Logotype

Tankens makt över kroppen

Mars 2008

Att tanken kan ha makt över kroppen på olika sätt är inget nytt, men under senare år har Martin Ingvar, professor i neurofysiologi vid Karolinka institutet och andra forskare, kunnat visa direkta resultat på detta. Det handlar om mätbara, kemiska förändringar i kroppen när förväntningar och känslor påverkar nerver, hormoner och immunsystemet. Kroppen och sinnet fungerar bättre eller sämre beroende på vilket tillstånd man befinner sig i. Under de sista två decennierna har många studier visat att immunförsvaret fungerar sämre vid tillstånd av stress och depression. Att det motsatta också gäller dvs. att immunförsvaret fungerar bättre i samband med positiva känslor (t.ex. glädje) bygger däremot på ganska ny forskning.

Den naturliga reaktionen när man själv eller någon anhörig drabbas av en sjukdom är dock tyvärr stress och nedslagenhet. Ibland är det inte situationen i sig som är det allvarligaste hotet mot hur du mår, utan den rädsla som du känner inför situationen. Uttrycket ”en förlamande rädsla” beskriver hur en rädsla kan göra en oförmögen att handla.

Jag har tänkt mycket på detta utifrån mina egna erfarenheter. Dels min egen njursjukdom i tonåren men framförallt min sons nedsatta immunförsvar som han föddes med. Han var mer eller mindre sjuk under sina första sex levnadsår och vi åkte in och ut på sjukhuset. Jag var konstant rädd och orolig under alla dessa år. Jag kände ständigt en negativ stress och hade de typiska katastroftankarna - när han var frisk gick jag bara och väntade på att han skulle bli sjuk igen. Istället för att kunna slappna av och vara glad över att han var frisk var jag lika spänd och rädd som när han verkligen var sjuk. På detta sätt fick jag ingen återhämtning och det sliter på kroppen. All denna rädsla och stress till absolut ingen nytta varken för min son, mig själv eller resten av familjen. Jag förstod inte att man kunde tänka på ett annat sätt därför att jag formligen satt fast i mina rädslor. Jag hade mått mycket bättre under dessa år om jag bara hade varit lite mindre rädd.

Nu vet jag att rädsla är en känsla och känslan är en tolkning av verkligheten. Och att det finns olika metoder av mental träning för att arbeta med sina rädslor och andra negativa känslor. Mental träning sysslar nämligen med det som händer i huvudet på alla av oss varje dag. I huvudet pågår ständigt mentala processer av typ tankar, bilder och känslor. Därför är det viktigt att genom dessa olika metoder lära sig ett bättre sätt att tänka, reagera och handla och på det sättet starta en livslång utveckling mot en allt högre livskvalitet.

Jag arbetar sedan många år tillbaka individuellt med samtal och Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en mycket effektiv metod för att förändra och kunna släppa negativa tankar som rädsla, oro, ilska, besvikelse och andra negativa tankemönster. Med denna metoden arbetar man på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra.

Jag arbetar också i grupp med mental träning enligt Lars-Eric Uneståhls koncept. Han arbetar för att sprida intresset för mental träning till alla sektorer i samhället och inte bara till elitidrottarna som länge använt sig av denna metod för att prestera maximalt. Huvudsyftet med mental träning är att lära sig en metod för att må bättre. I mental träning har det många gånger visat sig att vi styrs av bilder. Det betyder att vid sjukdom är det ett viktigt steg att skapa framtidsbilder av begreppet Frisk och Må Bra. Oavsett vilken situation vi befinner oss i är det en positiv, optimistisk attityd som ger oss bäst förutsättningar att ta till vara våra inneboende resurser. Ofta innebär det helt enkelt att leva med högsta möjliga livskvalitet, oavsett vad livet bär med sig.

Jag kommer att ha en föreläsning om "Tankens läkande kraft" den 11 mars kl. 18.30-20.00, på min praktik Södra Kaserngatan 7 i Kristianstad, Pris: 75 kr

En studiecirkel "Tankens makt över kroppen" startar tisdagen 18 mars kl. 13.00-15.00, ev också en kvällsgrupp. Den är på 5 träffar, pris 600 kr. Alla är välkomna oavsett sjukdom, diagnos eller som anhörig. Sjukdomar kommer inte att diskuteras. Målet är att genom mental träning utveckla dina mentala resurser och bli mindre rädd och fokusera på det i tillvaron som skapar de positiva känslor som hjälper kroppen i arbetet med att bli frisk.

För mer information och anmälan 044- 20 97 90

Ingela Broberg

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.