Logotype

Råda bot på förkylningssjukdomar

Publicerad i Kristianstadsjournalen Oktober 1999

Med förkylning menas snuva, hosta, luftrörskatarr, halsont, öronvärk och influensa. Dessa besvär förorsakas antingen av virus- eller bakterieinfektion. Förkylning är en typ av inflammation av slemhinnorna, huvudsakligen i andningsvägarna. Vid förkylningar av olika slag kan man också få feber. Troligen är febern en del av kroppens naturliga försvar mot infektioner. När kroppstemperaturen stiger får bakterier och virus svårare att överleva eller att föröka sig, därför ska man inte med konstgjorda medel sänka febern så fort som möjligt. Om temperaturen håller sig inom acceptabla gränser bör vi låta denna process ha sitt förlopp.

När man fått en infektion ska behandling sättas in så fort som möjligt. Det finns många gamla huskurer som är utmärkta för att behandla förkylningar men de flesta klarar kroppens eget försvar av. En förkylning är oftast en signal om att du är ur balans. Det kan antingen bero på att du sovit för lite eller äter fel och inte får i dig tillräckligt med näring och vitaminer och mineraler eller att du har stressat för mycket. Vi utsätts för och bär ständig på bakterier eller virus som kan aktiveras när kroppens försvar av någon anledning sjunker. Blir du förkyld upprepade gånger kan det bero på att ditt immunförsvar är lite nedsatt och du kanske bör tänka på att ändra något i din livsföring. Hälsan kan hela tiden påverkas, men det kräver en viljeansträngning – för ingen annan kan göra det åt dig.

Naturmedicinsk behandling kan vara ett utmärkt alternativ vid bl a bihåleinflammationer- människan har 6-7 bihålor, samtliga bihålor står normalt i förbindelse med näsans rum via öppningar. Dessa kan täppas igen vid t.ex. förkylningar då bihålornas slemhinnor kan svälla upp. Det finns akut och kronisk bihåleinflammation. Vid den akuta formen är en kraftig förekomst av bakterier den dominerande faktorn. Kroniska bihålebesvär är mer tysta, det är inte ovanligt med lätt nästäppa och diffus huvudvärk på morgnarna. Tysta, alltså symtomlösa, kroniska bihålebesvär kan verka som en härd och ge upphov till astma, reumatiska besvär, olika former av öronsymtom eller ögoninflammationer. Bihålebesvär behandlas med homeopatiska medel oftast med mycket bra resultat.

Hosta och luftrörskatarr- sjukdomar i andningsvägarna tilltar ständigt. Den luft vi inandas idag är så laddad med miljögifter att slemhinnorna utsätts för en kontinuerlig retning. Bronkit är den vanligaste nedre luftvägsinfektionen och är oftast en följd av en förkylning. Återkommande bronkiter kan så småningom övergå till kronisk bronkit och den kan efter något år övergå i astma. Det finns mycket bra homeopatiska medel för dessa sjukdomar. Det är viktigt att inte missköta och nonchalera förkylningssjukdomarna för att undvika följdsjukdomar.

Vid återkommande eller kroniska infektioner är det viktigt att stärka den naturliga motståndskraften. Sjukdomsframkallande bakterier finns överallt i vår omgivning, men genom att stärka kroppens immunförsvar är det möjligt att minska risken för att bli smittad.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-mineralterapi samt kostrådgivning.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.