Logotype

Lär dig hantera din stress

Publicerad i Kristianstadsjournalen Maj 1999

Stress tycks vara ett oundvikligt problem som vi ständigt konfronteras med i vår moderna civilisation. Men just i detta ligger en utmaning. Hur ska man klara stressen och lära sig leva med den?

Rädsla är en grundläggande stressutlösande faktor. Vad framkallar då rädslan? Framför allt känslan av något nytt. Förändringar är för de flesta av oss ett hot, något vi är osäkra på att klara av – till exempel att bli arbetslös, sjukdom, flyttning, försämrad ekonomi eller att bli lämnad ensam etc. De flesta förändringar klarar vi av, men inte hur mycket som helst på en gång. Rädslan för en okänd framtid blir störst när vi inte vet hur vi ska bete oss. Den rädslan kan ge oss huvudvärk, magkatarr, ryggont, högt blodtryck etc. När vi är utsatta för denna känslomässiga stress minskar vår förmåga att njuta av det som ändå fortfarande är bra. Vi behöver bli medveten om vad det är som egentligen händer och varför, att vi kan göra något åt situationen och inte behöver vara enbart offer.

Självklart är våra stressreaktioner beroende av hur stark stressen känns. Vi ska hinna med mycket: arbete, barn, hem, relationer, alla krav och måsten. Många människor känner sig maktlösa och tror inte att de kan påverka sina liv.

Anledningen till att du inte kan, är att du övertygat dig själv om att du inte kan.

Många av oss har en uppgiven attityd därför att vi har blivit besvikna så många gånger att vi börjar tro att vi alltid kommer att misslyckas, "Jag kan aldrig göra något rätt", genom att säga detta till dig själv så har du undanröjt möjligheten till förändring. Om du fortsätter att göra det du brukar göra, så kommer det att bli som det brukar bli. Dina möjligheter begränsas bara av din negativa inställning till dig själv och din oförmåga att bryta detta mönster.

Oro och stress ger även näringsförlust. Får kroppen aldrig återhämtningsperioder bryts den sakta men säkert ner. Vitaminer och mineraler som ingår i kroppens alla enzym-och hormonsystem, förbrukas i för snabb takt vid långa perioder av stress. Om vi belastar vår kropp alltför mycket med stress, negativa tankar, näringsbrist och annat, så åldras vi i förtid. Professor Rolf Ekman vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska sjukhuset har myntat begreppet hjärnstress. Bildligt talat kokar hjärnan över av för mycket stress. Vår stressade livsstil ställer om kemin i hjärnan. Om detta pågår länge blir det en permanent obalans i hjärnans kemi och därmed påverkar det ens beteende. Först och främst tappar man koncentrationen, därpå följer sömnsvårigheter och så vidare. Vi måste helt enkelt ha tillräckligt med energi för att orka hålla oss friska. Därför är det viktigt att stanna upp, motverka stressen och ge oss själva energi på olika sätt så att vår självläkande kraft kan fungera.

Jag arbetar med Tankefältsträning som är en metod för att ta bort problemen, oftast rädslor, som blockerar vår kraft och energi. Det är denna känslomässiga blockering man behandlar och förändrar mycket effektivt med denna metod.

Som biopat använder jag även Tankefältsträning som ett komplement eftersom jag arbetar efter ett koncept grundat på samspelet mellan kropp och själ och är medveten om de mentala faktorernas inverkan på läkeprocessen.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.