Din inställning vid sjukdom spelar roll

November 2012

Vid all läkning är inställningen betydelsefull och det allra viktigaste är att inge hopp, när läkaren kan inge ett visst mått av hopp börjar ofta läkeprocessen kanske till och med innan behandlingen påbörjats, detta kallas placeboeffekten och beror på patientens tilltro till läkaren. Det är av stor betydelse att välja en behandling du tror på och gå vidare med en positiv inställning. Varje människa måste ta ut sin egen kurs. Jag tror att vi med rätt attityd och en hoppfull inställning skulle kunna leva längre, men utan hopp i någon form tror jag inte det är möjligt.

Redan 1975 skrev Norman Cousins boken Att besegra sin sjukdom, han var en känd journalist i USA som drabbades av en allvarlig sjukdom. Han fick den tidens bästa mediciner och vård men blev inte bättre. Han skrev då ut sig från sjukhuset och bestämde sig för att ändra sin inställning och att bli en mer positiv människa. Han blev friskare och mådde mycket bättre redan efter några månader. Boken blev mycket uppmärksammad och en ögonöppnare för att patientens attityd spelar roll i tillfrisknandet. Cousins blev sedermera biträdande professor i psykosomatisk medicin. Tyvärr är det bara att konstatera att intresset för patientens inställning vid sjukdom inte fått mycket uppmärksamhet och att det inte har hänt mycket på detta området sedan boken skrevs för över trettio år sedan.

Detta är något som jag tänkt mycket på utifrån mina egna erfarenheter. Jag har en son som ofta var sjuk under sina första sju år på grund av en immunbristsjukdom. Under dessa år var jag rädd och orolig och satt fast i mina egna negativa tankar. Jag förstod inte att jag kunde tänka på något annat sätt. Jag önskar att någon hade pratat med mig om detta för en rädd och orolig förälder skapar ett barn som känner rädsla. Tankarna är en av våra största tillgångar, men det kan samtidigt vara vår största begränsning. Idag får patienter givetvis hjälp och stöd med samtal vid allvarlig sjukdom som till exempel cancer. Men jag är övertygad att den egna inställningen är av stor betydelse vid alla sjukdomar och jag tror att både vi själva och läkarna har glömt den potentiella kraft varje patient har inom sig.

Jag tycker illa om meningen som många får höra vid läkarbesök att ”det får du lära dig leva med”. Denna meningen påverkar en person negativt och gör att man blir snarare uppgiven och inte benägen att söka annan form av hjälp. Jag är inte naiv och tror att allt går att bota men jag tror alltid att man kan förändra något och på det sättet ändå få en bättre livskvalitet. Inte alla sjukdomar kan botas men många människor låter sjukdomen förstöra deras liv mer än den borde. De kanske kan leva bättre, mer meningsfullt, göra saker som främjar hälsan och till och med känna ett visst mått av glädje trots sjukdomen.

Det är viktigt att ta del i sin egen behandling och uttrycka sitt verkliga jag. Skaffa sig kunskap också om alternativa behandlingar, att bli expert på sitt eget liv och sjukdom och inte lämna över hela ansvaret till någon annan. Att bli frisk är en aktiv handling, det är bra att sätta upp en handlingsplan och bestämma vad man ska göra och sätta mål för tillfrisknandet men utan en positiv vilja till förändring står man lätt stilla och stampar.

Vår kärlek till oss själva avgör om vi äter rätt, får tillräckligt med sömn, motion. Detta är val och uttryck för hur stort ansvar vi tar för vårt tillfrisknande. Uppmuntrande nog har mängder av forskning de senaste femton åren visat att en ändrad livsstil kan reparera skadorna av tarmsjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes. Kroppen har en fantastisk förmåga till självläkning – om man ger den rätt näring och förutsättningar.

Eftersom kropp, känslor och tankar hänger samman behöver du se till helheten i ditt liv för att åstadkomma en förbättring, och kom ihåg att även små förändringar har en stor genomslagskraft i livet. En lång rad studier visar att en hoppfull och positiv sinnesstämning är stärkande för immunförsvaret och hälsan. På samma sätt ökar positiva förväntningar sannolikheten för läkning och återhämtning.

Jag håller föreläsning om hur du kan förändra dina tankar och inställning vid sjukdom för att bli mer positiv och hoppfull och på detta sätt bli mer delaktig i läkeprocessen.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
0708 - 290 312
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007 - 2012
Hemsideproduktion: Christian Eggertsen.