Logotype

Framtidens medicin
att bygga broar mellan skolmedicinen och alternativmedicinen

Publicerad i Kristianstadsjournalen Februari 2002

Människan och naturläkekonsten hör ihop sedan årtusenden. Under generationer har erfarenheterna resulterat i olika behandlingsmetoder som hjälper kroppen att bibehålla hälsan och återställa den när kroppen drabbats av sjukdom. Däremot har efterkrigstidens läkekonst präglats av ett högteknologiskt sätt att se på människan och det har funnits en tro på att allt starkare och effektivare mediciner ska kunna utrota alla symtom och sjukdomar. Penicillinet var en av hörnstenarna i den moderna medicinen men tyvärr har det inte fungerat riktigt som det var tänkt, utan istället har vi fått ännu fler sjukdomar som dessutom är svårare att rå på. Kriget mot infektioner, cancer, degenerativa och autoimmuna sjukdomar har inte lyckats. Bakterier, virus och jästsvampar skapar hela tiden nya sjukdomsvarianter som man måste hitta botemedel mot.

 

De senaste decennierna har vi blivit programmerade att förvänta oss snabba kurer för våra sjukdomar med hjälp av piller eller injektioner trots att vi kan missköta vår kropp genom att äta sådant som är dåligt för oss, röra oss för lite, stressa och genom att inte vara medvetna om hur våra känslor påverkar vårt välmående. Men hälsa är ett mycket vidare begrepp än att bara vara symtomfri och kommer man inte åt orsaken till ohälsan dyker snart ett nytt, ännu påtagligare symtom upp. Den som inte har tid eller pengar för sin hälsa, kanske så småningom får satsa mycket tid och pengar på sina sjukdomar.

 

Det finns ett nytt hälsomedvetande som växer fram, allt fler människor tar mer ansvar för sin hälsa, söker själva kunskap och är också beredda att offra något av det vi är vana vid att göra för att bli friska. Hälsa är något man bygger upp och vårdar. När hälsan är hotad är det enligt min mening inte frågan om antingen alternativ medicinsk eller skolmedicinsk behandling utan båda  kan behövas som komplement till varandra. Det vore önskvärt om man kunde samarbeta för att få fram bästa möjliga och skonsammaste behandling för varje patient. Den vanliga vården är mycket bra vid akut sjukdom , men den räcker inte alltid för att bota kroniska sjukdomstillstånd, där man med naturmedicinen oftare når bättre resultat.

 

Ända sedan hälso- och alternativrörelsens början har det funnits en motsättning mellan skolmedicinen och naturmedicinen. Läkarna inom skolmedicinen har ifrågasatt olika behandlare inom alternativmedicinen – kiropraktorer, homeopater, biopater med flera. Man har menat att behandlingarna inte varit bevisbart effektiva. Sedan flera år tillbaka är akupunktur  accepterat av skolmedicien och betraktas ej längre som en bluff trots att akupunkturen som behandlingsmetod ej ändrats. Andra yrkesgrupper som tidigare ansågs som alternativa är nu legitimerade, exempelvis kiropraktorer och naprapater. Vad som gjort akupunkturen accepterad är att den skolmedicinska kunskapen kommit så pass ikapp den praktiska tillämpningen av akupunktur att de kan förklara den på ett vetenskapligt och godtagbart sätt.

 

Vad gäller homeopatin så är den ännu inte på motsvarande sätt vetenskapligt accepterad även om ett flertal studier över homeopatins verkningar publicerats i många världsledande medicinska facktidskrifter, t.ex. Lancet. Det är bara en tidsfråga innan homeopatin blir vetenskapligt accepterad. Sedan Sveriges inträde i EU har alla naturmedel genom mycket hård kontroll klassats om till naturläkemedel. Homeopatiska mediciner är i den nya läkemedelslagen per definition läkemedel och tillverkas också under kontroll av Läkemedelsverket på liknande sätt som vanliga läkemedel. Homeopatmedlen kommer från växt, mineral och djurriket och de saknar praktiskt taget biverkningar.

 

I dag börjar man sakta kunna skönja en öppning. Karolinska Institutet i Stockholm har inrättat en kurs i alternativmedicin för medicinstuderande och läkare . Kursen är bara på två veckor men är mycket populär. Många patienter använder alternativa behandlingar och söker på egen hand kunskap via internet om olika behandlingsmetoder. För att skapa en  förtoendefull relation vore det säkert önskvärt om läkaren känner till vad alternativ medicin handlar om.

 

Flera länder har en helt annan policy än Sverige vad gäller alternativmetoder. I England t.ex. finns det fem homeopatiska sjukhus och homeopatin är den vanligaste alternativa behandlingsformen i Belgien, Frankrike, Holland, Schweiz och Norge. I både Tyskland och Nederländerna täcker försäkringsbolagen den enskilde individens kostnader för homeopatisk behandling. Forskare i USA säger att 70 procent av amerikanarna ibland söker sig till andra vårdformer än den konventionella medicinen.

För den som är sjuk borde det idag vara en rättighet att också kunna få naturmedicinsk behandling som ett komplement för att få fram bästa möjliga behandling. Fördelen med att vara öppen för båda de medicinska vägarna är att man har många fler behandlingsalternativ att välja mellan. Om du är sjuk måste du bestämma dig för vad du ska göra för att bli frisk. Om du inte själv tar detta ansvar, kommer andra att bestämma över huvudet på dig och det är inte säkert att dom fattar de bästa besluten.

 

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Mina behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.