Logotype

Förebygg sjukdomar - men om du blir sjuk…

Publicerad i Kristianstadsjournalen Mars 2000

Att få veta att man är sjuk kan vara omtumlande. Det kan kännas som att vakna upp i ett främmande land som man inte minns att man rest till, och där man inte vet vad man ska göra eller vart man ska vända sig för att få hjälp. Det klokaste man kan göra är att vara öppen för alla positiva behandlingsmetoder, oavsett om de är skolmedicinska eller alternativa (komplementära). Varje behandling som kan bidra till läkningsprocessen och ge din kropp hopp och kraft är värd att beakta. Fördelen med att vara öppen för båda de medicinska vägarna är att man har många fler behandlingsalternativ att välja mellan. Om du är sjuk måste du bestämma dig för vad du ska göra för att bli frisk. Om du inte själv tar detta ansvar, kommer andra att bestämma över huvudet på dig och det är inte säkert att dom fattar de bästa besluten.

Det är bra om du förstår din sjukdom och tar reda på vad den konventionella vården kan göra åt den och du kan också ta reda på om det finns komplementära metoder som kan vara till nytta. Från början motsatte sig skolmedicinen alternativa metoder, men på senare år har attityderna förändrats mycket och man är nu mer öppen för t ex akupunktur, massage, kiropraktik, användning av vitaminer och mineraler och andra tillskott samt kostrådgivning för att begränsa de fria radikalerna vilka bidrar till uppkomsten av sjukdom. Homeopati är den ledande alternativmedicinska metoden i Europa. I länder som England, Tyskland och Frankrike tillämpas homeopatin av läkare och prepraten säljs på apotek. Mest utbredd är homeopatin i Frankrike, där den tillämpas av var tredje läkare. Enligt min mening är det aldrig fråga om antingen naturmedicinsk eller skolmedicinsk behandling. Jag tycker att det bästa vore om skolmedicinen och naturmedicinen kunde samarbeta för att få fram bästa möjliga behandling för varje patient.

Jag tror att vår livsföring i hög grad avgör hur stor risk vi löper att drabbas av vanliga sjukdomar och den påverkar definitivt vår förmåga till självläkning. Jag önskar att fler människor kom till mig eller andra som arbetar med komplementära metoder innan de blev sjuka. Hos oss finns mycket kunskap om hur man minskar riskerna för att drabbas av ett flertal sjukdomar. Med de diagnostiska metoder som jag använder kan jag se när ett organ eller körtel börjar bli ansträngt och överbelastat innan det behöver leda till sjukdom. Sjukdomar är en följd av att kroppen belastas över sin förmåga och inte längre kan upprätthålla sin inre biokemiska balans. Immunförsvaret och avgiftningssystemet tar hand om gifter som kommer både utifrån och inifrån. Processen är dock mycket energikrävande och om kroppen överbelastas så pass att den inte förmår avgifta sig själv avsätts gifterna i den egna vävnaden. Först efter många års överbelastning har en sådan mängd gifter ansamlats i kroppen att problemen kan upptäckas i form av symtom som reumatism, cancer, benskörhet, åderförfettning, njursvikt, högt blodtryck eller andra degenerativa sjukdomar. Att vara fri från symtom är alltså inte samma sak som att ha en god hälsa. Hälsa är något man bygger upp och vårdar. Under 1990-talet har allt fler börjat intressera sig för sin hälsa och alternativa vägar till läkning och välbefinnande.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sina funktioner. Våra behandlingsmetoder är homeopati, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

Tidigare publicerade artiklar hittar du på www.welcome.to/biopatikliniken

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.