Hitta din inre kraft och styrka

26 September 2020

Vår självbild handlar förstås om hur vi ser på oss själva och den byggs upp av flera delar såsom självkänsla, självtillit och självförtroende. Självkänsla kommer inte utifrån utan inifrån, det är en färskvara som byggs upp och behöver tränas. Det är viktigt att stärka och utveckla självbilden eftersom en god och positiv syn på oss själva hänger samman med hög energi, kraft och styrka men även integritet, vilket innebär att ha tydliga gränser mot omvärlden.

Vår självkänsla uttrycker det egna värdet och känslan av att vi duger, medan självförtroendet handlar om våra prestationer och det vi kan. Det är två helt skilda saker. Vi kan ha ett gott självförtroende för vi har lärt oss agera framgångsrikt men samtidigt ha en dålig självkänsla. Då känner vi oss sällan riktigt nöjda med oss själva och den vi är, oavsett vilka framgångar vi har och behovet av yttre bekräftelse är mycket stort.

Tankarna är tillsammans med känslorna de starkaste reglerande faktorerna för vårt välbefinnande. Därför är det viktigt att ge akt på sina tankar, framför allt de negativa som kan sätta krokben för oss. Många av oss bär på negativa och begränsande tankar om oss själva men även inre konflikter, vi både önskar något – och är rädda för att få det. Det kan vara svårt att hålla reda på sina tankar, det är som om de har ett eget liv ibland, men genom att bli medveten om våra negativa tankemönster kan vi ta itu med dem. Det som behövs är en uppriktig vilja till förändring. En bra övning är att under en dag lägga märke till hur många gånger du ger dig själv negativa budskap och försöka att omvandla dem till positiva eller i alla fall neutrala tankar.

Livet står aldrig stilla utan nya saker händer ständigt som vi måste ta itu med. Vi måste inse att livet är tufft ibland, det händer jobbiga saker som vi inte kan styra eller kontrollera. Det enda vi faktiskt kan kontrollera är vår egen inställning, att ha tillit till sig själv och tänka positivt, att ha en stark inre övertygelse – att ”jag fixar detta” leder till ett mer harmoniskt och tillfredsställande liv. Den stora hemligheten bakom att lyckas är att tro på sig själv och det vi gör. Det viktiga är egentligen inte att lyckas, för att känna sig nöjd med sig själv. Det finns olika grader av att lyckas och det viktiga är att våga försöka att ta sig ur sin trygghetszon - det är att lyckas i sig.

När jag behandlar personer som känner sig stressade, trötta och slitna handlar det om att identifiera orsakerna till detta. Det kan vara dålig självkänsla och oförmåga att sätta gränser, det är ofta något eller någon i ens omgivning som tillåts ta energi eller på andra sätt dränerar en. En annan ganska vanlig orsak är att hela tiden försöka vara perfekt i sitt arbete och ge allt. Då gör man ovillkorligen våld på sig själv. Att veta sitt värde är att göra så gott man kan och sätta en gräns. Inte jobba långt in på natten av oro för att det inte ska bli bra, utan säga stopp och känna att man gjort bra ifrån sig. Många står och stampar och kommer ingen vart men det hjälper att börja med att identifiera problemet, se sina mönster och få klart för sig vad som tar energi så att man kan göra förändringar för att komma vidare och må bra.

Om vi istället kunde acceptera oss själva och den vi är och ge oss själva frihet att göra det som vi egentligen vill! Inte försöka vara någon annan eller vara på ett sätt som någon annan vill. Det krånglar bara till det. Varje människa är unik och fantastisk!

När jag arbetar som personlig coach och har samtal använder jag Tankefältsterapi, som är ett ovärderligt verktyg för att effektivt hjälpa till att bryta och förändra hämmande och negativa tankemönster, inre stress och oro som begränsar och förhindrar oss att må bra och att känna oss nöjda med oss själva.

Hälsocenter Ingela Broberg
Skogsvägen 8 C
291 34 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
0708 - 290 312
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007 - 2014
Hemsideproduktion: Christian Eggertsen.