer att handla om inre oro/rädsla som tar så mycket energi ifrån oss och att sluta med alla negativa och begränsande tankar om dig själv.

Den andra kursen har vi döpt till Hitta din inre styrka och den handlar om att lita till din intuition, att göra ansvarsfulla val och att ha styrkan att stå upp för dig själv.

Nytt är också ämnet kommunikation och retorik. Har du tänkt på om du kommunicerar rätt – om ditt budskap går fram som du vill att det ska. Du får verktygen för detta, ditt kroppsspråk, ditt verbala språk, gester och din röst.

Våra kurser är upplagda så att vi blandar föreläsningar med praktiska övningar.

Dessa kurser kan vi ge i form av föreläsningar eller seminarium på företag/föreningar. Vi kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till oss i våra lokaler. Vi skräddarsyr våra föreläsningar och kurser efter uppdragsgivarens syfte och önskemål.

Välkomna med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och studiecirklar. Ring gärna eller maila oss.

01maj/08

Sluta oroa dig och lev i nuet

Maj 2008

Jag har arbetat i över tio år som samtalsterapeut med individuella samtal. Jag har också i flera år arbetat som ansvarig för coachning och mental träning i rehabiliteringsprojekt för långtidssjukskrivna i ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan och Region Skåne. Jag försöker ta till mig och fundera kring andra människors kunskap och erfarenheter. Under dessa åren har jag väldigt många gånger hört ”att jag skulle behöva bli sjuk innan jag förstod att jag måste tänka på ett annat sätt”, det känns viktigt för mig att försöka förmedla detta.

Ibland kan det kännas som om våra tankar äger oss, eftersom de upptar all vår vakna tid med planering och arbete. Alla människor har tusentals tankar under en dag och vi kan inte hindra en viss tanke från att dyka upp men det gäller att börja bli medveten om hur vi tänker. Vi befinner oss oftast i det förgångna eller i framtiden och allt mer sällan i nuet. Vi lever för mycket ”i huvudet” och behöver komma ner i kroppen. Allt för många tänker hela tiden negativa tankar som till exempel att jag inte duger som jag är, hur kunde jag göra/säga detta, det var mitt fel att det blev så här. Det är väldigt lätt att fastna i tankar av detta slag som ger en inre oro och stress i kroppen. Att oroa sig för vad som ska hända är väldigt vanligt och vi ältar ständigt vad vi ska göra eller säga ner i minsta detalj. Detta tar så mycket energi, vi blir mycket trötta av att känna oro och rädsla och riskerar att med tiden bli sjuka.

Det är din syn på dig själv som påverkar hur du hanterar oron i livet. Det handlar om att bli medveten om sin inre självbild, alltså de tankar och övertygelser vi har om oss själva. Vi kan till exempel känna oss otillräckliga, hjälplösa, övergivna eller som självständiga, attraktiva och duktiga. Vi är dock inte alltid medvetna om vår självbild, ofta varken kan eller vill se den. Ibland kan man jämföra självbilden med hur en kameralins fungerar. Är objektivet inställt på en rädsla för att bli övergiven så ser vi automatiskt verkligheten på det sättet och vi får svårt att ta till oss annan information. Pessimisten och optimisten rör sig i samma verklighet, men deras tolkningar är diametralt motsatta. Vilkens tolkning är sannast? En utomstående kan aldrig ta bort en annan människas rädsla, det måste man göra av egen kraft med hjälp av olika metoder som till exempel mental träning där Integrerad Tankefältsträning är inriktad på ens specifika rädslor.

Det är omöjligt att helt undvika oroliga tankar. I sin bok The Worry Cure – Stop worrying and start living ger Dr Robert L. Leahy ett sjustegsprogram för att identifiera och minska orons makt över våra liv. Genom att bli medveten om våra negativa tankemönster kan vi också ta itu med dem. Bästa sättet är att ställa frågor. Den första frågan vi bör ställa oss när vi börjar känna oss oroliga över något är: Finns det något jag kan göra just nu åt min oro? Vi kan då börja med att se om vår oro är produktiv eller improduktiv. Produktiv oro är meningsfull eftersom den hjälper oss att lösa problem som vi kan ta hand om med en gång. Meningslös oro skapar däremot problem genom att den spinner igång en serie oroliga tankar som inte leder till några konkreta problem som är möjliga att lösa. All oro är givetvis inte av ondo, det är bra att tänka till lite extra på att till exempel få passet med sig till flygplatsen men att däremot redan hemma oroa sig för att passet kan bli stulet på semesterorten är varken meningsfullt eller hälsosamt. Därefter kan man fortsätta med frågor som: Hur sannolikt är det egentligen att något av detta kommer att hända? Vad är det värsta som kan hända? Ofta händer inte det vi oroar oss för.

Till hösten kommer jag att hålla föreläsningar och studiecirklar i detta ämne på min praktik och ute på arbetsplatser. Att kunna slappna av är en nödvändighet för att få återhämtning och att vara i nuet är inte längre en självklarhet i vårt stressade samhälle. Ofta är vi i huvudet med ”alla våra tankar” och på så sätt kommer vi aldrig ner i varv och får den återhämtning som är så viktig för att vi ska orka med. En förändring av vårt sätt att tänka kräver medveten träning.

Jag arbetar i grupper med mental träning enligt Lars-Eric Uneståhls koncept för personlig utveckling och individuellt med samtal och Integrerad Tankefältsträning som är en mycket effektiv metod för att sänka oron och stressen i kroppen genom att lösa upp känslomässiga blockeringar. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och man får också ett schema för att arbeta med hemma.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till större hälsomedvetenhet och till att hitta balansen i livet, genom föreläsningar och kurser i personlig utveckling och stresshantering.

Ingela Broberg

01mar/08

Tankens makt över kroppen

Mars 2008

Att tanken kan ha makt över kroppen på olika sätt är inget nytt, men under senare år har Martin Ingvar, professor i neurofysiologi vid Karolinka institutet och andra forskare, kunnat visa direkta resultat på detta. Det handlar om mätbara, kemiska förändringar i kroppen när förväntningar och känslor påverkar nerver, hormoner och immunsystemet. Kroppen och sinnet fungerar bättre eller sämre beroende på vilket tillstånd man befinner sig i. Under de sista två decennierna har många studier visat att immunförsvaret fungerar sämre vid tillstånd av stress och depression. Att det motsatta också gäller dvs. att immunförsvaret fungerar bättre i samband med positiva känslor (t.ex. glädje) bygger däremot på ganska ny forskning.

Den naturliga reaktionen när man själv eller någon anhörig drabbas av en sjukdom är dock tyvärr stress och nedslagenhet. Ibland är det inte situationen i sig som är det allvarligaste hotet mot hur du mår, utan den rädsla som du känner inför situationen. Uttrycket ”en förlamande rädsla” beskriver hur en rädsla kan göra en oförmögen att handla.

Jag har tänkt mycket på detta utifrån mina egna erfarenheter. Dels min egen njursjukdom i tonåren men framförallt min sons nedsatta immunförsvar som han föddes med. Han var mer eller mindre sjuk under sina första sex levnadsår och vi åkte in och ut på sjukhuset. Jag var konstant rädd och orolig under alla dessa år. Jag kände ständigt en negativ stress och hade de typiska katastroftankarna – när han var frisk gick jag bara och väntade på att han skulle bli sjuk igen. Istället för att kunna slappna av och vara glad över att han var frisk var jag lika spänd och rädd som när han verkligen var sjuk. På detta sätt fick jag ingen återhämtning och det sliter på kroppen. All denna rädsla och stress till absolut ingen nytta varken för min son, mig själv eller resten av familjen. Jag förstod inte att man kunde tänka på ett annat sätt därför att jag formligen satt fast i mina rädslor. Jag hade mått mycket bättre under dessa år om jag bara hade varit lite mindre rädd.

Nu vet jag att rädsla är en känsla och känslan är en tolkning av verkligheten. Och att det finns olika metoder av mental träning för att arbeta med sina rädslor och andra negativa känslor. Mental träning sysslar nämligen med det som händer i huvudet på alla av oss varje dag. I huvudet pågår ständigt mentala processer av typ tankar, bilder och känslor. Därför är det viktigt att genom dessa olika metoder lära sig ett bättre sätt att tänka, reagera och handla och på det sättet starta en livslång utveckling mot en allt högre livskvalitet.

Jag arbetar sedan många år tillbaka individuellt med samtal och Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en mycket effektiv metod för att förändra och kunna släppa negativa tankar som rädsla, oro, ilska, besvikelse och andra negativa tankemönster. Med denna metoden arbetar man på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra.

Jag arbetar också i grupp med mental träning enligt Lars-Eric Uneståhls koncept. Han arbetar för att sprida intresset för mental träning till alla sektorer i samhället och inte bara till elitidrottarna som länge använt sig av denna metod för att prestera maximalt. Huvudsyftet med mental träning är att lära sig en metod för att må bättre. I mental träning har det många gånger visat sig att vi styrs av bilder. Det betyder att vid sjukdom är det ett viktigt steg att skapa framtidsbilder av begreppet Frisk och Må Bra. Oavsett vilken situation vi befinner oss i är det en positiv, optimistisk attityd som ger oss bäst förutsättningar att ta till vara våra inneboende resurser. Ofta innebär det helt enkelt att leva med högsta möjliga livskvalitet, oavsett vad livet bär med sig.

01Dec/07

Lyssna på kroppens signaler!

December 2007

Varje år hamnar tre miljoner sjukintyg hos Försäkringskassan och just nu är drygt 20 000 personer sjukskrivna i mer än tre månader bara i Skåne. De senaste åren har antalet sjukskrivningar ökat. Mest ökar sjukskrivningar på grund av trötthet och psykiska problem. Ibland kan säkert orsaken till sjukskivning handla om allt från en arbetsskada till meningsskiljaktigheter hemma eller på jobbet. Bakom värk kan en stressad livssituation dölja sig. Problemet med sjukskrivningar är att de ofta fungerar som en nedåtgående spiral. En lång tids sjukskrivning ökar risken för fortsatta sjukskrivningar. Därför är det viktigt att bli medveten om problemet och angripa det från flera håll. Vägen till ett friskare liv med större grad av välbefinnande måste gå via en ändrad livsstil och ett aktivt förebyggande folkhälsoarbete.

Det viktigaste man kan göra på egen hand är lära känna sig själv, känna igen sitt stressmönster och lära sig lyssna på kroppens signaler. Kroppen är fantastisk och den vill hela tiden hjälpa oss genom att via olika symtom till exempel huvudvärk, magproblem eller sömnproblem visa oss att vi inte mår bra och behöver göra något för att ändra på detta. Hjärnan däremot vill inte lyssna, den stänger av och kör på som vanligt. Fortsätter vi på detta sätt tillräckligt länge kör vi slut på energin och blir sjuka på ett eller annat sätt. De flesta människor inser att det inte går att vänta tills man blir sjuk, man vill faktiskt lära sig att ta hand om sin hälsa och förändra sin livsstil. Tidningarnas hälsobilagor är ett tydligt exempel på allmänhetens stora intresse för hälsofrågor.

Vi har själva ansvar för att finna glädje och harmoni i våra liv. För att kunna känna att man har balans i livet innebär det framförallt att respektera våra behov av motsatser: prestation och avkoppling, arbete och fritid, givande och tagande, närhet och personligt revir. I dagens uppskruvade samhälle är det ofta bristen på återhämtningen som gör att vi inte mår bra. Ofta har fritiden och ledigheten blivit lika stressad och tidspressad som arbetet.

Vila och återhämtning efter en dag på jobbet, vid sjukskrivning, eller arbetslöshet (som är otroligt stressade livssituationer) är nödvändigt om vi ska normalisera nivåerna av stresshormoner. Det allra bästa är att göra det man tycker om och blir glad av att göra, för då sker en frisättning av endorfiner i kroppen som påverkar hela den biokemiska balansen på ett mycket positivt sätt. Det är bara du som kan påverka din livskvalitet och stressen i ditt liv, genom att bli medveten och göra förändringar för att må bra.

Jag har sedan många år specialiserat mig inom stresshantering och personlig utveckling. Ibland är det svårt att få ner stressen på egen hand, det snurrar tankar hela tiden och det finns en oro och inre stress i kroppen som det är näst intill omöjligt att bli av med. Då är det hög tid att söka hjälp. Innan fler och värre symtom tillkommer till exempel okoncentration, minnesproblem och den ”förlamande” tröttheten.

Det kan även hända att man har dessa stressymtom och till och med kan känna av den ”förlamande” tröttheten man uppsöker då läkare och alla prover är bra. Vad som då hänt är att man fullständigt kört slut på energin i koppen. Jag tror att det finns ett behov av nytänkande och större intresse för till exempel olika former av mental träning.

Jag arbetar sedan många år tillbaka med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en mycket effektiv metod för att behandla inre stress som rädsla, prestationsångest, dålig självkänsla, ilska och negativt tankemönster. Det är en individuell metod som löser upp blockeringar och sänker stressen i kroppen. Det innebär att man arbetar med akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema i hemläxa för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från inre stress känner vi oss lugnare och mer i balans.

Det är kombinationen av att ta hand om både kroppen och själen som bidrar till läkning. Det är först när man börjar känna en förändring i kroppen, när man kan känna att man kan koppla av och få återhämtning som det sker en frisättning av endorfiner och stresshormonerna sjunker och då har den läkande processen kommit igång. En varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välmående.

Tidigare artiklar hittar du på min hemsida: www.biopatikliniken.se

Jag önskar er en God jul och ett Gott Nytt År!

Ingela Broberg

01okt/07

Tankens läkande kraft

Oktober 2007

Den holistiska synen ser till helheten – kroppen, själen, tankarna och känslorna. Helhetssynen innebär att kroppens olika organ samarbetar med varandra och för att få större effekt behandlar man inte bara en del utan ser till helheten. Redan på 1940-talet började man forska i sambandet mellan kropp och själ, men det är först nu som helhetssynen börjar få allt större genomslag. En bidragande orsak är att forskningen har upptäckt att det finns stora likheter mellan immunsystemet och nervsystemet. Kroppens funktioner har visat sig hänga samman på ett sätt som man tidigare inte trodde var möjligt. Man är numera också övertygad om att det psykiska och det fysiska tillståndet påverkar varandra via det centrala nervsystemet, hormonerna och immunsystemet.

Under de senaste trettio åren har en mängd forskningsresultat samlats som visar på tankarnas betydelse för kroppens läkande processer. Detta har gjort att det numera finns en större öppenhet för metoder som mental träning, visualisering, affirmationer, meditation och samtal i stödgrupper. Det finns en ökad tro på människans egen förmåga att kunna påverka sin hälsa i positiv riktning. Tankarna är en av våra största tillgångar, men det kan samtidigt vara en av våra största begränsningar.

Rädsla är en mycket vanlig reaktion när man har att göra med sjukdom och graden av rädsla hänger ofta samman med sjukdomsdiagnosen och dess prognos. Rädsla är en negativ förväntan som ofta innebär att man förväntar sig det värsta och det mest skrämmande. Att känna rädsla är naturligt, men den behöver inte styra oss. Att inte fastna utan börja komma över rädslan är ett viktigt steg i läkeprocessen. Hopp är ett viktigt ”motgift” mot rädsla och maktlöshet, även om det du hoppas på – att bli helt frisk – inte går i uppfyllelse kan hoppet hålla dig uppe så att du kan berika och förlänga ditt liv och uträtta mycket. Hopp är en mycket viktig ingrediens i en läkeprocess. Detta är också något man kan träna upp, till exempel genom mental träning, affirmationer och visualisering.

Det är viktigt att ta eget ansvar och informera sig om alla möjligheter som står till buds. Jag tror att patienten har störst möjlighet att bli frisk när han/hon kompletterar den medicinska behandlingen med metoder för att stärka den egna inneboende kraften. Att bli delaktig i sin egen behandling kan vara det första uttrycket för ditt verkliga jag och din egen kraft och ger en fördjupad självinsikt.

Fil dr Lars-Eric Uneståhl har utarbetat och intalat en mycket bra CD i mental träning som hjälp och stöd vid cancer som kan beställas på www.veje.nu eller per telefon 019-33 11 70.

Att tanken kan ha makt över kroppen på olika sätt är inget nytt, men under de senaste åren har Martin Ingvar – som är professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet och bland annat forskar på placebo – tillsammans med andra forskare kunnat visa, genom mätbara kemiska förändringar, vad som händer när förväntningar och känslor påverkar nerver, hormoner och immunsystem. Placebo är en viktig ingrediens i varje lyckad sjukdomsbehandling. Ensam är placebo ganska svag. Det är tillsammans med skickliga läkare och beprövade metoder eller mediciner den hjälper kroppens smärtstillande och läkande processer på traven och den blir en kraft att räkna med och kunna utnyttja i positiv bemärkelse.

Studier utförda av olika forskargrupper har visat att mental träning, avspänning och visualisering ger en avsevärd förbättring av immunförsvaret. Det bygger på att varje medveten eller omedveten förändring i känsloläget åtföljs av en förändring i kroppen. Tankar förknippade med negativa känslor drar ner energin medan tankar som hör samman med positiva känslor höjer den.

Jag arbetar sedan många år tillbaka med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en mycket effektiv metod för att behandla och förändra ”gamla invanda negativa tankemönster”. Denna metod hjälper dig att förändra och att kunna släppa negativa, rädslofyllda tankemönster, oro, ilska, inre stress och uppleva mer inre frid och välmående. Det är en individuell metod som löser upp emotionella blockeringar och sänker stressen i kroppen. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema att arbeta med hemma för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till större hälsomedvetenhet och bättre hälsa genom föreläsningar och kurser i personlig utveckling.

Ingela Broberg

01mar/07

Var nöjd med dig själv – ingen är perfekt

Mars 2007

Att ha klart för sig vad man vill ha ut av livet och vill förändra är en förutsättning för att lyckas nå målen. Många kör på i gamla hjulspår, samtidigt som en gnagande känsla av att något är fel växer inombords. Därför gäller det att verkligen ta sig tid att tänka över sin situation och rikta blicken inåt för att komma fram till vad man vill förändra i sitt liv. Det kan handla om relationsproblem, eller att man vill leva mer hälsosamt, stärka sin självkänsla eller känna sig gladare.

Idag är förändring ett nyckelord. Allt kan, och ska åtgärdas i vår ”makeover-mani.” Man ska vara snygg, hänga med, ha koll. Media visar upp lyckliga människor. Det handlar mycket om att må bra och vara ”perfekt” och det är lätt att känna sig misslyckad om man inte lever upp till idealen. Men frågan är också var vi sätter ribban. Om inte perfekt ungdomlig skönhet var vår referenspunkt skulle kanske inte åldrandet vara så problematiskt. Det perfekta livet är en illusion – och det perfekta hemmet också. Självhjälpslitteraturen inspirerar men det finns också en risk att jakten på det perfekta livet skapar en hets som man inte alls mår bra av. Vi uppmuntras att förbättras och förändras, bejaka oss själva, sträva efter framgång. Samtidigt ska vi undvika stress, njuta av ögonblicket och hitta fram till vårt autentiska jag. Om man betänker att de flesta av oss också måste arbeta för brödfödan, sova och få hemmet att fungera är det lätt att se att ekvationen inte går ihop. Vi tror och förväntar att vi ska klara 100 procent av allt samtidigt: jobbet, barnen, relationen, kroppen, hemmet. Men vi måste inse våra begränsningar. Vissa dagar är helt enkelt lite grå och trista. Livet flyter på och det händer inget särskilt. Ingen passion, ingen himlastormande lycka, ingen lyxmiddag eller lönehöjning i sikte. Livet är inte perfekt – och det är okej!

Det handlar inte om att vi ska sluta utvecklas. Men budskapet att vi aldrig duger som vi är äter sig in i oss. Därför att vi jämför oss med andra och låter oss påverkas av yttre bilder av lycka och av hur vi själva borde vara, tänka och se ut. Vår kultur är inställd på ständig förändring och förbättring och allt i livet har blivit projekt som man ska lyckas med. Jag tror att vi människor på djupet har en längtan efter trygghet, vila och tillit. Vi behöver få vara nöjda. Vi behöver lära oss att känna oss nöjda över det vi har gjort istället för att som så många idag bara känner sig missnöjda över allt de inte hunnit med. Många känner sig inte nöjda för att man inte har vissa saker istället för att vara tacksamma över det vi har.

Att förändra och utveckla sig är viktigt, men jag tror att all förändring som blir bestående måste vara genomtänkt och förankrad i ens inre. När man väl vet vad man vill förändra gäller det att tydliggöra vad förändringen kommer att innebära. Vilka uppoffringar behöver du göra för att uppnå de mål du har satt? Om du till exempel vill ha bättre kondition och har som mål att om ett år springa tjejmilen så behöver du träna två gånger i veckan och kanske missar att se något program på tv eller umgås. Kan du ta igen det på något annat sätt i stället? Alla delar i livet hör ihop. En förändring inom ett område påverkar alltid ett annat. Men är man bara medveten om det behöver uppoffringarna inte kännas så stora.

Idag pratas det mycket om självkänsla, det vill säga mitt eget värde i mina egna ögon eller hur det faktiskt känns att vara jag. Självkänsla är något vi alltid bär med oss och är något vi behöver bygga upp och stärka. Om man lär sig att inte jämföra sig med andra och slutar att konkurrera, för att istället öva sig på att tycka om sig själv och känna att man duger som man är – då kanske livet skulle bli lite enklare och roligare.

Jag arbetar sedan många år med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en mycket effektiv metod för att behandla känslor som rädsla, prestationsångest, dålig självkänsla, oro, ilska och negativt tankemönster. Det är en individuell metod som löser upp emotionella blockeringar och sänker stressen i kroppen. Det innebär att man arbetar med akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema i hemläxa för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från dessa negativa känslor känner vi oss lugna och i balans, vilket är kroppens normala grundtillstånd.

Jag arrangerar utbildningar i mental träning på företag och inom organisationer. Där du lär dig avslappning, att bygga upp din självkänsla och få en positiv grundinställning till dig själv. Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete genom föreläsningar och olika kurser i olika självutvecklande metoder.

Ingela Broberg