Logotype

Lyssna på kroppens signaler!

December 2007

Varje år hamnar tre miljoner sjukintyg hos Försäkringskassan och just nu är drygt 20 000 personer sjukskrivna i mer än tre månader bara i Skåne. De senaste åren har antalet sjukskrivningar ökat. Mest ökar sjukskrivningar på grund av trötthet och psykiska problem. Ibland kan säkert orsaken till sjukskivning handla om allt från en arbetsskada till meningsskiljaktigheter hemma eller på jobbet. Bakom värk kan en stressad livssituation dölja sig. Problemet med sjukskrivningar är att de ofta fungerar som en nedåtgående spiral. En lång tids sjukskrivning ökar risken för fortsatta sjukskrivningar. Därför är det viktigt att bli medveten om problemet och angripa det från flera håll. Vägen till ett friskare liv med större grad av välbefinnande måste gå via en ändrad livsstil och ett aktivt förebyggande folkhälsoarbete.

Det viktigaste man kan göra på egen hand är lära känna sig själv, känna igen sitt stressmönster och lära sig lyssna på kroppens signaler. Kroppen är fantastisk och den vill hela tiden hjälpa oss genom att via olika symtom till exempel huvudvärk, magproblem eller sömnproblem visa oss att vi inte mår bra och behöver göra något för att ändra på detta. Hjärnan däremot vill inte lyssna, den stänger av och kör på som vanligt. Fortsätter vi på detta sätt tillräckligt länge kör vi slut på energin och blir sjuka på ett eller annat sätt. De flesta människor inser att det inte går att vänta tills man blir sjuk, man vill faktiskt lära sig att ta hand om sin hälsa och förändra sin livsstil. Tidningarnas hälsobilagor är ett tydligt exempel på allmänhetens stora intresse för hälsofrågor.

Vi har själva ansvar för att finna glädje och harmoni i våra liv. För att kunna känna att man har balans i livet innebär det framförallt att respektera våra behov av motsatser: prestation och avkoppling, arbete och fritid, givande och tagande, närhet och personligt revir. I dagens uppskruvade samhälle är det ofta bristen på återhämtningen som gör att vi inte mår bra. Ofta har fritiden och ledigheten blivit lika stressad och tidspressad som arbetet.

Vila och återhämtning efter en dag på jobbet, vid sjukskrivning, eller arbetslöshet (som är otroligt stressade livssituationer) är nödvändigt om vi ska normalisera nivåerna av stresshormoner. Det allra bästa är att göra det man tycker om och blir glad av att göra, för då sker en frisättning av endorfiner i kroppen som påverkar hela den biokemiska balansen på ett mycket positivt sätt. Det är bara du som kan påverka din livskvalitet och stressen i ditt liv, genom att bli medveten och göra förändringar för att må bra.

Jag har sedan många år specialiserat mig inom stresshantering och personlig utveckling. Ibland är det svårt att få ner stressen på egen hand, det snurrar tankar hela tiden och det finns en oro och inre stress i kroppen som det är näst intill omöjligt att bli av med. Då är det hög tid att söka hjälp. Innan fler och värre symtom tillkommer till exempel okoncentration, minnesproblem och den ”förlamande” tröttheten.

Det kan även hända att man har dessa stressymtom och till och med kan känna av den "förlamande" tröttheten man uppsöker då läkare och alla prover är bra. Vad som då hänt är att man fullständigt kört slut på energin i koppen. Jag tror att det finns ett behov av nytänkande och större intresse för till exempel olika former av mental träning.

Jag arbetar sedan många år tillbaka med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en mycket effektiv metod för att behandla inre stress som rädsla, prestationsångest, dålig självkänsla, ilska och negativt tankemönster. Det är en individuell metod som löser upp blockeringar och sänker stressen i kroppen. Det innebär att man arbetar med akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema i hemläxa för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från inre stress känner vi oss lugnare och mer i balans.

Det är kombinationen av att ta hand om både kroppen och själen som bidrar till läkning. Det är först när man börjar känna en förändring i kroppen, när man kan känna att man kan koppla av och få återhämtning som det sker en frisättning av endorfiner och stresshormonerna sjunker och då har den läkande processen kommit igång. En varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välmående.

Tidigare artiklar hittar du på min hemsida: www.biopatikliniken.se

Jag önskar er en God jul och ett Gott Nytt År!

Ingela Broberg

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.