Logotype

Varför välja alternativmedicin ?

Publicerad i Kristianstadsjournalen Mars 2003
Människan och naturläkekonsten hör ihop sedan årtusenden. Under generationer har erfarenheterna resulterat i olika behandlingsmetoder som hjälper kroppen att bibehålla hälsan eller återställa den när kroppen drabbats av sjukdom. Örter och naturläkemedel håller på att bli en självklar del av vår vardag. Alltfler svenskar, mer än tio procent av svenska folket, använder dagligen naturläkemedel av olika slag för att förebygga och lindra olika besvär. Det är dock en mycket låg siffra om man jämför med många andra länder.

I nästan alla länder finns en rik tradition att använda medicinalväxter och örtmediciner. Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att 80 procent av världens befolkning saknar tillgång till moderna läkemedel och istället litar till "gröna mediciner". Även i Sverige var växterna viktiga i folkmedicinen och den äldre skolmedicinen. Men från slutet av 1800-talet har de överskuggats av läkemedelsindustrins preparat. I länder som Tyskland, Frankrike och England har man en mer obruten tradition att använda naturläkemedel, där rekommenderas de ofta av läkare. I Tyskland har läkarna skrivit ut naturläkemedel på recept sedan mitten av 1900-talet.

Det finns idag i Sverige ett stort intresse för örter och naturläkemedel, försäljningen av de här produkterna ökar och tidningarna skriver allt mer om dem, även medicinska facktidskrifter. Den 1 juli 1993 fick Sverige en ny läkemedelslag, i och med vårt inträde i EU som innebar att alla naturmedel klassas om till naturläkemedel. Idag finns det cirka 90 naturläkemedel som är registrerade och godkända av Läkemedelsverket efter en omfattande värdering av kvalitet, säkerhet och effekt och det finns ytterligare drygt 150 som står i kö för att klara Läkemedelsverkets kontroll. Produkterna bygger alltså på det som står i allmänna läkarinstruktionen: vetenskap och beprövad erfarenhet. Följaktligen borde läkarna kunna informera sig och läsa på för att kunna diskutera med patienter som vill prova naturläkemedel.

Homeopati är den vanligaste alternativa medicinen i Frankrike, Holland, Belgien och Tyskland. I England finns det flera homeopatiska sjukhus, och som kuriosa kan nämnas att drottning Elisabeths livläkare är homeopat. Bland annat i Schweiz kan man bli professor i homeopati. Varför homeopatin motarbetas och inte är officiellt godkänd i Sverige är en gåta. Homeopati är ett naturligt läkesystem som använder särskilda medel, framställda från växter och mineraler och som hjälper kroppen till självläkning. Homeopatiska mediciner är i den nya läkemedelslagen per definition läkemedel och tillverkas under kontroll från Läkemedelsverket på liknande sätt som vanliga läkemedel.

KAM - kommitten för Alternativ Medicin www.KAM.se är branschorganisation för förbund inom den komplementär- och alternativmedicinska sektorn. KAM samarbetar med socialstyrelsen och Läkemedelsverket i alternativmedicinska frågor och verkar för att få komplementära behandlingsformer godkända av regering och riksdag.

Idag börjar vårt gamla tänkande ersättas av ett holistiskt tänkande, där man istället ser till helheten och utvecklingen går mot ett allt större personligt ansvar för den egna hälsan. Kroppen kan läka sig själv. Att den kan det beror på att den har ett inbyggt självläkningssystem och att använda mediciner som utnyttjar dessa medfödda läkningsmekanismer har bättre effekt än mediciner som bara undertrycker symtom.

När du kommer till mig behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara den specifika del där det onda sitter. Till grund för den diagnos som jag ställer, ligger den klassiska akupunkturens lära. Varje organ har sina akupunkturpunkter på händer och fötter och för att fastställa grundorsaken till sjukdomen eller besvären, mäter jag akupunkturpunkternas värden med en elektronisk biotronapparat, där exakta testresultat erhålls. Jag använder också ögondiagnostik som ett komplement. Jag testar bl a: om du har kroniska infektionshärdar i kroppen

  om något eller några av din organ/körtlar är i obalans
om du har vitamin- eller mineralbrist
om du har candida (svampinfektion)
om du har tungmetallförgiftning
Jag sätter sedan samman ett individuellt behandlingsprogram som ska hjälpa din kropp att bota sig själv. Det kan omfatta homeopatiska preparat, naturläkemedel och örter. På grund av stress och dålig kosthållning har många människor idag brist på både B-vitaminer och mineraler som magnesium och zink. Jag testar med kinesiologi, muskeltest om det finns något behov av extra tillskott av någon vitamin och mineral.

Naturmedicin baserar sig ofta på erfarenheter vunna under hundratals ibland tusentals år. Metoder som håller måttet efter att ha använts under många generationer talar för att behandlingen har en oskadlig verkan och att den fungerar med avsedd effekt på den sjuke. Enligt min mening är det aldrig frågan om antingen naturmedicinsk eller skolmedicinsk behandling. Jag tycker att det bästa vore om skolmedicinen och naturmedicinen kunde samarbeta för att få fram bästa möjliga behandling för varje patient. För den som är sjuk borde det vara en rättighet att också kunna få naturmedicinsk vård som i många andra europeiska länder.

Mina behandlingsmetoder är inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft genom homeopati, naturläkemedel, vitamin- och mineralterapi samt Integrerad Tankefältsträning (ITT) en metod för mentalträning för att stärka samspelet mellan kropp och själ.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.