Logotype

Känslomässig stress - oro och ängslan.

Publicerad i Kristianstadsjournalen Mars 2002

När stress och utbrändhet blir ett allt större problem, är det viktigt att fundera över hur vi ska kunna må bättre, hantera vår stress och få ett lyckligare liv. Målet är att ha en bra känsla i kroppen, att leva och arbeta på ett sätt som skapar lust och glädje.

 

Kroppens reaktion i en stressituation är det gamla kamp- eller flyktprogrammet. Det innebär oftast en enorm uppvarvning i kroppen med hög puls, högt blodtryck, rodnad och muskelspänning. Problemet är att detta program är skapat för korttidsbruk men i vår tid hamnar vi lätt i något som uppfattas som en kampsituation och detta kan pågå i veckor eller månader, ibland i åratal. Här ligger den skadliga effekten av stress. Detta ändamålsenliga program som kroppen har i beredskap för farliga situationer kan plötsligt vändas emot oss och skada viktiga delar av kroppen.

 

Många gånger förknippar vi stress med att ha mycket att göra, men det är naivt att tro att stressen bara handlar om arbetslivet. Känslomässig oro påverkar och sliter på vårt system precis på samma sätt som stressen vi förknippar med att ha mycket att göra. Vi ska producera, vara effektiva, leva sunt och vara vackra. Kraven på hur kroppen ska se ut skapar oro. Tryggheten förläggs till det yttre istället för till känslolivet. Att ha ett inre fast känsloliv är att ha en egen identitet

 

Vi har idag ett oändligt antal valmöjligheter och dessutom möjligheter att realisera många av dem. Ett annat orosmoment är den ökade informationsmängd som vi behöver , eller tror oss behöva ta del av .Att allt går så snabbt skapar också mycket oro. Man missar fort en stor del av sig själv. Man har inte kontroll - man känner bara att man förs med av strömmen. Resultatet blir många aktiviteter på liten tid och nästan inget utrymme för avkoppling.

I dagens stressade tillvaro har tyvärr de flesta människor byggt upp en alldeles för hög grundspänning. Detta sker redan i tonåren och denna spänning blir så automatiserad att man inte tänker på det.

 

Att lära sig metoder för fysisk och mental avspänning är en investering på lång sikt.

Här finns olika metoder: mental träning-stresshantering, avspänning, massage, qi gong, fysisk träning och meditation. Här behövs mer forskning och kunskap för detta kommer att bli den dominerande hälsofrågan de närmaste åren. De vetenskapliga studierna som görs på stressreaktioner är många gånger fler än de som görs på lugn och ro systemet i kroppen.

Substansen för lugn och ro heter oxytocin och finns alltid i våra kroppar. Kerstin Uvnäs är professor i fysiologi och har forskat om oxytocin i många år. I sin bok "Lugn och beröring - om oxytocinets läkande verkan i kroppen" ger hon oss en överblick över hur systemet fungerar. Beröring, massage, värme och stillhet sprider lugn och ro i kroppen, lugnande hormoner flödar i blodet istället för stresshormoner. Här finns den vetenskapligt hållbara förklaringen till varför beröringsmetoder, till exempel massage verkligen fungerar.

 

Jag arbetar med Taktil massage som är mjuk och omslutande massage för att medvetet arbeta med beröring på ett systematiskt sätt för att stärka kontakten, ge lugn och avslappning, öka kroppsuppfattningen och lindra smärta.

 

Hur vi tänker har stor betydelse. Att tänka på någon man tycker om eller på bra saker man har i sitt liv ger en behaglig känsla, medan tankarna på allt man inte hinner med skapar stress och höjer nivåerna av de substanser som styr frisättningen av stresshormoner. Vi blir oroliga helt enkelt. Vi kan lära oss att hantera stressen genom att försöka påverka nervsystemet och vårt sätt att tänka, och på så vis programmera oss enligt andra mönster än dem tillvaron tvingar på oss. Förändringar kommer inte till oss på något mystiskt sätt utan vi måste jobba aktivt med det.

 

Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en effektiv metod av mental träning för att behandla den negativa stressens grundorsaker.

Med denna metod behandlar jag rädslor och prestationsångest, dessa negativa tankemönster har indirekt en stor påverkan på vårt välmående.

 

Med denna metod får du själv verktyg för att påverka din egen känsla i situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av lugn och harmoni som utgör kroppens normala grundtillstånd.

 

Jag är medveten om de mentala faktorernas inverkan på läkeprocessen och arbetar efter ett koncept grundat på samspelet mellan kropp och själ.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

 

Tidigare artiklar hittar du på min hemsida www.welcome.to/biopatikliniken

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.