Logotype

Vad som händer vid stress ?
- och hur du kan hantera och återhämta dig

Publicerad i Kristianstadsjournalen November 2003

Det talas oerhört mycket om stress idag och det är allt fler människor som uppger att stress är ett av deras största vardagsproblem. Många upplever idag att de inte hinner med att vårda relationerna vare sig till familjen, släkten eller vännerna. Kraven från arbetslivet har blivit allt högre liksom våra egna inre krav. Tiden att reflektera över vad som händer minskar ständigt. Vi hinner inte smälta en händelse innan vi blir kastade in i en ny.

Vi har en gång fått stressfunktionen för att överleva och än idag har vi stor användning av denna förmåga till beredskap för kamp eller flykt. Det som ställer till problem är att vi ”laddas upp med stresshormoner” alltför ofta och för mycket i förhållande till våra möjligheter att ”ladda ur”. Det vore väldigt praktiskt om vi kunde sätta på och stänga av stressen vid behov. När vi upplever stress ökar frisättningen av stresshormoner (adrenalin, noradrenalin och kortisol) för att vi ska bli alerta och klara av faran. Vad som sker automatiskt är bland annat att pulsen och blodtrycket ökar, andningsfrekvensen blir mer frekvent och ytlig och musklerna spänns för att du snabbt ska kunna röra dig vilket är ändamålsenligt. I detta första skede förbrukas också mycket vitaminer och mineraler.

När vi upplever spänning och belastning svarar vi genom att spänna musklerna. Men om vi inte slappnar av utan mer eller mindre ständigt har felaktiga spänningar i musklerna, skapas ett mönster som på sikt leder till skador. Detta kallas missanpassad spänning. När vi sedan känner de fysiska symtomen (spänningen) kan vi reagera med rädsla, oro, ilska eller depression. Många som upplever detta börja äta muskelavslappnande medel, huvudvärkstabletter, sömntabletter och lugnande medel. Det är detta som läkemedelsindustrin säljer mest av - medel som dämpar eller lindrar våra vanliga åkommor. Det vill säga de missanpassade spänningar som vi vant oss vid. Allt har blivit en ond cirkel och du kanske frågar dig vad som händer med kroppens naturliga förmåga att läkas och bibehålla en sund balans. Det gäller att lära sig att bryta den onda cirkeln av spänningar. Vi måste våga tro att vi själva kan påverka våra liv. Även i den mest hopplösa situation finns det alltid något man kan göra för att tillvaron ska bli lite ljusare.

Ibland känns det som om våra tankar äger oss eftersom de tar upp all vår vakna del med planering och arbete. Vi befinner oss antingen i det förgångna eller i framtiden och allt mer sällan i nuet. Vi lever för mycket ” i huvudet” och behöver komma ner i kroppen. Att vara närvarande är inte längre en självklarhet i vårt stressade samhälle utan det kräver medveten träning.

Att lära känna sig själv och sina behov är en viktig grundförutsättning för att finna balans i tillvaron. Att känna sina stressmönster är mycket viktigt. Genom att reflektera över vad som stressar dig och hur du reagerar på stress har du tagit första steget mot en bättre stresshantering. Sedan gäller det att finna och lära dig redskap som fungerar som stressdämpare i ditt liv. Vare sig du motionerar, mediterar, promenerar, tar ett bad, eller lyssnar på musik är det viktigt att du tar dig tid för dig själv för att bokstavligen befria dig från stress, bekymmer och yttre krav. Att gå långpromenader är ett beprövat sätt att motverka stress. När man är ute och går kommer man efter ett tag in i en annan rytm. Armarnas pendelrörelser är lugnande, de synkroniserar hjärnhalvorna.

i är inte bara det vi gör och arbetar med - vi är människor som har rätt att njuta av att bara vara.

Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en effektiv pedagogiskt självpåverkansmetod för balansering av stressrelaterade problem t.ex. ospecificerad oro, prestationsstress, rädslor, spänningar m.m. Principen bakom ITT grundar sig på en teori om att kroppens energisystem (meridiansystem) utgör ett grundläggande kontrollsystem för känslomässiga reaktioner. Med denna metod får du själv ett schema som verktyg för att påverka din egen känsla i situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av lugn och harmoni som utgör kroppens normala grundtillstånd.

Jag leder också kurser för grupper i mental träning - enligt Lars-Eric Unståhls koncept för stresshantering och självförtroendeträning. Dessa anordnar jag både privat och genom Studieförbundet Vuxenskolan i Kristianstad.

Att lära sig metoder för fysisk och mental avspänning är en investering på lång sikt.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.