Category Archives: Sjukdomar och behandlingsmetoder

Artiklar om sjukdomar och behandlingsmetoder

01mar/99

Allergier och biopatins möjligheter

Publicerad i Kristianstadsjournalen Mars 1999

Allergi innebär att kroppen reagerar mot ett eller flera olika ämnen på ett förändrat sätt. Detta förändrade sätt kallas även för överkänslighetsreaktion.

Vid den reaktion som uppstår mellan antikroppar och de ämnen som kroppen uppfattar som främmande frigörs det ibland för mycket av vissa ämnen, bl.a. histamin och leukotriner. Det är dessa ämnen som ger de olika allergiska symtomen. De här allergiska reaktionerna kan ske inne i olika organ, i lederna ger de ledgångsreumatism, i lungorna ger de astma, i näsan blir det hösnuva och i huden kan det bli nässelutslag eller någon form av eksem.

Alla som har någon form av allergireaktion under vår- och sommarperioden borde börja preparera sig redan nu. Man bör ta ett homeopatiskt preparat som stärker slemhinnorna, så att man inte överreagerar när man blir utsatt för pollen. Man kan samtidigt ta ett preparat som arbetar med just den sortens pollen som man reagerar på. Denna förebyggande åtgärd heter desensibilisering och innebär förenklat att man avprogrammerar patienten från hans/hennes allergi. I regel innebär det att den drabbade kunnat minska avsevärt på den traditionella medicineringen och ibland sluppit den helt.

En allergiker är i regel mycket infektionskänslig. En mycket vanlig komplikation till allergier i luftvägarna är förkylningar. De återkommande förkylningarna kan i sin tur ge upphov till kroniska bihåleinflammationer. Dessa bihåleinflammationer kan vara mer eller mindre symtomlösa men fungerar som en härd och kan ge upphov till andra allergiska sjukdomar t ex astma. Vid förekomst av härd i kroppen måste den behandlas så att den försvinner. Varje härd bidrar till ökad känslighet mot det man är allergisk mot.

En av de allra viktigaste åtgärderna för att förebygga astma är att behandla dess förstadier, t ex kroniska luftvägsinflammationer som i sin tur kan vara en följd av återkommande förkylningar. En vanlig orsak till uppkomsten av astma är en förkylning som övergått till kronisk bronkit och så småningom utvecklats till astma. Astman kan i sin tur utlösas av en hel del ämnen särskilt pollen och luftföroreningar.

När jag behandlar en allergiker blir första åtgärden att försöka lindra symtomen. Det vanligaste är att man samtidigt använder sig av skolmedicinska preparat parallelt med homeopatiska preparat. Förutom de symtomlindrande åtgärderna försöker man även behandla orsaken till allergin. En viktig förebyggande åtgärd mot att drabbas av infektioner är att stärka immunförsvaret. Den naturmedicinska behandlingen är verkligen en mjuk behandling. Den ger inte så ofta en snabb effekt men långsamt börjar patienten bli bättre. Ofta kan man hjälpa en allergiker genom naturläkekonsten så han eller hon blir betydligt bättre och ibland även kan klara sig utan skolmedicinska läkemedel.

Vid allergier är det av vikt att tarmfloran är intakt. En frisk tarmflora leder till en friskare tarmslemhinna som i sin tur bildar en naturlig barriär mot att allergiämnen slinker in i blodomloppet där immunsystemet reagerar.

Om du har en allergi, autoimmun sjukdom, bihålebesvär, bronkit, astma, eksem eller magbesvär är det värt försöket att utesluta all mjölk från kosten under åtminstone två månader för att se vad som händer. I många fall förbättras tillståndet påtagligt.

Med biopati stärks kroppens egen läkande kraft !

01feb/99

En ny helhetssyn

Publicerad i Kristianstadsjournalen Februari 1999

Människan omfattas förutom av den fysiska kroppen även av känslo- och tankeliv. Dessa samverkar och påverkar varandra. Människans känslor och tankar formar den fysiska kroppen på gott och ont. Alltfler människor börjar idag inse hur sårbart och beroende livet är av helheten på vår planet. Allting hänger ihop på ett mycket välordnat sätt, det gäller för oss att finna vår plats i denna helhet och leva med naturen istället för mot den.

De flesta människor är idag mycket medvetna om miljögifter och föroreningar i vår yttre miljö. Men hur många är intresserade av eller ens medvetna om gifter och orenheter som vi under årens lopp lagrat upp i våra egna kroppar? Det är lätt att tro att kroppen kan svälja hur mycket som helst och att det försvinner på något underfundigt vis, men tyvärr är det på samma sätt med gifter i vår kropp som med dem vi dumpar i naturen. Förr eller senare ger de sig tillkänna och ställer till med obehag. Gifterna består av stagnerade ämnesomsättningsprodukter som är blandade med starka inre sekretioner och medicingifter.

Naturläkekonsten anser att det mycket ofta är dessa gifter som ger upphov till en rad vanliga sjukdomar. Sjukdom är den reaktion som kroppen använder sig av då jämviktsrubbningen blir för kraftig. Det är viktigt att söka den verkliga orsaken till varför ett sjukdomssymtom uppstår. Oftast är det något fel i vår livsstil som många gånger är onaturlig. Vi äter och dricker sådant som är mindre bra, stress och negativa tankar påverkar oss också ogynnsamt.

Detta skapar en överbelastning på kroppen och speciellt dess utsöndringsorgan, som har till uppgift att befria kroppen från onödiga och skadliga ämnen. Vi har bara ett organ för upptagandet av näring men fyra organ för bortförandet av avfallsprodukter dvs lungorna, huden, njurarna och tarmarna.

Den första uppgiften för att återställa hälsan blir därför att avlasta och understödja dessa organ, det är viktigare än att tillföra en mängd hälsosam mat . Fungerar inte utsöndringsorganen blir följden ändå sjukdom. En hårt överbelastad kropp har nämligen svårt att tillgodogöra sig näringsämnena. Detta kommer i nästa skede när kroppen är tillräckligt utrensad och starkare.

Börjar man däremot rensa ut kroppen försvinner ofta symtomen men man måste fortsätta att rena kroppen under lång tid för att en sjukdom ska läka tillbaka.

Tankarna intar en central del i den helhet som utgör människan. Våra tankar om oss själva formar vår person och hela vårt liv. Därför är det oerhört viktigt vad vi tänker om oss själva och att vi har som målsättning att bli friska. Positivt tänkande påverkar hälsan gynnsamt.

Ju mer lyhörd man är för kroppens signaler och lär sig att tolka dem, desto lättare är det att leva ett liv i hälsa. Vi lär oss att känna vad vi mår bra eller dåligt av.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

01Dec/98

Du kan höja ditt immunförsvar

Publicerad i Kristianstadsjournalen December 1998

Att försvara kroppen är immunsystemets uppgift och dess viktigaste funktion är att skilja mellan det som hör till den egna kroppen och det som inte gör det och vidta åtgärder mot det senare. Immunförsvaret består av en mängd celler, främst olika vita blodkroppar. Immunförsvarscellerna är ständigt beredda att ta hand om virus, bakterier, svampar och blivande cancerceller. Framförallt bidrar immunförsvaret till att skydda oss mot olika typer av infektioner, men också mot cancer.

Immunsystemet kan påverkas negativt på i huvudsak tre sätt:

1. Genom en kronisk eller en mycket kraftig infektion

2. En skada orsakad av vissa toxiska ämnen . Elektromagnetisk strålning kan mycket väl vara den största miljöfara vi människor har skapat under detta århundrade, och den är extra farlig eftersom den är osynlig och omärklig

3. Negativa sinnestillstånd och framförallt stressen i dagens moderna

samhälle. Även om stressen inte är den primära orsaken till sjukdom, är den ofta en förvärrande faktor.

I början av 90-talet utvecklades ett nytt forskningsområde – psykoneuroimmunologi. Man hade börjat upptäcka att kroppens olika system samverkar med varandra till en fungerande helhet. Som exempel kan nämnas att forskare har funnit bevis för att det finns mellan 60-100 verksamma ämnen i kroppen, som skickar information fram och tillbaka mellan det centrala nervsystemet, hormonsystemet och immunsystemet. Ingenting är avskilt och uppdelat så som man trodde förut. Detta är något kineserna visste redan för tusentals år sedan. I Öst, särskilt i Kina, har man studerat hur man kan öka kroppens egen motståndskraft mot sjukdom med örtmediciner.

Det sker ingen resistensutveckling mot den kinesiska medicinens stärkande medel, som t ex ginseng, vitlök, ingefära,grönt te etc eftersom dessa inte motverkar mikroorganismerna ( och därmed inte påverkar deras utveckling ) utan istället medverkar i kroppens försvar. Dessa medel ökar aktiviteten och effektiviteten hos immuncellerna och ökar patientens motståndskraft mot alla slags infektioner. Homeopatin mobilisera människans inneboende, självläkande krafter. Den stimulerar immunförsvaret och aktiverar den sjukes enzymsystem, ämnen som snabbar på olika processer i kroppen.

Många näringsämnen är viktiga för immunförsvaret. Det är viktigt att äta en allsidig kost med mycket frukt, grönsaker och fullkornsprodukter. De allra flesta vitaminer och mineraler har viktiga och specifika funktioner i vårt immunförsvar.

Motion har många olika effekter på immunsystemet. Motion förbättrar cirkulationen, stärker hjärtat och bevarar artärernas elasticitet. Samtidigt stärks andningsorganen så att syre- och koldioxidutbytet ökar, vilket hjälper kroppen att utsöndra metaboliska slaggprodukter. Människans kropp är gjord för att gå,

och det är en av de hälsosammaste formerna av motion.

Men man kan inte bara vara aktiv hela tiden utan måste också se till att få tillräckligt med sömn. Att inte få ordentlig vila är en av de vanligaste orsakerna till nedsatt motståndskraft.

Som biopat arbetar jag efter synsättet att inte ”kriga” mot infektioner utan man samarbeta med de friska delarna och förstärka dem i ett led att återfå balansen i kroppen.

Biopatins behandlingsmetoder är inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa sådana organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

01Nov/98

Din kropp är mer värd än något annat i världen

Publicerad i Kristianstadsjournalen November 1998

Jag tror att vår livsföring i hög grad avgör hur stor risk vi löper att drabbas av olika sjukdomar och den påverkar definitivt vår förmåga till självläkning. Av alla de val vi gör är de som rör vår kost av särskild betydelse eftersom vi har stor möjlighet att bestämma vad vi äter. Det naturliga tillståndet för kroppen är att vara frisk och läkekraften är naturlig. Men för att läkas behöver kroppen ha en viss mängd energi. Annars orkar vi inte hålla oss friska.

En viktig energikälla är vår mat. Men hur står det egentligen till med matens kvalitet i dagens moderna samhälle? De senaste 50 åren har kosten förändrats till att innehålla mycket vitt mjöl och socker, mer fett som är kemiskt behandlat, mindre näring och över 2 000 konstgjorda tillsatser. Maten har skapat för högt kaloriintag och fått för lågt näringsinnehåll. Alltså, vi håller på att bli överviktiga och undernärda – samtidigt!

För att kunna tillgodogöra oss näringen i maten behöver vi ha ”vänliga” bakterier i tarmarna (främst mjölksyrebakterier). Inte bakterier som jäser ut gifter och sura ämnen. Den friska tarmfloran spelar en viktig roll för att skapa till exempel B-vitaminer. Stress, oro, antibiotika etc slår ut den normala floran i tarmarna och då försämras vårt näringsupptag drastiskt. Idag får alltför många problem med matsmältningen. Det säljs tre gånger så mycket preparat mot mag/tarmproblem som medel mot huvudvärk och smärta. Kosten har stor inverkan på kroppens förmåga att hålla sig frisk. Här finns mycket utrymme för förebyggande insatser. Det gäller att börja snarast eftersom ungdomarnas matvanor redan har försämrats. Undersökningen ”Ungdom mot år 2000” visade att över 70 procent av dagens tonåringar äter sötsaker varje dag, men hälften äter inte grönsaker och frukt mer än varannan dag. Att äta är ett av livets stora glädjeämnen, man ska kunna njuta av maten och äta så variationsrikt som möjligt. Om du däremot har en allergi, autoimmun sjukdom, bihålebesvär, bronkit, astma, eksem eller magbesvär är det värt ett försök att utesluta all mjölk från kosten under åtminstone två månader för att se vad som händer. I många fall förbättras tillståndet betydligt.

Jag testar med kinesiologi, muskeltest, på 72 av våra vanligaste livsmedel, om det finns överkänslighet mot något ämne, för att kunna utesluta det som belastar kroppen. På samma sätt testar jag om det finns något behov av extra tillskott av någon vitamin eller mineral.

Eftersom kroppen inte själv kan tillverka de livsviktiga mineralerna är det ett krav att få dem via födan. Därför är det viktigt att maten har en hög halt av mineraler (zink, järn, magnesium etc) och att det finns rikligt med fettlösliga vitaminer. Men vi behöver också fett, dvs essentiella fettsyror, som olivolja. Som maten är idag behöver nog de flesta tillgodose behoven via ett vitamin/mineral preparat. På grund av stress har många människor idag brist på både B-vitaminer och mineraler som magnesium och zink. Man kan bli nedstämd av B-vitaminbrist och vid magnesiumbrist känner man sig irriterad och orolig. Järnbrist kan leda till koncentrationssvårigheter och trötthet. Att man påverkas psykiskt av näringsbrist är väl värt att tänka på när man vet att det säljs antidepressiva medel för nästan en miljard kronor årligen i Sverige. Försäljningen har mer än tredubblats på fem år.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

01aug/98

Biopatins synsätt på varför sjukdom uppstår

Publicerad i Kristianstadsjournalen Augusti 1998

Hälsa är när alla processer fungerar på alla plan och vi känner livsaptit och livsbejakelse. Hälsa kan också sägas vara ” fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnade. ”

Vi kan föreställa oss hälsan som jämvikt, balans mellan olika funktioner i kroppen. Hälsan är ständigt utsatt för belastningar och faror som hotar dess jämvikt. Dessa belastningar och faror kan vara mekaniska, kemiska, bakteriella, virusbetingade. Felaktig kost, konstitutionella organsvagheter, stress, psykosociala faktorer spelar också en mycket stor roll för folks hälsa. Så snart hälsans bärkraft störs uppstår förändringar inne i kroppen, som jag här förenklat kallar jämviktsrubbning. Organismen kommer in i en farofylld fas, som till en början är symtomlös.

Överskrider människan sina gränser – leder detta till ohälsa. Till sin hjälp har människan ett informationssystem som arbetar oavbrutet. Den registrerar i stort sett alla fysiologiska och psykologiska förändringar. När en människa inte längre känner sig frisk – när hon inte mår bra – så behöver detta inte betyda att hon är sjuk. ”Sjukdomskänslan ” kan komma långt innan sjukdomen brutit ut. ”Sjukdomskänslans ” uppgift kan vara att få människan i ett viloläge så att kroppen i lugn och ro kan mobilisera sitt försvar som behövs för att kunna förhindra sjukdomen tar överhanden. Här kommer vi in på människans egen ”självläkande ” kraft – något som skiftar med åldern. Det är av största vikt att lära sig lyssna och följa kroppens signaler.

Sjukdom är den reaktion som kroppen svarar med då jämviktsrubbningen blir för kraftig, en försvarsform som kroppen använder sig av för att kunna återvinna hälsan.

Man kan lite förenklat säga att varje sjukdom har tre möjliga förlopp : återställande av jämvikten, dvs. hälsan, övergång till lidande ( kronisk degenerativ sjukdom ) och ett dödligt utfall.

Alla sjukdomar innebär att kroppen är utsatt för någon form av förgiftning, dvs att kroppen

har utsatts för, eller påverkats av ämnen som är främmande för den. Förgiftningen kan komma utifrån eller inifrån kroppen själv ex förgiftning från tarmarna utgör en av de allra vanligaste orsakerna till sjukdom och lidande.

Det finns fyra funktioner i vår organism : cirkulation – andning – avgiftning – utrensning. För dessa funktioner står de stora organen : hjärtat – lungorna – levern – njurarna.

Om dessa fyra organ fungerar och samspelet mellan dem fungerar är grunden för hälsa god. Annars kan upplagring av slaggprodukter, dålig vävnadsandning och cirkulationsrubbningar ge många olika symtom och sjukdomar. Ofta är det vår hud, vårt största organ, som får ta stryk, i form av eksem, utslag, hudförändringar och olika allergier.

Mag-tarmsystemet är ett av kroppens viktigaste system, som är inblandat både i spjälkningen och upptaget av näringsämnen, samt i avgiftning och utrensning av gifter.

All förgiftning belastar levern, som har till uppgift att bryta ned gifterna till ogiftiga substanser, eller omvandla icke vattenlösliga gifter till vattenlösliga gifter. Kroppens viktigaste sätt att utrensa gifter är via njurarna. Detta är anledningen till att alla människor måste dricka mycket för att späda ut gifterna och hjälpa njurarna att skölja ut dessa. I annat fall kan njurarna överbelastas.

Som vi ser är det en lång kedja av orsaker och verkan. Inom biopatin arbetar vi inte efter att symtombehandla dvs dämpa sjukdomsprocessen. För hälsa är inte bara att vara symtomfri, utan ett mycket vidare begrepp. Kommer man inte åt orsaken till ohälsan dyker snart ett annat, nytt symtom upp.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin och mineralterapi och kostrådgivning.

01jun/98

Vad är biopati?

Publicerad i Kristianstadsjournalen Juni 1998

Biopatins behandlingsmetoder är som naturläkekonsten främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa sådana organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

När Du kommer till mig behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara den specifika del där det onda sitter. Jag tar hänsyn till Dina samtliga symtom, inte bara dem Du söker för. Till grund för den diagnos jag ställer använder jag en elektronisk biotronapparat för att mäta akupunkturpunkternas värden. Jag använder också irisdiagnostik som ett komplement för att kunna fastställa grundorsaken till sjukdomen eller besvären.

Jag sätter sedan samman ett individuellt behandlingsprogram som ska hjälpa Din kropp att läka sig själv. Jag arbetar allra mest med homeopatiska medel, men även med olika kosttillskott. Homeopatmedel saknar praktiskt taget biverkningar. Homeopatmedel kommer från växt, mineral och djurriket.

Ofta är de utspädda så kraftigt att det knappast finns en enda molekyl kvar av det verksamma ämnet. Troligen finns det därför ingen biokemisk förklaring till deras effekter. Istället räknar man med att homeopatin kan mobilsera människans inneboende självläkande krafter.

Förmodligen kan den också stimulera immunförsvaret eller aktivera den sjukes enzymsystem. Enzymer är ämnen som snabbar på olika processer i kroppen. På detta sätt anser man kunna tillföra kroppen energi att orka läka ett sjukdomstillstånd.

I och med Sveriges inträde i EU ska alla naturmedel klassas om till naturläkemedel. Homeopatiska mediciner är i den nya läkemedelslagen per definition läkemedel och tillverkas också under kontroll av Läkemedelsverket på liknande sätt som vanliga läkemedel. Akupunkturen är idag accepterad i Sverige av skolmedicinen, men homeopatin är ännu inte på motsvarande sätt vetenskapligen accepterad. Homeopatin är den ledande alternativmedicinska metoden i Europa. I länder som England, Tyskland och Frankrike tillämpas homeopatin av läkare och preparaten säljs på apotek. Mest utbredd är homeopatin i Frankrike, där den tillämpas av var tredje läkare.

Homeopati är en billig behandlingsmetod som skulle kunna spara stora summor åt sjukvården. Enligt min mening är det aldrig fråga om antingen naturmedicinsk eller skolmedicinsk behandling. Jag tycker att det bästa vore om skolmedicinen och naturmedicinen kunde samarbeta för att få fram bästa möjliga behandling för varje patient.

Med biopati stärks kroppens läkande kraft !

01maj/98

Du kan påverka din hälsa

Publicerad i Kristianstadsjournalen Maj 1998

Någonting har hänt! Ett nytt sätt att se på hälsa håller på att växa fram. Ett tänkande som sätter människan i centrum och alternativa metoder för att uppnå hälsa blir alltmer accepterade.

Många människor lider idag av diffusa stresssymtom som magproblem, spänningshuvudvärk, smärtor i kroppen, koncentrationssvårigheter, kronisk trötthet etc. Dessa är vår tids sjukdomar som är mycket svåra att komma tillrätta med.

Vi har en mycket högteknologisk och kompetent sjukvård men kommer ändå inte alltid tillrätta med dessa sjukdomar. Det har funnits en tro på att allt starkare och effektivare mediciner ska kunna bota alla symtom och sjukdomar, men tyvärr fungerar det inte. Sjukdomarna har istället blivit fler och kraftfullare. Om man inte kommer åt orsaken till ohälsan dyker snart ett annat symtom upp.

Idag börjar vårt gamla tänkande ersättas av ett holistiskt tänkande, där man istället ser till helheten och utvecklingen går mot ett allt större personligt ansvar för den egna hälsan. Det naturliga tillståndet för kroppen är att vara frisk och läkekraften är naturlig. Men för att kunna läkas behöver kroppen ha en viss mängd energi, annars kan vi inte hålla oss friska.

En viktig energikälla är vår mat, som bör vara så fullvärdig och näringsrik som möjligt. Vitaminer och mineraler i rätt mängd är viktigt. De flesta känner till motionens betydelse för det allmäna välbefinnandet, den stärker också kroppens försvar mot infektioner.

Det finns fler sätt att få ökad energi till kroppens läkningsprocesser. Homeopati är en av de framgångsrika alternativa metoderna. Som biopat arbetar jag nästan uteslutande med homeopatiska preparat och kommer i nästa Kristianstads journalen att skriva mer om detta.

Vår tro på mirakelmediciner har börjat ersättas av en mer positiv syn, där vi försöker sköta oss nu istället för att vänta tills vi blivit sjuka. Vi accepterar allt mindre att bli hemskickade med piller och tanken att ”Du får lära Dig att leva med detta”. Om vi accepterar den inställningen till vår sjukdom förlorar vi livslust, både fysiskt och psykiskt, och blockerar på detta sätt vår möjlighet till förändring och hälsa.

Jag arbetar också med tankefältsterapin, som är en behandlingsmetod för att förändra negativt beteende.

Med biopati stärks kroppens egen läkande kraft!

01feb/98

Biopatins syn på varför tarmsjukdomarna ökar

Publicerad i Kristianstadsjournalen Februari 1998

En tredjedel av alla svenskar anser sig då och då ha besvär med magkatarr eller stressmage, det visar intervjuundersökningar. Hit räknas en rad symtom som sugningar, illamående, värk och sveda, kramper i magen, förstoppning och diarre.

Tjocktarmskatarr är en annan vanlig åkomma, vars symtom är förstoppning och knipsmärtor ofta omväxlande med diarre. Inflammatoriska tarmsjukdomar är en sammanfattande benämning på två sjukdomar med okänd orsak och oförutsägbart förlopp. De har gemensamt att det föreligger en kronisk inflammation i mag-tarm kanalen. Dessa sjukdomar är Ulcerös colit eller blödande tjocktarmskatarr som drabbar änd- och tjocktarmen och Chrons sjukdom som kan involvera hela mag-tarm kanalen, men oftast sitter den i nedre delen av tunntarmen samt i tjock- och ändtarmen.

Orsakerna till varför tarmsjukdomarna ökar är många. Kosten och maten har stor inverkan på kroppens förmåga att hålla sig frisk, framförallt i förebyggande syfte.

Vår livsstil har stor betydelse för hälsan. Förutom att vi lever i ett samhälle som är mycket mer stressande har vi också skaffat oss andra vanor som påverkar vår inre balans. Under de senaste 20 åren har försäljningen av antibiotika ökat med 44 procent, och små barn konsumerar nästan lika stora mängder som vuxna.

Vid användningen av antibiotika vet man att en stor del av den normala tarmfloran förstörs och detta kombinerat med en kraftigt ökad sötsakskonsumtion är en perfekt grogrund för överväxt av svampar i mag-tarm området, som producerar en lång rad toxiska ämnen med mer eller mindre skadlig inverkan på kroppen. Det är inte många som känner till att vi har ca 1 kg tarmbakterier, dessa fyller många viktiga funktioner och det är viktigt att denna balans inte rubbas.

Allt fler både barn och vuxna tycks utveckla gluten intolerans-celiaki. De har tarmbesvär, dålig matsmältning och ibland även hudutslag. Gluten finns i våra fyra sädesslag men mest i vete.

Laktosintolerans, det vill säga överkänslig mot mjölksocker-laktos är också en bidragande orsak till magbesvär. Symtomen är gasbildning, diarre och ”buller i magen”.

När jag behandlar en person med mag-tarm problem, börjar jag alltid med att testa om någon av dessa orsaker finns med i bilden.

Inom alternativ medicinen får vi ofta ta emot personer som har systemsjukdomar i till exempel matsmältningssystemet. Många gånger behöver jag behandla stegvis och undanröja ett symtom efter ett annat exempelvis vid en trög tarm. Det är viktigt att komma till rätta med detta då många sjukdomar börjar med en dåligt fungerande tarm.

Biopatin verkar efter principen att inte ”kriga” mot sina infektioner utan samarbeta med de friska delarna och förstärka dem i ett led att återfå balansen i kroppen.

Med biopati stärks kroppens egen läkande kraft!

01Dec/97

Fler och fler söker sig till alternativ medicin

Publicerad i Kristianstadsjournalen December 1997

Jag heter Ingela Broberg och öppnade den förste oktober i år en biopatipraktik i Skandiahuset, Kristianstad.

Enligt biopatin är sjukdomar en följd av att kroppen belastas över sin förmåga och inte längre kan upprätthålla sin inre biokemiska balans. Det får till följd att obalanser och kroniska infektionshärdar bildas i kroppen.

Fler och fler söker sig idag till alternativ medicinen. Intresset för att lära sig förstå sin kropps signaler ökar. En hörnpelare inom alternativ läkekonst är att uppmuntra kroppens egen läkeförmåga.

När du kommer till mig behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara den specifika del där det onda sitter. Till grund för den diagnos som jag ställer, ligger den klassiska akupunkturens lära.

Varje organ har sina akupunkturpunkter på händer och fötter. För att fastställa grundorsaken till dina besvär, mäts akupunkturpunkternas värden med en biotronapparat eller också använder jag ett kinesiologiskt muskeltest.

Jag testar om något eller några av Dina organ/körtlar är i obalans, om du har kroniska infektionshärdar i kroppen, vitamin/mineralbrist eller tungmetallförgiftning.

Jag sätter sedan samman ett individuellt behandlingsprogram som ska hjälpa Din kropp att läka sig själv. Det kan omfatta homeopatiska preparat, vitamin- och mineralterapi, örtmedicin samt kostrådgivning.

Jag kommer varje månad att skriva om alternativmedicinens möjligheter.