Logotype

Värk i kroppen - Fibromyalgi

Publicerad i Kristianstadsjournalen April 2000

Symtombilden för fibromyalgi var förr förkortningen SVBK (Sveda, värk och brännkärring). Fibromyalgi som sjukdomsbenämning är ganska ny medan dess symtom är "urgammalt". Många patienter har blivit kränkta av sjukvården och blivit bemötta som om de hade ett psykiskt problem, inte ett kroppsligt. Spridd muskelvärk, uttalad trötthet, beröringskänslighet, stelhet, svullnadskänsla, domningskänsla, huvudvärk, sömnstörning och tarmproblem är en del av den rad av symtom patienterna har.

Många som fått diagnosen fibromyalgi har gått med värk under många år innan man fått sin diagnos. Under den tiden är det vanligt att man blir misstrodd av såväl läkare, arbetskamrater som anhöriga. Smärta och trötthet syns ju inte och några avvikande provsvar går inte att finna med rutinundersökningar.

Orsaken är ej "vetenskapligt" klarlagd. Dock anses den vara en systemsjukdom som drabbar de mesenchymala vävnaderna (bindvävnad, senor, muskler och benhinnor). Eftersom orsaken till fibromyalgi dels inte är känd och förmodligen multifaktorell så finns det heller ingen effektiv behandling.

Professor Robert Olin, en av Sveriges främsta experter på fibromyalgi, har i sin bok "Fibromyalgi" presenterat ett material som visar att en lokal smärta, till exempel tennisarmbåge, är utlösande i 50 procent av fallen, infektioner i 20 procent, operation eller trauma i 20 procent och psykiskt trauma i 10 procent av fallen. I skriften "Nya diagnoser", utgiven av Nationella folkhälsokommitten, har han presenterat en ny syn på fibromyalgi. Människor är idag utsatta för enormt mycket sinnesintryck som vår hjärna inte klarar av att hantera. Det kan vara TV, datorer, ljud och ljus och all den snabba kommunikation som finns idag. En kraftig och långvarig överstimulering kan utlösa en störning i hjärnans funktion. Det bildar med tiden en ond cirkel där också immun- och hormonsystemet påverkas. Robert Olin tror att både fibromyalgi och flera andra nya sjukdomar som kronisk trötthetssyndrom och elöverkänslighet har överstimulering som grund. Men det behövs ytterligare faktorer för att systemet ska slitas ned och till sist braka ihop. Det kan vara faktorer som långvarig stress, fysiskkt eller psykiskt trauma, allergi etc. När der gäller fibromyalgi kan denna faktor vara till exempel långvarig smärta i nacken. Smärta är det kraftigaste sinnesintrycket. Ofta har livssituationen innan insjuknandet varit fylld av prestationskrav och stress. Många gånger har man inte lyssnat på sin kropp utan pressat sig för att möta egna och omgivningens krav.

För att hitta vägen till hälsa och en tillfredsställande livssituation behöver man inse att en förändring krävs. Stryk ordet "duktig" ur ordlistan! Man måste få balans i livet och inte ställa för höga krav på sig själv utan tillåta sig att "bara vara". Först då ger man sig själv en chans att må bra och läka. Erfarenheter och studier har visat att utrensning är effektivt vid fibromyalgi och CFS (kroniskt trötthetssyndrom). De flesta människor är idag mycket medvetna om miljögifter och föroreningar i vår yttre miljö. Men hur många är intresserade av eller ens medvetna om gifter som vi under årens lopp har lagrat upp i våra egna kroppar. Slaggämnen och gifter bildas i kroppen som går ut i blodet för att sedan lagras i leder och muskler. Detta skapar en överbelastning på kroppen och speciellt dess utsöndringsorgan, som har till uppgift att bl a befria kroppen från onödiga och skadliga ämnen. För att bli kvitt sjukdom krävs stimulering av utsöndringsorganen framförallt tarmarna och njurarna. Att övergå till mer basisk föda kan också hjälpa.

Att lära sig hantera stressen och sina många gånger höga prestationskrav är mycket viktigt för välbefinnandet. Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en metod för att ta bort problemen, oftast rädslor, som blockerar vår energi och glädje. Det är denna känslomässiga blockering man behandlar och förändrar mycket effektivt med denna metod.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.