Logotype

Stressad - Utbränd

Publicerad i Kristianstadsjournalen Juni 2000

I vårt moderna samhälle utsätts vi för en mängd stressande upplevelser. Stress kan orsakas av många faktorer, exempelvis krav på prestationer, tidsbrist, starka ljud, obehagliga upplevelser och rädsla. Känslorna har stor inverkan på vår upplevelse av stress och hur kroppen påverkas. Men kroppen utsätts också för stress av en pågående bakterie- eller virusinfektion, sjukdomar, giftiga mineraler och kemikalier och av biverkningar från läkemedel.

Det sägs ofta att stress är en av de mest nedbrytande faktorerna i vår dagliga tillvaro, men det sätt på vilket vi reagerar på stress verkar vara viktigare än själva stressen. Att ha kontroll och förmåga att påverka situationen karakteriserar positiv stress. Höga krav kopplade till maktlöshet leder oftast till en upplevelse av hot – och de efterföljande negativa stressreaktionerna. Stressen handlar mycket om rädslor, rädsla att inte hinna med allt och rädsla för att inte räcka till och duga som vi är. Stegrade effektivitetskrav och hårda nedskärningar sätter press på oss på våra arbetsplatser idag.

Det finns en gräns för människors effektivitet. Allt fler passerar den gränsen och "bränns ut". Utbrändhet har blivit ett modeord, men verklig utbrändhet är något annat än att vara spänd i axlarna och känna sig allmänt utarbetad. Utbrändhet kan definieras som en arbetsrelaterad och/eller socialt relaterad utmattning. Den är mycket djup och självläker inte. Återhämtningen tar åtminstone två till tre år.

När det rör sig om långvarig stress finns det lämpligare benämningar. Negativ stress eller psykisk utmattning är ett mer rättvisande namn och inte alls så definitiv om man bryter den onda cirkeln och ändrar sitt beteende.

Det är mycket viktigt att kroppen får återhämta sig när man haft det jobbigt och stressigt. När man stressar och är uppe i varv står reglersystemet i hjärnan på helspänn. Orsaken till att stress sliter på oss är att den här delen av hjärnan behöver återhämtning, minst sju timmar per dygn, för att bygga upp energi. Om man inte kan sova, inte kan koppla av på kvällar och helger, drabbas vi av farlig stress. Vi får lugn-och ro brist.

När man blir stressad blir det kemisk obalans i hjärnan som kan leda till inlärningssvårigheter, koncentrationsproblem och minnessvårigheter.

På kort sikt är detta inte så farligt. Det är när den övermäktiga stressen pågår under längre tid som den orsakar allvarliga kroppsliga förändringar. Psykiska påfrestningar gör att immunförsvaret fungerar sämre så att risken för att bli sjuk ökar. Människor som har ett sunt levnadssätt, med enkla och positiva levnadsvanor har ett skydd även i de mest påfrestande situationer.

Mag-och tarmbesvär är en stor kategori sjukdomar som har ett klart samband med livsföringen, särskilt dåliga matvanor och stress. Magkatarr och känslig tjocktarm eller colon irritable är sjukdomar som brukar komma och gå i perioder. Ofta hittar läkaren inte någon kroppslig förändring som orsakar besvären. Dessa magbesvär går ofta utmärkt att behandla med homeopati.

På grund av stress har många människor idag brist på både B-vitaminer och mineraler som magnesium och zink. Man kan bli nedstämd av B-vitaminbrist och vid magnesiumbrist känner man sig irriterad och orolig. Jag testar alltid om det finns något behov av extra tillskott av någon vitamin eller mineral.

Att man påverkas psykiskt av näringsbrist är väl värt att tänka på när man vet att det säljs antidepressiva medel för nästan en miljard kronor årligen i Sverige. Försäljningen har mer än tredubblats på fem år.

Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en effektiv metod att på kort tid kraftigt reducera negativa stress. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av välmående som utgör kroppens normala grundtillstånd. Det är mycket viktigt att känna att man har kontroll över sitt liv och kan påverka sin situation. Stressen i samhället kommer inte att minska men man kan förändra sitt sätt att förhålla sig till den och bli mindre påverkad.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sina funktioner. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

Med detta vill jag önska alla en skön och härlig sommar!

Ingela Broberg

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.