Logotype

Du styrs av dina förväntningar

Publicerad i Kristianstadsjournalen Juni 2001

Jag vill inte, jag kan inte, jag vågar inte, hur många tänker inte detta någon gång om sig själv i det tysta.

De flesta forskare är överens om att det är förväntan på vilket resultat vi ska uppnå som styr resultatet. Negativa föreställningar blir till självuppfyllande profetior. Ditt undermedvetna förstår inte heller negationer. Om du ska hålla ett tal och tänker innan "jag ska inte bli nervös" så kommer du antagligen att skälva som ett asplöv när det är dags. Om du istället tänker "vad roligt det ska bli och vad intressant talet kommer att vara" så blir det också bra! Ett annat exempel är om du går på anställningsintervju och tänker innan "jag kommer ändå inte att få jobbet", då kan du nästan lika gärna låta bli att gå dit. Tänk istället "jag är perfekt för jobbet, det förstår alla" så kommer du att ha mycket större chanser att få jobbet.

Inom elitidrotten har man använt mental träning och visualisering i decennier. Det handlar om vad många forskare gång på gång har bevisat: vår egen förväntan på våra prestationer betyder lika mycket, eller kanske till och med mer än vår faktiska begåvning. Lars-Erik Uneståhl är föregångsgestalten för mental träning och har sedan 60-talet arbetat med elitidrottsmän från hela världen, artister, skådespelare och ledare i näringslivet.

Med våra tankar formar vi hela vår person på gott och ont. Om vi ser till hälsan i stort påverkas även den av våra tankar. Det är lätt att tänka jag är trött, jag är sjuk, jag har dålig matsmältning och jag tål ingenting. Vi blir vad vi tänker. Vill du bli frisk, är du tvungen att tänka dig som en frisk människa eller på väg att bli frisk och att du gör vad du kan för att stärka din kropp. Det är ingen lätt uppgift att vända dina tankar men förändrar du ditt sätt att tänka så förändrar du ditt sätt att leva.

I vårt samhälle har vi tränats i att försöka bemästra vår yttre verklighet men knappast alls vår inre värld. Den mentala träningen omfattar olika metoder för att vända uppmärksamheten inåt, utnyttja våra inre resurser och hjälpa oss att lyssna till vår inre kunskap. Genom mental träning ökar vår självkännedom och vi börjar bli medvetna om våra negativa och dömande tankemönster. Ju mer vi praktiserar mental träning desto oftare kommer dessa destruktiva tankemönster att ersättas av mer konstruktiva och insiktsfulla tankar.

Jag arbetar med Integrerad Tankefältsterapi (ITT) som är en effektiv metod av mental träning för att behandla den negativa stressens grundorsaker. Med denna metod behandlar jag också rädslor och prestationsångest, dessa negativa tankemönster har indirekt en stor påverkan på vårt välmående. Med denna metod får du själv verktyg för att påverka din egen känsla i situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av lugn och harmoni som utgör kroppens normala grundtillstånd.

Det är viktigt att inse att du i varje ögonblick väljer hur du vill må. Det gäller att inte anklaga andra för att du blir upprörd. Det innebär inte att förlåta andra människors uppträdande, utan att helt enkelt inte tillåta att det som händer bli en källa till upprördhet. Att helt och fullt ta ansvar för din livsupplevelse är en livslång process som fodrar mycket träning. Det viktigaste är bara att börja. Du kommer genast att börja må bättre.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.