Logotype

Biopatins syn på varför tarmsjukdomarna ökar

Publicerad i Kristianstadsjournalen Februari 1998

En tredjedel av alla svenskar anser sig då och då ha besvär med magkatarr eller stressmage, det visar intervjuundersökningar. Hit räknas en rad symtom som sugningar, illamående, värk och sveda, kramper i magen, förstoppning och diarre.

Tjocktarmskatarr är en annan vanlig åkomma, vars symtom är förstoppning och knipsmärtor ofta omväxlande med diarre. Inflammatoriska tarmsjukdomar är en sammanfattande benämning på två sjukdomar med okänd orsak och oförutsägbart förlopp. De har gemensamt att det föreligger en kronisk inflammation i mag-tarm kanalen. Dessa sjukdomar är Ulcerös colit eller blödande tjocktarmskatarr som drabbar änd- och tjocktarmen och Chrons sjukdom som kan involvera hela mag-tarm kanalen, men oftast sitter den i nedre delen av tunntarmen samt i tjock- och ändtarmen.

Orsakerna till varför tarmsjukdomarna ökar är många. Kosten och maten har stor inverkan på kroppens förmåga att hålla sig frisk, framförallt i förebyggande syfte.

Vår livsstil har stor betydelse för hälsan. Förutom att vi lever i ett samhälle som är mycket mer stressande har vi också skaffat oss andra vanor som påverkar vår inre balans. Under de senaste 20 åren har försäljningen av antibiotika ökat med 44 procent, och små barn konsumerar nästan lika stora mängder som vuxna.

Vid användningen av antibiotika vet man att en stor del av den normala tarmfloran förstörs och detta kombinerat med en kraftigt ökad sötsakskonsumtion är en perfekt grogrund för överväxt av svampar i mag-tarm området, som producerar en lång rad toxiska ämnen med mer eller mindre skadlig inverkan på kroppen. Det är inte många som känner till att vi har ca 1 kg tarmbakterier, dessa fyller många viktiga funktioner och det är viktigt att denna balans inte rubbas.

Allt fler både barn och vuxna tycks utveckla gluten intolerans-celiaki. De har tarmbesvär, dålig matsmältning och ibland även hudutslag. Gluten finns i våra fyra sädesslag men mest i vete.

Laktosintolerans, det vill säga överkänslig mot mjölksocker-laktos är också en bidragande orsak till magbesvär. Symtomen är gasbildning, diarre och "buller i magen".

När jag behandlar en person med mag-tarm problem, börjar jag alltid med att testa om någon av dessa orsaker finns med i bilden.

Inom alternativ medicinen får vi ofta ta emot personer som har systemsjukdomar i till exempel matsmältningssystemet. Många gånger behöver jag behandla stegvis och undanröja ett symtom efter ett annat exempelvis vid en trög tarm. Det är viktigt att komma till rätta med detta då många sjukdomar börjar med en dåligt fungerande tarm.

Biopatin verkar efter principen att inte "kriga" mot sina infektioner utan samarbeta med de friska delarna och förstärka dem i ett led att återfå balansen i kroppen.

Med biopati stärks kroppens egen läkande kraft!

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.