Logotype

Lever du det liv du verkligen vill leva?

Publicerad i Kristianstadsjournalen mars 2006

Flertalet människor vill hålla på med saker som de tycker om att göra, bli vad de har förmåga till, bidra med något meningsfullt samt tillföra sina liv glädje och spänning.

Vad vill du egentligen uppleva i dina studier, ditt arbetsliv, dina relationer och ditt liv? Har du någon vision om vad du vill? Har du någon plan för att komma dit? Du måste först ha en vision innan du kan skapa dig en ny verklighet. Fundera på vad du verkligen vill göra och vart du vill komma; annars kommer du antagligen inte dit. Bestäm dig för att alltid fokusera och samarbeta på ett positivt sätt annars kommer dina visioner sällan att infrias. Tänk på och förbered dig på att göra det du vill göra och vara på det sätt du vill vara. Fokusera därefter på de små steg som ger dig förutsättningar att göra det.

Vi kan ställa in våra tankar på olika våglängder, positiva eller negativa, stressade eller avslappnande, otydliga eller målinriktade. Eftersom alla dessa våglängder finns i vårt medvetande, kan vi själva avgöra vilken våglängd vi ska ställa in oss på vid olika tillfällen under dagen. Vi har fjärrkontrollen inom oss.

Om du är inställd på en negativ eller stressad våglängd, men skulle föredra en mer positiv eller avslappnad, kan du förändra den. Det gör du genom att finna och tänka på enkla, vardagliga glädjeämnen och höjdpunkter, att fokusera på någonting mera positivt, att slappna av eller göra något roligt.

Du kan fråga dig själv: Tar jag mig an den här situationen med en positiv eller negativ attityd? Svarar du ärligt att du har en negativ inställning, så fortsätt att fråga: ”Finns det något jag kan göra åt det?” Om du trots allt måste utföra en viss uppgift eller arbete kan du lika gärna gå in för det med en positiv attityd och göra det bästa av det. Nyckeln till en positiv attityd är att förändra sitt synsätt, från någonting negativt och tärande till något positivt och engagerande.

Många lever med en gnagande känsla inombords av att någonting är fel eller har kommit till en punkt där deras arbete eller relation inte längre ger dem det de vill ha ut av livet. Vi kanske hamnar i livssituationer där vi måste välja, i samband med separationer, arbetslöshet, sjukdomar eller kriser av olika slag.

Jag arbetar som terapeut med enskilda samtal för att ge personer stöd och vägledning att komma ur sådana situationer och vidare mot sina livsmål. Ofta behöver en inventering av den nuvarande situationen genomföras. En förutsättning för att veta vad jag ska göra är att jag vet vem jag är. En del har reflekterat en hel del, medan andra är helt ovana vid att fundera över saker som vad de tycker är roligt, hur de vill vara, vad de är duktiga på och vad som är deras styrka och drivkraft. En viktig fråga, som nästan alltid kommer upp, är hur fördelningen av tid mellan arbete och privatliv ser ut. Många strävar efter att uppnå balans, men har ännu inte nått dit. För att leva fullständigt måste vi respektera och tillvarata livets båda halvor.

När man blir klar över vad det är man önskar och längtar efter är det dags att börja fundera över vad som behövs för att komma dit. Ett första steg mot att förverkliga visionen är att avgöra vilka förändringar som är nödvändiga. Det kan handla om en eller flera förändringar på olika områden, till exempel utvecklas i min yrkesroll, bli hälsosam, spendera mer tid med familjen, bli en mer positiv och harmonisk människa etc.

Det övergripande, långsiktiga målet ska vara konkret. Du behöver tid till att tänka igenom din livssituation innan du formulerar ditt mål. Gör upp en handlingsplan för ditt mål. Formulera sedan delmål som kan uppnås inom en kortare tidsrymd och som tillsammans leder dig fram till det slutliga målet.

Är du medveten om att du gärna skjuter saker på framtiden? Är du alltför tidspressad för att hinna med annat än jobbet? Det finns alltid fysiska och/eller psykiska hinder som motverkar en förändring. Man måste inse att dessa hinder finns för att sedan kunna komma över dem. De mentala hindren är ofta större än de praktiska när man vill förändra sitt liv.

Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning för att behandla negativa tankemönster, rädslor, prestationsångest, inre stress och oro. Med denna metod får du själv verktyg för att påverka din egen känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor känner vi oss lugna och harmoniska vilket är kroppens normala grundtillstånd.

Jag kommer att fortsätta med fler artiklar i denna serie om coaching för att hjälpa dig att finna mer glädje och harmoni i livet. Vi lever ett bättre liv om vi har positiva visioner. Dessa visioner är inte något som existerar utanför oss – de finns inom var och en av oss. Vi kan bestämma oss för att vara mer positiva, att leva lyckligare och att må bra.

Ingela Broberg

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.