Grundkurs i Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro har med sina urgamla rötter på senare år         fått stor spridning i världen och i Sverige. Jon Kabat-Zinn utvecklade metoden         under 1970-talet.

Det är en upplevelsebaserad metod genom kroppsscanning, andningsövningar         och meditation att ta kontroll över våra tankar som annars tar oss hit och dit.         Träningen i medveten närvaro handlar inte om att komma någonstans, utan helt enkelt om att bli medveten om var du är och tillåta dig att vara som du är.

 Kursen i mindfulness är ett sätt att lära dig att minska din stress. Många personer besväras av en stressig vardag och önskar mer harmonisk tillvaro både med sin familj och på arbetsplatsen.

Målgrupp

Mindfulness är till för alla. Gamla som unga. Friska som sjuka. Högpresterande som arbetssökande.

Välkommen att prova du också!

 

                      Sammankomster


5 gånger om 2 timmars pass

Kursinnehåll:

Vad är Mindfulness?

Du får en introduktion till mindfulness och verktyg för att hantera din vardag bättre.

Övningar

Kroppsscanning, andningsövningar, meditation. Du lär dig övningar som hjälper dig att finna ny energi i vardagen.

Genomgång av de nio attityderna till livet.

Du lär dig att visa omsorg om dig själv och prioriterar ditt eget välmående.

Senaste forskningen av effekterna av mindfulness.

Runt om i världen bereds forskning om effekterna av mindfulness. Det finns en mängd studier som är betydelsefulla för både utvecklingen och tillämpningen av olika användningsområden för mindfulness. Exempel kan vara hälsa och rehabilitering, på arbetsplatsen, inlärande och skolmiljö.

Mål

Målet är att fördjupa förståelse och förmågan att bli mer närvarande i vardagslivet.

 

Kursledare

Ingela Broberg som arbetar sedan 20 år tillbaka som certifierad coach, mental tränare, föreläsare i personlig utveckling och stresshantering och är diplomerad  Mindfulnessinstruktör.