Logotype

Tankens skapande kraft

Publicerad i Kristianstadsjournalen Februari 2000

Med hjälp av våra tankar kan vi påverka livsprocesser i kroppen. Vår allmäna inställning är mycket viktig för hälsan eftersom negativa tankar, attityder och maktlöshet resulterar i ett sämre immunförsvar medan en hoppfull och positiv inställning är stärkande. Om vi påverkar tankarna kan vi därför förändra vårt liv till något bättre och det skapar goda förutsättningar för läkning och hälsa.

Under de senaste trettio åren har en mängd forskningsresultat samlats som visar på tankarnas betydelse för kroppens läkande processer. Det har gjort att det numera finns en ganska stor öppenhet för metoder som mental träning, meditation och samtal i stödgrupp. Det finns en ökad tro på människans egen förmåga att kunna påverka sin hälsa i positiv riktning.

Vi lever idag i en tid när allt ska gå snabbt. Vi har inte tid att vänta på kroppens egen läkande kraft utan tar ofta "läkemedel" som ska ta bort symtomen omedelbart. Samtidigt urholkas kroppens läkande förmåga på sikt genom att biobalansen rubbas kraftigt av mediciner som ändrar inte bara ph-värdet och tarmens bakterieflora utan också belastar kroppens avgiftningssystem. De kortsiktiga lösningarna kan på sikt skapa andra problem.

Att bli sjuk är en naturlig del av livet. Barn behöver gå igenom lite olika sjukdomar för att träna upp sitt immunförsvar. Man kan välja att se en åkomma eller sjukdom som en naturlig utmaning för att vi ska lyssna på kroppens signaler och ändra på vissa saker i vårt liv. Vi kan ofta inte bli helt friska och behålla hälsan utan att först komma underfund med vilka beteendemönster och attityder som behöver förändras i vårt liv. När dessa väl har blivit identifierade måste vi göra något åt dem. Detta kräver att vi handlar, vilket i sin tur leder till förändring.

Med våra tankar formar vi hela vår person på gott och ont. Om vi ser till hälsan i stort påverkas även den av våra tankar. Det är lätt att tänka jag är trött, jag är så sjuk, jag har dålig matsmältning och jag tål ingenting. Vi blir vad vi tänker. Vill du bli frisk, är du tvungen att tänka dig som en frisk människa eller på väg att bli frisk och att du gör vad du kan för att stärka din kropp. Det är ingen lätt uppgift att vända sina tankar men förändrar du ditt sätt att tänka så förändrar du ditt sätt att leva.

Alla mår bra av att vara tillsammans med människor som utstrålar balans, glädje och trygghet. Om du mår bra så kan du ge mer av dig själv till din omgivning. Håller vi oss med negativa tankar påverkar vi kroppsfunktionerna och läkeprocesserna på ett mindre gynnsamt sätt. Men tänker vi istället positiva tankar lägger vi grunden för en framtid med hög livskvalitet.

Det nya hälsomedvetandet sätter människan i centrum. Vi tar ett eget ansvar, vi söker själva kunskap och är öppna för nya alternativ, ideer och tankar.

Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en metod för att ta bort problemen, oftast rädslor, som blockerar vår energi och glädje. Det är denna känslomässiga blockering man behandlar och förändrar mycket effektivt med denna metod.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sina funktioner. Våra behandlingsmetoder är homeopati, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

Dina tankar idag skapar din framtid imorgon och vill du förändras måste du förändra ditt sätt att tänka.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.