Logotype

Det naturliga åldrandet

Publicerad i Kristianstadsjournalen Augusti 2000

Idag tar allt fler ett eget ansvar för sin hälsa, vi söker själva kunskap och är öppna för nya alternativ, ideer och tankar för att fortsätta känna vitalitet och livsglädje på äldre dar. De yttre tecknen på åldrandet, som vi hittar på vår kroppsyta, är egentligen mer en estetisk bedömning. Huden är inte lika spänstig som förr och rynkorna framträder allt tydligare. Men de återspeglar någonting viktigare - nämligen att det som sker med kroppens yttre även sker med kroppens inre, dvs. även det inre åldras. Rent fysiskt innebär det biologiska åldrandet för människan att kroppens vitalitet avtar utan att vi kan göra så mycket åt detta. Lungornas vitalitet avtar, skelettmassan minskar, mag-tarmslemhinnan börjar att skrumpna och det kan bli allt besvärligare att tömma tarmarna. Blodkärlen börjar slagga igen och åderförkalkningssymtom börjar uppstå, t.ex. blir blodcirkulationen sämre i benen. Lederna är inte längre lika mjuka som i ungdomen och hos många börjar linsen slagga igen och det uppstår grå starr.

Jag tycker det är värt att göra vad man kan för att behålla ett ungdomligt hälsotillstånd så länge som möjligt. Jag nämner här några åldersåkommer som är vanliga men viktiga och möjliga att behandla:

  • Försämrad blodcirkulation och ökad blodproppsrisk
  • Sämre balans
  • Sämre minne
  • Sköra naglar, hår och benstomme
  • Väderspänning, buksvullnad och förstoppning
  • Minskad produktion av magsaft, galla, bukspott och tarmsaft

Det är tråkigt att många äldre tror att det inte finns någonting att göra mot de ovannämnda besväreren. Behandlingen kan bestå i små ändringar av vardagens rutiner kombinerat med lite hjälp av kosttillskott och naturmediciner.

Några enkla råd mot de åldersrelaterande symtomen:

När det gäller väderspänning, förstoppning och minskad produktion av matsmältningsvätskorna kan man hjälpa upp detta med en s.k. amarabehandling. Med detta menas att man ordinerar örter som har en bitter smak för att stimulera hela matsmältningen. Det största felet man kan göra när man äter är att inte tugga maten noga, detta är viktigare ju äldre man blir, därför att matsmältningsapparaten med åren får allt svårare att tillverka tillräckligt med de olika matsmältningsvätskorna och vi får s.k. funktionella matsmältningsbesvär som även kallas för dyspeptiska besvär.

När det gäller sämre balans och sämre minne är detta i första hand ett resultat av sämre flöde genom hjärnan och i andra hand brist på vissa B-vitaminer, främst B1. Den försämrade blodcirkulationen beror i första hand på att blodkärlen förkalkats och ibland att hjärtat inte orkar pumpa på. När genomblödningen i hjärnan försämras får vi svårare att minnas och balansen blir sämre. Den försämrade genomblödningen ökar även risken för små blodproppar i hjärnan. Vi kan förbättra blodcirkulationen med olika naturmedicinska preparat.

När det gäller skörare naglar, hår och benstomme kan vi ordinera små doser D-vitamin, olika kalkpreparat, kisel och även jod.

Många äldre lider brist på grundläggande viktiga näringsämnen vilket gör att de är mer mottagliga för infektioner, förvirringstillstånd och begynnande demens.

En undersökning vid Memorialuniversitetet i Newfounland, visade att intag av arton vanliga vitaminer och mineralämnen drastiskt förbättrade immunsystemets funktion hos en grupp äldre människor. Det minskade också förekomsten av infektionssjukdomar till hälften. På samma sätt som brist på C-vitamin och D-vitamin leder till sjukdomarna skörbjugg respektive rakitis kan man tänka sig att obalanser mellan viktiga näringsämnen orsakar även andra sjukdomar. Till exempel kan underskott på vitamin B 12 ge många olika psykiska besvär.

Jag testar med kinesiologi, muskeltest om det finns något behov av extra tillskott av någon vitamin eller mineral.

Biopatins behandlingmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och-mineralterapi samt kostrådgivning.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.