Logotype

Hur du undviker att "gå in i väggen"

Publicerad i Kristianstadsjournalen oktober 2004

Få ord har ökat så i användning så mycket som ordet stress. Man skulle kunna säga att detta blivit något av ett modeord som på sitt sätt belyser vad som kännetecknar vår tid. Nästan alla, även barn, har en uppfattning om vad de menar med detta begrepp. Vuxna har ofta ett mer varierande svar och associerar lätt i dessa banor; att inte räcka till, inte hinna med, inte vara duktig nog osv. Stressen kommer alltid att finnas i våra liv, det är ingen sjukdom. Däremot är vi tvungna att hantera den på ett vettigt sätt.

Liksom de flesta av vår tids stressframkallare handlar det om svårigheten att få plats med alla drömmar och måsten i livet, att få tid till arbete, familj, fritid och oss själva. Den stress jag möter bland människor handlar ofta om svårigheten att få alla måsten i livet att samsas. Ibland är det inte högarna på jobbet, utan kombinationen av omvärldens och våra egna höga krav på arbete, familj och fritid som skapar stressen. Ibland är livet svårt och gör ont och det måste vi börja acceptera och kunna prata om. Vi måste också ha styrka att hjälpa och stötta varandra, öppenhet och god kommunikation är det bästa sättet att förhindra att lättare stressymtom förvandlas till allvarligare tillstånd.

Det går att tidigt upptäcka signaler och varningstecken på en alltför hög stressnivå. Ju tidigare vi reagerar, desto enklare och effektivare blir åtgärderna. Om vi själva förmår att ändra stressbeteenden slipper vi åsamka oss själva, familjen och omgivningen mycket obehag. Många stressbeteenden kan få oönskade effekter som ytterligare spär på stressen. Fokuserar vi helt på jobbet och offrar det sociala livet har vi inte många att ty oss till när vi behöver hjälp.

Tecken som det är bra att vara uppmärksam på: Sömnlöshet, irritation och aggressivitet, ständig trötthet, nedstämdhet, allmän oro, ångest och depression, koncentrationssvårigheter, minnesproblem osv.

Stress kan ge obehag i nästan i alla delar av kroppen, här kommer ett urval: Muskelspänningar, huvudvärk och migrän, spända käkar, sveda i mage och tarm, halsbränna, förkylningar, yrsel, diarré osv.

Märker vi att någon i vår omgivning är på väg in i stressens riskzon är det kanske inte en bra ide´ att ropa: Sluta upp, du kommer att bli sjuk och utbränd. Om man vill hjälpa handlar det snarare om att stödja en beteendeförändring. Då är de rätta verktygen uppmuntran och respekt, att försöka få fatt i vännens tankebanor och att locka fram den stressades egna upptäckarmekanismer. När den relationen är etablerad kan man med frågor och motfrågor uppmuntra personen själv att dra slutsatsen att han eller hon bör ändra sitt beteende. Det handlar om att komma till en punkt i livet då man inte vill fortsätta som förut.

Det är viktigt att försöka finna metoder som är enkla, handfasta och begripliga och att få enkla verktyg för att förstå och styra sitt eget liv. Jag har i mitt arbete försökt utforska olika sätt att hjälpa människor att förändra sina liv. Det kan handla om att göra sig av med spänningar och omotiverade stressreaktioner för att därefter ”ladda batterierna” och hitta bättre kommunikation inombords och med omgivningen.

Jag arbetar i grupp med mental träning enligt Lars-Eric Uneståhls koncept där du lär dig använda din energi och kreativitet, bygga upp ditt självförtroende och får en positiv grundinställning till dig själv.

Individuellt arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning - ITT-metoden. Det är en metod för att behandla den negativa stressens grundorsaker. Med denna metod behandlar jag också rädslor och prestationsångest, dessa negativa tankemönster har indirekt en stor påverkan på vårt välbefinnande. Med denna metod får du själv verktyg för att påverka din egen känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor känner vi oss lugna och harmoniska vilket är kroppens normala grundtillstånd.

Jag arbetar förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete, genom föreläsningar och utbildningar på företag.

Varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välmående. Att lära sig metoder för mental avspänning är en investering på lång sikt.

Ingela Broberg

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.