Logotype

Din hälsa ligger i dina egna händer

Publicerad i Kristianstadsjournalen november 2006

Verkligheten idag är att väldigt många mår dåligt utan att kunna sätta fingret på varför. Hos ungefär var tredje patient som söker vård hittar läkaren inga kroppsliga fel, trots att det gör ont i magen eller att ryggen värker. Inte ens efter omfattande undersökningar och remisser till provtagning och röntgen får man en säker diagnos. Då får man börja fundera på om det inte istället är en obalans i kroppens styrsystem. En obalans som alltså tar sig uttryck i kroppsliga symtom, på läkarspråk kallas det för somatisering. Soma är gekiska för kropp och termen somatisering avser de sjukdomstillstånd där funktionsstörningar visar sig i form av symtom på kroppsliga sjukdomar. Det har funnits en stor okunskap om somatisering, både hur den kan uppkomma och hur man blir frisk. Men numera vet vi mer kring obalansen, hur den visar sig genom kroppsliga besvär och hur tillståndet kan behandlas.

Du har säkert tidigare stött på tanken att ohälsa skulle kunna bero på någon form av inre obalans. I Kina talar man om balansen mellan yin och yang. Modern forskning visar att obalansen i det autonoma nervsystemet ökar risken för både fysiska och psykiska problem. Förenklat består detta system av två delar som normalt ska vara i balans: den ena svarar för "gaspådrag" och arbete (sympatikus), den andra för vila, återhämtning och tillväxt (parasympatikus). Vi människor är konstruerade för att klara av stress, men inte att ständigt vara igång. Idag har många för hög aktivitet i arbetssystemet. Att gå på högvarv, känna av yttre och inre stress, krav, hot och grubblerier är något vi känner igen lite till mans. Men det är faktiskt ett större och vanligare problem att ha för låg aktivitet i vilosystemet dvs man måste ha vila och återhämtning, som också gör det möjligt för kroppen att återställa och reparera sig.

Att kroppsliga problem kan ge psykiska besvär är självklart för många, men det är svårare att förstå att det också kan vara tvärtom. Många kroppsliga symtom beror på funktionsstörningar i styrsystemet. Styrningen sker via nerver och hormoner och är inte alltid synlig vid läkarundersökning, inte ens om man tar blodprover. Varje del av kroppen tar emot nerv-hormonsignaler som styrs från hjärnan. Det är inte en slump att de organ som oftast drabbas av somatiseringssymtom har gott om antenner som tar emot dessa styrsignaler. Vi talar till exempel om magen, tarmen, hjärtat, blodkärlen, huden och musklerna. Ibland kan vårt styrsystem komma så ur balans att det kan leda till en rad obehagliga kroppsliga symtom. Det kan också förvärra andra sjukdomar som annars skulle läkt ut eller inte blivit så allvarliga. Förmågan att stressa av och komma till ro hjälper oss att må bra. Många (inte minst de som lider av inre obalans) har tappat denna förmågan. Det är nödvändigt att lära sig avspänning med någon metod för att få ner kroppens varvtal.

Att klargöra sitt utgångsläge och kartlägga orsakerna till stressen för att sedan finna sätt att minska den är en viktig del i tillfrisknandet. Det bästa är förstås om vi kan påverka själva källan till stressen. Till exempel att vi säger ifrån om arbetsuppgifterna successivt blir fler eller någon behandlar oss kränkande. Mycket stress orsakas av att vi upplever människor i omgivningen som fientliga och situationer som hotande när de faktiskt inte är det. Genom att påverka vårt tankemönster kan vi också förändra våra känslor.

Jag arbetar sedan många år med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som ger en ökad livskvalitet genom egenträning. Det är en individuell metod för att sänka stressen i kroppen och lösa upp emotionella blockeringar. Det innebär att man arbetar med akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema i hemläxa för att påverka din egen känsla i olika situationer där du tidigare känt dig stressad. Det är en mycket effektiv metod för att behandla känslor som rädslor, prestationsångest, ospecificerad oro, spänningar i kroppen, sorg, ilska och negativt tankemönster. När vi frigörs från dessa negativa känslor känner vi oss lugna och i balans, vilket är kroppens normala grundtillstånd.

Det är svårt att förändra sin livsstil utan att förändra de mentala processerna - tankar, inre bilder, attityder och känslor. Dessa påverkar ständigt vårt beteende och även det som händer i kroppen. Vissa tankar, bilder etc. hjälper oss andra stjälper oss. Integrerad tankefältsträning och mental träning är utprovade metoder som syftar till att förändra dessa mentala processer som hjälper oss till ett bättre liv.

Jag arrangerar utbildningar i mental träning på företag och inom organisationer. Där du lär dig avslappning, att bygga upp ditt självförtroende och få en positiv grundinställning till dig själv. Samt genom föreläsningar som visar på vägar till bättre hälsa och mer livsglädje. Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete genom föreläsningar och olika kurser i självutvecklande metoder.

Med kunskap och ökad förståelse om dig själv kan du påverka din framtid genom att välja rätt väg till ett hälsosammare liv.

Ingela Broberg

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.