Logotype

Hur tystar jag min inre negativa röst?

April 2009

Under årens lopp har jag funnit att det är ett väldigt vanligt problem att man talar till sig själv på ett missbelåtet och destruktivt sätt. Man kan beskriva den inre rösten som min egen upplevelse av mig själv, ”jag bilden,” som består av mina egna åsikter, tankar, erfarenheter, känslor och min kropp. Den har formats av slutsatser som jag dragit om mig själv utifrån egna erfarenheter och upplevelser men också av hur jag blivit behandlad av andra. Vi glömmer ofta att det som sker i nutid styrs och tolkas känslomässigt av erfarenheter vi bär med oss. Kroppen har minnen som framförallt gör sig påminda när vi kommer i jobbiga situationer som påminner om tidigare upplevelser.

Vi kan till exempel känna oss otillräckliga, övergivna eller hjälplösa. Vi är dock inte alltid medvetna om vår självbild och framförallt vill vi inte avslöja den utåt. Vi kan ha en perfektionistisk läggning och en självbild som ansvarstagande och oroar oss då för att göra katastrofala misstag. Därför ältar vi ständigt vad vi har gjort ner i minsta detalj och arbetar oss själva till utmattningens rand för att kunna känna att vi verkligen har gjort rätt för oss. När vi oroar oss är det lätt hänt att vi både tänker ensidigt och fullkomligt ologiskt.

Ett av våra vanligaste negativa tankemönster är katastoftänkandet, att alltid tänka det värsta i alla situationer och snabbt måla upp det värsta scenariot. Du kan också skuldbelägga dig själv, du vill inte se andra förklaringar utan lägger oproportionerligt stor skuld på dig själv. Att övergeneralisera hör också till vanligheten, du drar lätt enorma växlar på en enstaka negativ händelse: ”Det känns som om sådant alltid händer mig. Jag är värdelös”. Att hålla fast vid det negativa kan du säkert också känna igen: ”Varför ska jag gå ut och dansa jag blev ju inte uppbjuden förra gången och det blir säkert likadant denna gången”. Ett annat mönster är att tro att man är dålig eller svag i till exempel ett skolämne, den föreställningen gör att man ofta presterar sämre och det blir en självuppfyllande profetia. Denna dåliga prestation förstärker den dåliga självbilden och lägger grunden för nästa misslyckande.

Genom att bli medvetna om våra negativa tankemönster kan vi ta itu med dem. Det man behöver är en uppriktig vilja till förändring. Det innebär inte att man behöver vända upp och ned på sitt liv men ofta sitter sådana här mönster djupt och är svåra att förändra utan medveten ansträngning. Varaktig förändring handlar om tålamod och att ta små steg i taget. Det inre negativa bandet har ofta malt på väldigt länge, men man har mycket att vinna genom att börja tänka snällare tankar om sig själv.

En bra övning är att börja med att under en dag lägga märke till hur många gånger du ger dig själv negativa budskap och fundera över hur de påverkar din situation. Anteckna gärna. Prova att omvandla den negativa tanken till en positiv tanke, ibland måste man dock nöja sig med att kunna förvandla den till att bli neutral. Lägg märke till skillnaden i den upplevda situationen och känn vad som händer med dig. Här följer ett exempel: ”Jag kommer inte att bli uppbjuden ikväll heller”. Att göra den neutral vore att tänka: ”Jag går ut och dansar ikväll” och att omvandla den positivt: ”Det ska bli trevligt att gå ut och dansa”. Din egen bild av dig själv och tilliten till dina resurser är det drivande i din personliga utveckling. Det handlar alltså om att ha förtroende för den egna förmågan att hantera olika situationer. Du kan träna upp din mentala förmåga genom att stärka din självkänsla och ta kontroll över ditt liv med hjälp av mental träning.

När jag arbetar med individuella samtal använder jag mig av metoden Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden). Det är en mycket effektiv metod för att lösa upp negativa tankemönster och inre stress och oro. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och man får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metod kan man vara mycket specifik med det negativa tankemönstret man vill förändra, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag arrangerar kurser/föreläsningar i mental träning. Där du lär dig avslappning, att bygga upp din självkänsla och få en positiv grundinställning till dig själv. Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete genom föreläsningar och olika kurser i självutvecklande metoder.

Välkomna med förfrågan och mer information angående föreläsningar och kurser. Ring gärna eller maila, se nedan.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.