Logotype

Leva med smärta

Publicerad i Kristianstadsjournalen september 2004

Sverige är Europas i särklass sjukaste nation! I augusti 2004 var 813.400 personer sjukskrivna eller förtidspensionerade i Sverige, det är var tionde person. Olika former av smärta ingår i nästan alla fall av sjukskrivningar och förtidspensionering. Det finns en smärtdrabbad i vart tredje hushåll. Smärtdrabbade har i genomsnitt haft ont i 9 år och hela 15% av dem har haft smärta i mer än 20 år.

De smärtdrabbade har den lägsta livskvaliteten av alla patientgrupper. De är sjukvårdens stamgäster och står för merparten av samhällets kostnader för sjukskrivningar och förtidspensioner. De graderar sitt helvete så här:

  • Värst är förstås den fysiska smärtan.
  • Nästan lika svårt är det att inte tas på allvar.
  • Strax därefter kommer den psykiska påfrestningen.

Trots att det finns överväldigande belägg för att den specialiserade smärtvården och rehabiliteringen ger mycket hög behandlingseffekt monteras de i dessa besparingstider ner. Istället ges smärtmedicin, mer smärtmedicin, starkare smärtmedicin…. trots att riskerna för allvarliga biverkningar är stora. Smärta är idag ett av de mest utmanande problemen för sjukvården och samhället i stort.

Långvarig smärta ger en rad negativa effekter fysiskt, psykiskt och för familjehälsan. Den ger långvarig stress, depressioner, läkemedelsberoende , minskat självförtroende, ständig trötthet etc. Kronisk smärta är inte bara ohyggligt dyr för samhället, den kostar också för den drabbade och väldigt många har förlorat sin inkomst blivit sjukskrivna eller arbetslösa. De drabbas dessutom av mycket stora kostnader för mediciner, hjälpmedel och terapier.

Men det handlar inte bara om medicin och sjukvård. Det finns många sätt att försöka bekämpa smärta mycket handlar om att hjälpa människor att åter ta kontroll över sina liv – trots smärtan. Kroppen utgör ett komplicerat system av samverkande organ och funktioner och värk är kroppens signal om att något är i olag i kroppen. Det enda sättet att varaktigt ta bort värken är att finna den verkliga orsaken till smärtan och den kan vara svår att hitta och forskningen på området har varit knapp.

Någon enkel lösning för att råda bot på smärta finns oftast inte, det räcker inte bara med en enda komponent för att lösa problemet utan det måste angripas på flera sätt. Det finns alternativ smärtlindring som komplement till traditionell medicinsk behandling med läkemedel. Om man upplever stress, rädsla eller ångest och känner att man saknar kontroll ökar smärtan. Kan man däremot själv ta kontroll och lära sig slappna av minskar smärtan och man mår bättre.

Mycket handlar om sättet att tänka. Att försöka glömma det invanda, negativa tankemönstret och istället lyfta fram det som är positivt. Det kan vara svårt för den som är trött, stressad och nedstämd, men om man lyckas har effekten visat sig vara god.

Jag arbetar i grupp med mental träning enligt Lars-Eric Uneståhls koncept där du lär dig använda din energi och kreativitet, bygger upp ditt självförtroende och får en positiv grundinställning till dig själv. Jag arbetar dels privat med grupper och i Studiförbundet vuxenskolans regi.

Individuellt arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en metod för att behandla den negativa stressens grundorsaker. Med denna metod behandlar jag också spänningar, rädslor och prestationsångest, dessa negativa tankemönster har indirekt en stor påverkan på vårt välbefinnande. Med denna metod får du verktyg för att påverka din egen känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från spänning, stress och rädslor känner vi oss lugna och harmoniska vilket är kroppens normala grundtillstånd.

Det krävs en helhetssyn för att finna de grundläggande orsakerna till värk. Och naturmedicin kan ofta vara ett mycket bra komplement till skolmedicin vid smärta. Översyrlighet beror på felaktiga matvanor – vår kost är baserad på livsmedel som ger syraöverskott. Som resultat av detta lagras sura slaggämnen i kroppsvävnaderna (bindvävnaderna) och bidrar till utfällning av olika salter som i sin tur ger upphov till lokala inflammationer (led-muskelbesvär). Det finns inga genvägar att gå utan vi måste rensa kroppen. Det krävs stimulering av utsöndringsorganen, bättre cirkulation och att övergå till mer basisk föda kan också hjälpa. Mina behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion.

Jag sammanställer ett individuellt behandlingsprogram som kan omfatta homeopatiska preparat, naturläkemedel, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

Ingela Broberg

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.