Logotype

Är din kropp sur?

Publicerad i Kristianstadsjournalen April 1999

Fram till 1960-talet var det bara hälsorörelsen som ansåg att maten påverkar vår hälsa. Idag är det självklart för alla. Ett tag kretsade debatten mycket kring hur tillsatsämnen och kemikalier i maten kan skada oss. Idag fokuserar man mer på alla intressanta ämnen i maten som kan skydda vår hälsa och minska risken för inte minst cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Inom naturläkekonsten är syra-basbalansen ett välkänt begrepp och spelar stor roll för vår hälsa. Översyrlighet är ingen sjukdom men väl en orsak till många sjukdomar. Med översyrlighet menas att pH-värdet i kroppsvävnaden är förskjutet åt det sura hållet, främst i kroppens bindvävnad och muskulatur. Får detta fortgå kommer syrorna att upplagras i kroppen och ge upphov till en rad besvär som t ex reumatism, gikt, benskörhet, njurbesvär, polyper etc. Med hjälp av flera olika s k buffertsystem i kroppen kan pH-värdet hållas på en normal nivå. Viktigt att notera i detta sammanhang är att en syra överhuvudtaget inte kan lämna kroppen utan att den först har neutraliserats av en motsvarande bas!

Översyrlighet beror på felaktiga matvanor – främst för att maten surnar i tarmarna av att man tuggar för lite och att vår västerländska kost idag är baserad på livsmedel som ger syraöverskott så som t ex kött, fisk, ägg samt sädesprodukter. Frukt och grönsaker däremot bildar basiska ämnesomsättningsprodukter. Tyvärr utgör de en alltför liten del av vår kost. Som resultat av detta lagras sura slaggämnen i kroppsvävnaderna (bindvävnaderna) och bidrar till utfällning av olika salter som i sin tur ger upphov till lokala inflammationer (led-muskelbesvär).

Vi kanske tycker det är bekvämt att ta ett piller ibland när vi får ont i magen eller i huvudet men vi skjuter bara upp bekymren på framtiden. Grundorsaken finns i alla fall kvar med alla dessa syror och avfallsprodukter som slaggar igen vår organism.

Vi måste inse att en förorenad kropp aldrig kan fungera normalt. Inte ens en maskin fungerar perfekt då den är sotig och får hacka fram på fel bränsle, hur ska då vår mycket känsligare kropp klara det?

Det finns inga genvägar att gå utan vi måste rena kroppen. Man kan hjälpa utsöndringsorganen och öppna vägarna för utförsel av skadliga ämnen med homeopatiska preparat samtidigt som man balanserar kosten genom att minska på proteiner och öka intaget av grönsaker.

Hela tiden är en balansgång och anpassning utan överdrifter viktig.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.