Category Archives: Sjukdomar och behandlingsmetoder

Artiklar om sjukdomar och behandlingsmetoder

01maj/01

Taktil massage – Lugn och beröring

Publicerad i Kristianstadsjournalen Maj 2001

Ordet Taktil kommer från latinets tactilis och betyder beröra. Den Taktila massagen är mjuk och omslutande, en beröring av huden som ges med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov. Metoden är utvecklad av sjuksköterskan Siv Ardeby. Den vidareutvecklades efter omfattande arbete bl a genom ett forskningsprojekt på uppdrag av socialstyrelsen. Bland äldre visade resultaten att patienternas vakenhet och förmåga till kommunikation ökade när de fick massage. För barnet är beröring nödvändigt för att det ska knyta an, utvecklas och mogna. Också för äldre personer är behovet av tröst, närhet och bekräftelse stort, särskilt för människor som på grund av olycka eller sjukdom tappat fotfästet i tillvaron eller blivit beroende av andra för att klara det dagliga livet.

Också vi som befinner oss ”mitt i livet” behöver återhämtningspauser ibland, särskilt i den stressade tillvaron som många av oss lever i. När vi hamnar i situationer där vi känner oss maktlösa blir vi lätt stressade och det sympatiska nervsystemet aktiveras. Effekterna är välkända: hjärtat slår snabbare, genomblödningen i musklerna ökar, blodtrycket höjs och andningen blir snabbare. Om vi inte kan förändra vår situation reagerar kroppen så småningom med till exempel huvudvärk, trötthet, spänningar och ont i magen..

Med hjälp av värme och behaglig beröring kan vi aktivera kroppens lugn och ro-system, det parasympatiska nervsystemet. Taktil massage ger inte bara lugn och avslappning. Den sensoriska stimulering som Taktil massage ger kan också få smärtlindrande effekter.

De positiva effekterna av massage beror troligen på nivåerna av hormonet oxytocin. Professor Kerstin Uvnäs Moberg vid Karolinska institutet berättar i sin bok ”Lugn och beröring” på ett enkelt och pedagogiskt sätt om lugn och ro-systemet och om oxytocinets samordnande roll.

Den mesta forskningen har varit koncentrerad på hur stresshormonerna aktiveras, medan Kerstin Uvnäs Moberg alltså forskat i motsatsen, kroppens lugn och ro-system. För ett sådant har vi och ju mer vi lär oss om hur vi får igång det, desto bättre kommer vi att må. Beröring, massage, värme och stillhet sprider lugn och ro i kroppen. Lugnande hormoner flödar i blodet. De fungerar tvärtemot våra stresshormoner som aktiveras när vi känner oss pressade och hotade. Oxytocin är ett hormon och en signalsubstans i hjärnan. Det upptäcktes först i samband med amning och förlossning, men senare forskning har visat att det inte rör sig om ett specifikt kvinnligt ämne, utan är en av kroppens viktigaste substanser och har en fundamental betydelse för hälsa och överlevnad. Det sänker blodtrycket, minskar halten av stresshormoner, ökar toleransen för smärta och har en tillväxtstimulerande effekt med mera.

Eftersom jag arbetar med många sjukdomstillstånd som ofta är stressrelaterade använder jag också Taktil massage som ett komplement. Det är viktigt att hitta nya infallsvinklar för att kunna hjälpa kroppen att läka sig. Ju mer lyhörd man är för kroppens signaler och lär sig tolka dem, desto lättare är det att leva ett liv i hälsa.

I den stressade tillvaron som många av oss lever i är det viktigt med återhämtningspauser. Jag arbetar med Taktil massage som är mjuk och omslutande, en beröring av huden som ges med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov. Med hjälp av värme och behaglig beröring kan vi aktivera kroppens lugn och ro-system, det parasympatiska nervsystemet. För ett sådant har vi och ju mer vi lär oss om hur vi får igång det, desto bättre kommer vi att må.

Jag tycker det är mycket viktigt att ge tid för samtal för jag tror att patienterna ofta har en tanke eller ide´ till vad som orsakat ohälsan och hur man bäst vill bli hjälpt.

01apr/01

Var rädd om din mage

Publicerad i Kristianstadsjournalen April 2001

Magens och tarmarnas hälsa är viktigt för hur vi mår rent allmänt. En dåligt fungerande mage kan bidra till besvär som trötthet och huvudvärk, även infektioner, allergier och reumatism. Alla önskar vi att magen fungerar bra. Om inte magen fungerar bra kan det fördärva hela ens dag, humöret blir dåligt och man tappar orken. Principen för en fungerande mage och tarm är att man har en någorlunda sund livsföring.

Tarmens betydelse för hälsan har allmänt varit undervärderad, man har främst sett den som ett transportorgan – men nu börjar det svänga. Tarmen är vår största kontaktyta med omvärlden. Vecklar man ut den, blir den som en fotbollsplan i yta. Större delen av vårt immunförsvar sitter också i tarmen. Det skyddar oss mot olika tarminfektioner, men kanske även i viss utsträckning mot andra infektioner.

Vi lever hela tiden i närkontakt med miljarder bakterier som finns på vår hud, i munnen, näsan, underlivet och i tarmarna. Dessa bakterier är en del av vår miljö och vi behöver dem. I vår långa tarmkanal har vi en massa små, levande bakterier. Närmare 100 000 miljarder, vilket är minst lika mycket som cellerna i kroppen. I våra tarmar bor ett helt kilo bakterier som vi förhoppningsvis ska leva i symbios med under hela livet. Normalt har vi en bra balans mellan olika bakterier. Men ibland rubbas balansen, nyttiga tarmbakterier slås ut och mindre nyttiga får övertaget till exempel candida albicans. Idag är det tyvärr mycket vanligt med en felaktig tarmflora och man kan lida av det på olika sätt utan att veta varför.

Flera faktorer styr uppkomsten av en felaktig tarmflora. Vi tar pencillin alltför ofta (som slår ut den normala tarmfloran) och äter för mycket raffinerade socker-och mjölprodukter (som jästsvampar älskar). I vårt moderna samhälle stressar vi mer än vi tål, äter snabbt och tuggar slarvigt. Bidrar det vi äter verkligen till bättre hälsa eller äter vi bara för att bli mätta? Det vi äter påverkar såväl mängden näring vi får i oss som tarmflorans sammansättning. När tarmfloran har en felaktig sammansättning (dysbios) försämras näringsupptaget påtagligt.

Alternativ medicinen verkar efter principen att inte ”kriga” mot sin infektion utan att samarbeta med de friska delarna och förstärka dem i ett led att återfå balansen i kroppen. En naturlig slutsats är att man måste behandla tarmarna, framförallt är en normalisering av bakteriefloran i tarmarna mycket viktig och inom naturmedicinen finns fler olika preparat att välja mellan.

Mycket talar också för att det finns ett intimt samband mellan mage/tarm och vårt känsloliv. Många känner av magen under stressiga perioder, i form av till exempel värk eller gasbildning. Alla tarmar reagerar på stress och känslor, men en ”dålig mage” är ömtåligare och tål mindre stress.

Jag arbetar med Integrerad Tankefältsterapi (ITT) som är en effektiv metod av mental träning för att behandla den negativa stressens grundorsaker. Med denna metod behandlar jag även rädslor och prestationsångest och alla dessa känslor har indirekt en stor påverkan på vårt mag-tarmsystem.

Ett friskt mag-tarmsystem är grunden för en god hälsa.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sina funktioner. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

01okt/00

Urinvägsbesvär

Publicerad i Kristianstadsjournalen Oktober 2000

Inom homeopatin betraktas urinvägssjukdomar inte bara som problem med njurar och urinvägar, utan som en avspegling av kroppens funktion och av kosthållningen. Det finns fyra viktiga funktioner i vår organism: cirkulation – andning – avgiftning – utrensning. För dessa funktioner står de stora organen: hjärtat – lungorna – levern – njurarna. Kroppens viktigaste sätt att rensa ut gifterna är via njurarna. Stress ökar mängden kemikalier som måste utsöndras, en dålig kost är ansträngande för ämnesomsättningen i allmänhet och njurarna i synnerhet. Njurarna får ofta bära väldiga påfrestningar av vårt sätt att leva. Varje dag filtreras ca. 180 liter primärurin genom de båda njurarna, den reduceras sedan till bara 1,5 liter sluturin som innehåller koncentrerade avfallsprodukter från ämnesomsättningen. Det är mycket viktigt att alltid ha en riklig urinmängd och att höja urinmängden gör man bäst med bas och mineralrika örtteer. Det är mycket viktigt att dricka mycket för att på det sättet späda ut gifterna och hjälpa njurarna att skölja ut dessa. I annat fall kan njurarna bli överbelastade.

Varje år besöker en miljon svenskar vårdcentralen med urinvägsinfektioner. Det finns till och med kvinnor som drabbas av blåskatarr så ofta som varje månad. Om du får ont i njurtrakten och feber då fungerar antibiotika bäst för att snabbt få bort bakterierna.

Med blåskatarr menas vanligen en bakteriell infektion som drabbar urinblåsan. Det finns även icke bakteriella blåskatarrer, s.k. interstitiell cystit. Den sistnämnda beror på en inflammation i urinblåsans vägg – i synnerhet i klimakteriet då slemhinnan blir skörare p.g.a. låga östrogenhalter. Den homeopatiska behandlingen har ofta mycket gott resultat både på den bakteriella och icke bakteriella cystiten.

Inom naturläkekonsten är gullris (solidago) ett organspecifikt njurmedel av första rang. Med detta menas att det stimulerar njurarna till bildandet av mera urin och utsöndringen av s.k. urinämnen och dessa två principer ligger också som grund till dagens användning av gullriset. Det är växtens blad och små grenar som används både till örtte och till färdiga naturläkemedel. Ett annat örtmedel som har god effekt vid vid urinvägsbesvär är mjölon (uva –ursi). Innan antibiotikan fanns var det med hjälp av olika medicinalväxter man botade urinvägsbesvär. Naturmedicinen vilar i betydligt mindre utstäckning på kliniska studier, i stället baserar den sig ofta på erfarenheter vunna under hundratals år. Metoder som håller måttet efter att ha använts under många generationer talar för att behandlingen har en oskadlig verkan och att den fungerar med avsedd effekt på den sjuke.

Att ändra livsföring är av största vikt när det gäller denna grupp av sjukdomar, eftersom de vanligaste orsakerna till att njurarna far illa är tobak, högt blodtryck, uttorkning, alkohol, koffein och andra stimulantia samt proteinrik kost. Nedbrytningen av protein belastar i hög grad njurarna. Om du vet att dina njurar inte fungerar normalt eller att du har haft någon njursjukdom tidigare, så är en viktig förebyggande åtgärd att kraftigt minska proteininnehållet i kosten och att dricka tillräckligt med vätska för att undvika uttorkning.

Med njurbelastning menas ett tillstånd då njurarna inte hinner eller orkar utsöndra alla de slaggämnen som normalt utsöndras via njurarna. Njurbelastning är i sig ingen sjukdom utan snarare ett uttryck för funktionell otillräcklighet. När njurbelastningen blir klinisk påvisbar (kreatininvärdet är för högt) så kallas det för njurfunktionsrubbning och kräver läkarbehandling.

 

Det finns flera olika behandlingsförslag med naturläkemedel för att stärka njurarna och på detta sätt förebygga urinvägsinfektioner och njurbelastning. Förbättringen kommer långsamt men är bestående, eftersom den är resultatet av en varaktig aktivitet i självläkningssystemet i stället för ett undertryckande av symtom.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin och mineralterapi samt kostrådgivning.

01aug/00

Det naturliga åldrandet

Publicerad i Kristianstadsjournalen Augusti 2000

Idag tar allt fler ett eget ansvar för sin hälsa, vi söker själva kunskap och är öppna för nya alternativ, ideer och tankar för att fortsätta känna vitalitet och livsglädje på äldre dar. De yttre tecknen på åldrandet, som vi hittar på vår kroppsyta, är egentligen mer en estetisk bedömning. Huden är inte lika spänstig som förr och rynkorna framträder allt tydligare. Men de återspeglar någonting viktigare – nämligen att det som sker med kroppens yttre även sker med kroppens inre, dvs. även det inre åldras. Rent fysiskt innebär det biologiska åldrandet för människan att kroppens vitalitet avtar utan att vi kan göra så mycket åt detta. Lungornas vitalitet avtar, skelettmassan minskar, mag-tarmslemhinnan börjar att skrumpna och det kan bli allt besvärligare att tömma tarmarna. Blodkärlen börjar slagga igen och åderförkalkningssymtom börjar uppstå, t.ex. blir blodcirkulationen sämre i benen. Lederna är inte längre lika mjuka som i ungdomen och hos många börjar linsen slagga igen och det uppstår grå starr.

Jag tycker det är värt att göra vad man kan för att behålla ett ungdomligt hälsotillstånd så länge som möjligt. Jag nämner här några åldersåkommer som är vanliga men viktiga och möjliga att behandla:

  • Försämrad blodcirkulation och ökad blodproppsrisk
  • Sämre balans
  • Sämre minne
  • Sköra naglar, hår och benstomme
  • Väderspänning, buksvullnad och förstoppning
  • Minskad produktion av magsaft, galla, bukspott och tarmsaft

Det är tråkigt att många äldre tror att det inte finns någonting att göra mot de ovannämnda besväreren. Behandlingen kan bestå i små ändringar av vardagens rutiner kombinerat med lite hjälp av kosttillskott och naturmediciner.

Några enkla råd mot de åldersrelaterande symtomen:

När det gäller väderspänning, förstoppning och minskad produktion av matsmältningsvätskorna kan man hjälpa upp detta med en s.k. amarabehandling. Med detta menas att man ordinerar örter som har en bitter smak för att stimulera hela matsmältningen. Det största felet man kan göra när man äter är att inte tugga maten noga, detta är viktigare ju äldre man blir, därför att matsmältningsapparaten med åren får allt svårare att tillverka tillräckligt med de olika matsmältningsvätskorna och vi får s.k. funktionella matsmältningsbesvär som även kallas för dyspeptiska besvär.

När det gäller sämre balans och sämre minne är detta i första hand ett resultat av sämre flöde genom hjärnan och i andra hand brist på vissa B-vitaminer, främst B1. Den försämrade blodcirkulationen beror i första hand på att blodkärlen förkalkats och ibland att hjärtat inte orkar pumpa på. När genomblödningen i hjärnan försämras får vi svårare att minnas och balansen blir sämre. Den försämrade genomblödningen ökar även risken för små blodproppar i hjärnan. Vi kan förbättra blodcirkulationen med olika naturmedicinska preparat.

När det gäller skörare naglar, hår och benstomme kan vi ordinera små doser D-vitamin, olika kalkpreparat, kisel och även jod.

Många äldre lider brist på grundläggande viktiga näringsämnen vilket gör att de är mer mottagliga för infektioner, förvirringstillstånd och begynnande demens.

En undersökning vid Memorialuniversitetet i Newfounland, visade att intag av arton vanliga vitaminer och mineralämnen drastiskt förbättrade immunsystemets funktion hos en grupp äldre människor. Det minskade också förekomsten av infektionssjukdomar till hälften. På samma sätt som brist på C-vitamin och D-vitamin leder till sjukdomarna skörbjugg respektive rakitis kan man tänka sig att obalanser mellan viktiga näringsämnen orsakar även andra sjukdomar. Till exempel kan underskott på vitamin B 12 ge många olika psykiska besvär.

Jag testar med kinesiologi, muskeltest om det finns något behov av extra tillskott av någon vitamin eller mineral.

Biopatins behandlingmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och-mineralterapi samt kostrådgivning.

01maj/00

Magen – vårt kraftcentrum

Publicerad i Kristianstadsjournalen Maj 2000

Vi äter för att känna oss vitala, få energi och kunna fungera. Men det är först när maten bryts ner som vi kan få tillgång till energin för kroppens livsuppehållande processer, som till exempel att bygga nya celler, skicka nervimpulser, avgifta kroppen och reparera skador. Det gör magen och tarmarna till ett kraftcentrum där vi hämtar näring och energi ur maten.

För att få tillräckligt med energi behöver vi äta en näringsrik mat, ha en god tarmflora samt ett bra näringsupptag genom tarmväggen. Matsmältningen och näringsupptaget är komplicerade biologiska och biokemiska processer och därför är de känsliga för yttre och inre påverkan – till exempel vad vi äter, stress, motion och känslor.

Den mat vi äter ger för högt kaloriintag och för lågt näringsinnehåll. Vi äter mer socker, fett och vitt mjöl än någonsin och håller därför på att bli överviktiga och undernärda – samtidigt. Att äta efter den svenska uppfinningen tallriksmodellen hjälper till att bygga upp bra och balanserade måltider. Halva tallriken ska vara grönsaker, en fjärdedel potatis, ris, bröd eller pasta och en fjärdedel fisk, fågel, kött eller ägg. Jag tror att vår livsföring i hög grad avgör hur stor risk vi löper att drabbas av olika vanliga sjukdomar. Vår kost är bara en av många faktorer, men en som vi kan göra något åt.

Matsmältningssystemet försörjs av så många nerver att det är mycket känsligt för stressutlösta störningar. Jag arbetar med Integrerad tankefältsträning (ITT) som är en effektiv metod för att arbeta med inre stress. ITT är en metod för att ta bort problemen, oftast rädslor, som blockerar vår kraft och energi. Det är denna känslomässiga blockering man behandlar och förändrar mycket effektivt med denna metod. Jag använder ITT som ett komplement eftersom jag arbetar efter ett koncept grundat på samspelet mellan kropp och själ och är medveten om de mentala faktorernas inverkan på vår hälsa och kroppens självläkningsförmåga.

En tredjedel av alla svenskar anser sig då och då ha problem med ”stressmage”. Hit räknas magkatarr, om besvären kommer från magsäcken, och colon irritable, om besvären kommer från en känslig tjocktarm. Symtomen kan vara sugningar, illamående, värk och sveda, kramper i magen, uppkördhet, förstoppning eller diarre. Magkatarr som är en vanlig åkomma idag innebär att magens slemhinna är inflammerad, hos yngre förorsakas den främst av stress och dåliga matvanor som leder till ökad saltsyreproduktion och därmed till en inflammerad magslemhinna. Hos äldre kan magkatarr även bero på för liten saltsyreproduktion. Naturmedicinsk behandling är ett utmärkt alternativ för dessa besvär.

Den allra vanligaste orsaken till matsmältningsbesvär är att man äter för fort, äter innan man går och lägger sig och tuggar maten alldeles för lite. Behandlingen är ”självklar”, dvs tuggandet av maten kan inte ersättas av något läkemedel. När det gäller väderspänning, förstoppning och minskad produktion av matsmältningsvätskorna kan man hjälpa upp detta med en s.k amarabehandling. Med detta menas att man ger örter som har en bitter smak, dessa stimulerar via smaknerverna i munhålan hela matsmältningsapparaten att komma igång bättre.

Ett annat stort problem idag är att vår normala tarmflora är rubbad. Vid användningen av antibiotika vet man att en stor del av den normala tarmfloran förstörs och detta kombinerat med en kraftigt ökad sötsakskonsumtion är en perfekt grogrund för överväxt av svampar (candida) i mag-tarm området. Detta kommer man tillrätta med om man t ex lägger om sin kost och tar tillskott av mjölksyrebakterier. Naturmedicinen verkar efter principen att samarbeta med de friska delarna och förstärka dem i ett led att återfå balansen i kroppen.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sina funktioner. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

01apr/00

Värk i kroppen – Fibromyalgi

Publicerad i Kristianstadsjournalen April 2000

Symtombilden för fibromyalgi var förr förkortningen SVBK (Sveda, värk och brännkärring). Fibromyalgi som sjukdomsbenämning är ganska ny medan dess symtom är ”urgammalt”. Många patienter har blivit kränkta av sjukvården och blivit bemötta som om de hade ett psykiskt problem, inte ett kroppsligt. Spridd muskelvärk, uttalad trötthet, beröringskänslighet, stelhet, svullnadskänsla, domningskänsla, huvudvärk, sömnstörning och tarmproblem är en del av den rad av symtom patienterna har.

Många som fått diagnosen fibromyalgi har gått med värk under många år innan man fått sin diagnos. Under den tiden är det vanligt att man blir misstrodd av såväl läkare, arbetskamrater som anhöriga. Smärta och trötthet syns ju inte och några avvikande provsvar går inte att finna med rutinundersökningar.

Orsaken är ej ”vetenskapligt” klarlagd. Dock anses den vara en systemsjukdom som drabbar de mesenchymala vävnaderna (bindvävnad, senor, muskler och benhinnor). Eftersom orsaken till fibromyalgi dels inte är känd och förmodligen multifaktorell så finns det heller ingen effektiv behandling.

Professor Robert Olin, en av Sveriges främsta experter på fibromyalgi, har i sin bok ”Fibromyalgi” presenterat ett material som visar att en lokal smärta, till exempel tennisarmbåge, är utlösande i 50 procent av fallen, infektioner i 20 procent, operation eller trauma i 20 procent och psykiskt trauma i 10 procent av fallen. I skriften ”Nya diagnoser”, utgiven av Nationella folkhälsokommitten, har han presenterat en ny syn på fibromyalgi. Människor är idag utsatta för enormt mycket sinnesintryck som vår hjärna inte klarar av att hantera. Det kan vara TV, datorer, ljud och ljus och all den snabba kommunikation som finns idag. En kraftig och långvarig överstimulering kan utlösa en störning i hjärnans funktion. Det bildar med tiden en ond cirkel där också immun- och hormonsystemet påverkas. Robert Olin tror att både fibromyalgi och flera andra nya sjukdomar som kronisk trötthetssyndrom och elöverkänslighet har överstimulering som grund. Men det behövs ytterligare faktorer för att systemet ska slitas ned och till sist braka ihop. Det kan vara faktorer som långvarig stress, fysiskkt eller psykiskt trauma, allergi etc. När der gäller fibromyalgi kan denna faktor vara till exempel långvarig smärta i nacken. Smärta är det kraftigaste sinnesintrycket. Ofta har livssituationen innan insjuknandet varit fylld av prestationskrav och stress. Många gånger har man inte lyssnat på sin kropp utan pressat sig för att möta egna och omgivningens krav.

För att hitta vägen till hälsa och en tillfredsställande livssituation behöver man inse att en förändring krävs. Stryk ordet ”duktig” ur ordlistan! Man måste få balans i livet och inte ställa för höga krav på sig själv utan tillåta sig att ”bara vara”. Först då ger man sig själv en chans att må bra och läka. Erfarenheter och studier har visat att utrensning är effektivt vid fibromyalgi och CFS (kroniskt trötthetssyndrom). De flesta människor är idag mycket medvetna om miljögifter och föroreningar i vår yttre miljö. Men hur många är intresserade av eller ens medvetna om gifter som vi under årens lopp har lagrat upp i våra egna kroppar. Slaggämnen och gifter bildas i kroppen som går ut i blodet för att sedan lagras i leder och muskler. Detta skapar en överbelastning på kroppen och speciellt dess utsöndringsorgan, som har till uppgift att bl a befria kroppen från onödiga och skadliga ämnen. För att bli kvitt sjukdom krävs stimulering av utsöndringsorganen framförallt tarmarna och njurarna. Att övergå till mer basisk föda kan också hjälpa.

Att lära sig hantera stressen och sina många gånger höga prestationskrav är mycket viktigt för välbefinnandet. Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en metod för att ta bort problemen, oftast rädslor, som blockerar vår energi och glädje. Det är denna känslomässiga blockering man behandlar och förändrar mycket effektivt med denna metod.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

01jan/00

Varför huvudvärk?

Huvudvärk är den typ av smärta vi oftast råkar ut för. Tillfällig huvudvärk kan alla få någon gång. Du kanske har en förkylning i kroppen, har sovit dåligt, slarvat med maten eller druckit för lite vatten. Den här typen av huvudvärk som du själv vet orsaken till, går oftast över av sig själv.

Värk är kroppens signal om att något är i olag i kroppen. Det enda sättet att varaktigt ta bort värken är att finna den verkliga orsaken till den. Kroppen är ett komplicerat system av samverkande organ och funktioner och det krävs en helhetssyn på människan för att finna de grundläggande orsakerna till värk.

De vanligaste orsakerna till mer långvarig huvudvärk är stress av olika slag, spända muskler(spänningshuvudvärk), migrän, sjukdomar i blodkärlen, lågt blodsocker, någon infektion eller förstoppning. Också mycket vanliga men ofta förbisedda orsaker är för mycket kaffedrickande och långvarigt bruk av värktabletter som kan ge huvudvärk som abstinenssymtom.

Stress av olika slag medför ibland en förhöjd fysisk och psykisk anspänning. Listan av orsaker kan göras lång t ex en pressad arbetssituation, familjebekymmer eller ekonomiska problem. Om vi börjar vara på helspänn jämt får vi problem med muskelspänningar och spända muskler börjar så småningom att värka. Spänningshuvudvärk får du när musklerna runt huvudet varit spända för länge. Det brukar kännas som ett tryck, ett hårt band runt huvudet eller som en åtsittande mössa. Spänningshuvudvärk varierar i styrka från gång till gång, från person till person och kan pågå från allt mellan en halvtimme till flera veckor, ofta blir det värre under dagens lopp.

Ergonomin är också viktig. Att klämma fast telefonluren samtidigt som du skriver är nästan som att tigga om spänningshuvudvärk. Men man kan också spänna sig i sömnen och vakna med spänningshuvudvärk. Då gnisslar man ofta tänderna i sömnen.

Försök undvik att ta värktabletter mot spänningshuvudvärk, för att värken ska släppa måste dina muskler slappna av. Medicinen kan i det här fallet göra mer skada än nytta.

För att få varaktig hjälp behöver man komma underfund med vad som inte fungerar i livet och försöka finna lösningar för att förändra detta. När du väl blir medveten om dina negativa tankemönster kan du göra något åt det. Jag arbetar med Integrerad Tankefältsterapi (ITT) som är en metod för att ta bort problemen, oftast rädslor, som blockerar vår energi och glädje. Det är denna känslomässiga blockering man behandlar och förändrar mycket effektivt med denna metod. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av välmående som utgör kroppens normala grundtillstånd.

Skall man tillfriskna med minsta möjliga biverkningar och skador på kroppen är det viktigt att man använder metoder som strävar efter att ge kroppen naturlig hjälp till självhjälp, det vill säga stärker kroppens naturliga självförsvar och reparationsmekanismer istället för att ignorera dem. Har man huvudvärk och vill göra något mer än att ta huvudvärkstabletter är det värt att försöka med naturläkekonstens behandlingsformer. Huvudvärk och migrän är en varningssignal om att något annat inte är bra i kroppen. Det kan t.ex. vara magkatarr, gallbesvär, menstruationsstörningar, bihåleinflammation eller halskotebesvär. Det är också välkänt att huvudvärk är vanlig vid förstoppning eller långsam tarmpassage. För att kunna få en varaktig bot måste man behandla själva orsakskällan. Behandlingen består av homeopatiska läkemedel eller örtpreparar. Vitaminer och mineraler som ingår i kroppens alla enzym-och hormonsystem, förbrukas i för snabb takt vid långa perioder av stress. Jag testar alltid om det finns något behov av extra tillskott av någon vitamin eller mineral. Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sina funktioner. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

01okt/99

Råda bot på förkylningssjukdomar

Publicerad i Kristianstadsjournalen Oktober 1999

Med förkylning menas snuva, hosta, luftrörskatarr, halsont, öronvärk och influensa. Dessa besvär förorsakas antingen av virus- eller bakterieinfektion. Förkylning är en typ av inflammation av slemhinnorna, huvudsakligen i andningsvägarna. Vid förkylningar av olika slag kan man också få feber. Troligen är febern en del av kroppens naturliga försvar mot infektioner. När kroppstemperaturen stiger får bakterier och virus svårare att överleva eller att föröka sig, därför ska man inte med konstgjorda medel sänka febern så fort som möjligt. Om temperaturen håller sig inom acceptabla gränser bör vi låta denna process ha sitt förlopp.

När man fått en infektion ska behandling sättas in så fort som möjligt. Det finns många gamla huskurer som är utmärkta för att behandla förkylningar men de flesta klarar kroppens eget försvar av. En förkylning är oftast en signal om att du är ur balans. Det kan antingen bero på att du sovit för lite eller äter fel och inte får i dig tillräckligt med näring och vitaminer och mineraler eller att du har stressat för mycket. Vi utsätts för och bär ständig på bakterier eller virus som kan aktiveras när kroppens försvar av någon anledning sjunker. Blir du förkyld upprepade gånger kan det bero på att ditt immunförsvar är lite nedsatt och du kanske bör tänka på att ändra något i din livsföring. Hälsan kan hela tiden påverkas, men det kräver en viljeansträngning – för ingen annan kan göra det åt dig.

Naturmedicinsk behandling kan vara ett utmärkt alternativ vid bl a bihåleinflammationermänniskan har 6-7 bihålor, samtliga bihålor står normalt i förbindelse med näsans rum via öppningar. Dessa kan täppas igen vid t.ex. förkylningar då bihålornas slemhinnor kan svälla upp. Det finns akut och kronisk bihåleinflammation. Vid den akuta formen är en kraftig förekomst av bakterier den dominerande faktorn. Kroniska bihålebesvär är mer tysta, det är inte ovanligt med lätt nästäppa och diffus huvudvärk på morgnarna. Tysta, alltså symtomlösa, kroniska bihålebesvär kan verka som en härd och ge upphov till astma, reumatiska besvär, olika former av öronsymtom eller ögoninflammationer. Bihålebesvär behandlas med homeopatiska medel oftast med mycket bra resultat.

Hosta och luftrörskatarr sjukdomar i andningsvägarna tilltar ständigt. Den luft vi inandas idag är så laddad med miljögifter att slemhinnorna utsätts för en kontinuerlig retning. Bronkit är den vanligaste nedre luftvägsinfektionen och är oftast en följd av en förkylning. Återkommande bronkiter kan så småningom övergå till kronisk bronkit och den kan efter något år övergå i astma. Det finns mycket bra homeopatiska medel för dessa sjukdomar. Det är viktigt att inte missköta och nonchalera förkylningssjukdomarna för att undvika följdsjukdomar.

Vid återkommande eller kroniska infektioner är det viktigt att stärka den naturliga motståndskraften. Sjukdomsframkallande bakterier finns överallt i vår omgivning, men genom att stärka kroppens immunförsvar är det möjligt att minska risken för att bli smittad.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-mineralterapi samt kostrådgivning.

01jun/99

Har du problem med magen?

Publicerad i Kristianstadsjournalen Juni 1999

Mag- och tarmbesvär är en kategori sjukdomar som har ett klart samband med livsföringen, särskilt dåliga matvanor och stress. Idag får alltför många problem med matsmältningen. Det säljs tre gånger så mycket preparat mot mag-tarmproblem som medel mot huvudvärk och smärta.

En del läkare anser att alla sjukdomar börjar i mag-tarmsystemet och det ligger mycket sanning i detta. Mag-tarmsystemet är ett av kroppens viktigaste system som är inblandat både i spjälkningen och upptaget av näringsämnen, samt i avgiftningen och utrensningen av gifter. Vidare är det en viktig del av immunförsvaret. De produkter, nyttiga likaväl som skadliga, som transporteras via tarmen till blodet är direkt ansvariga för kroppens alla funktioner och påverkar också hela hormonbalansen. Det är därför lätt att förstå att en väl fungerande mag-tarmfunktion är synnerligen viktig och att en obalans i detta system direkt eller indirekt är inblandat i nästan alla sjukdomar.

Kroppens matsmältningsarbete börjar i munhålan och slutar i ändtarmen – en lång väg genom hela kroppen. Får vi problem med magen, kan orsaken alltså sitta på många ställen.

Förstoppning och nedsatt tarmfunktion är en folksjukdom. Den är ofta en grundorsak till många andra hälsoproblem, eftersom hela kroppen och vårt hälsotillstånd påverkas.

Vårt moderna levnadssätt med många ”måsten”, stress och kanske oregelbundet ätande stör matsmältningen och tarmens arbete. Kroppen reagerar på detta i form av trög mage och förstoppning med olustkänslor, huvudvärk, hemorrojder, dålig andedräkt, hudbesvär och trötthet som följd. När förstoppningen lösts, brukar även dessa symtom försvinna.

Man behöver inte lida av särskilt trög mage för att vara förstoppad. Sanningen är den att de flesta fungerar efter ”korvstoppningsmetoden”, d v s tarmen tömmer sig först när den är tvungen genom påfyllning uppifrån.

Överkänslighet mot gluten eller laktos kan också vara en orsak till mag-tarmproblem. Jag testar med kinesiologi, muskeltest, på 72 av våra vanligaste livsmedel, om det finns överkänslighet mot något ämne, för att kunna utesluta det som belastar kroppen.

Magkatarr innebär att magens slemhinna är inflammerad. Oftast har man en ärftlig läggning för de här besvären, men den vanligaste utlösande orsaken till besvären är dåliga matvanor. Man är stressad redan innan man börjar äta och försöker fortast möjligt få ner maten i magen. Det hela blir inte bättre av att man längre fram på dagen på fastande mage dricker några koppar kaffe. Att försöka bota magkatarr utan att förbättra sina matvanor är nästan utsiktslöst. Att lära sig att hantera stress är också av största betydelse för att klara av sin magkatarr. Stress minskar antalet mjölksyrabakterier i magsäcken, många får då magkatarrsliknande symtom. Normalt har vi bra balans mellan olika bakterier i tarmen, men ibland rubbas balansen. Nyttiga bakterier slås ut och mindre nyttiga bakterier får övertaget. Då kan man få symtom som diarre, förstoppning, uppsvälldhet, sura uppstötningar och gasbildning. Antibiotikabehandling är det största hotet mot vår tarmflora. De tar inte bara kål på de bakterier de ska, utan också på många nyttiga bakterier i tarmen.

Alternativmedicinen har många ofarliga och effektiva behandlingar som ofta lyckas avhjälpa och övervinna dessa mag-tarm problem.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

01apr/99

Är din kropp sur? (310)

Publicerad i Kristianstadsjournalen April 1999

Fram till 1960-talet var det bara hälsorörelsen som ansåg att maten påverkar vår hälsa. Idag är det självklart för alla. Ett tag kretsade debatten mycket kring hur tillsatsämnen och kemikalier i maten kan skada oss. Idag fokuserar man mer på alla intressanta ämnen i maten som kan skydda vår hälsa och minska risken för inte minst cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Inom naturläkekonsten är syra-basbalansen ett välkänt begrepp och spelar stor roll för vår hälsa. Översyrlighet är ingen sjukdom men väl en orsak till många sjukdomar. Med översyrlighet menas att pH-värdet i kroppsvävnaden är förskjutet åt det sura hållet, främst i kroppens bindvävnad och muskulatur. Får detta fortgå kommer syrorna att upplagras i kroppen och ge upphov till en rad besvär som t ex reumatism, gikt, benskörhet, njurbesvär, polyper etc. Med hjälp av flera olika s k buffertsystem i kroppen kan pH-värdet hållas på en normal nivå. Viktigt att notera i detta sammanhang är att en syra överhuvudtaget inte kan lämna kroppen utan att den först har neutraliserats av en motsvarande bas!

 

Översyrlighet beror på felaktiga matvanor – främst för att maten surnar i tarmarna av att man tuggar för lite och att vår västerländska kost idag är baserad på livsmedel som ger syraöverskott så som t ex kött, fisk, ägg samt sädesprodukter. Frukt och grönsaker däremot bildar basiska ämnesomsättningsprodukter. Tyvärr utgör de en alltför liten del av vår kost. Som resultat av detta lagras sura slaggämnen i kroppsvävnaderna (bindvävnaderna) och bidrar till utfällning av olika salter som i sin tur ger upphov till lokala inflammationer (led-muskelbesvär).

Vi kanske tycker det är bekvämt att ta ett piller ibland när vi får ont i magen eller i huvudet men vi skjuter bara upp bekymren på framtiden. Grundorsaken finns i alla fall kvar med alla dessa syror och avfallsprodukter som slaggar igen vår organism.

Vi måste inse att en förorenad kropp aldrig kan fungera normalt. Inte ens en maskin fungerar perfekt då den är sotig och får hacka fram på fel bränsle, hur ska då vår mycket känsligare kropp klara det?

Det finns inga genvägar att gå utan vi måste rena kroppen. Man kan hjälpa utsöndringsorganen och öppna vägarna för utförsel av skadliga ämnen med homeopatiska preparat samtidigt som man balanserar kosten genom att minska på proteiner och öka intaget av grönsaker.

Hela tiden är en balansgång och anpassning utan överdrifter viktig.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.