Logotype

Bli frisk av dig själv

Publicerad i Kristianstadsjournalen September 1998

Det är den svenska titeln på Andrew Weils senaste bok. I Time Magazines aprilnummer har man listat de tjugo mest inflytelserika personerna i USA idag. Bland dessa nämns den amerikanske läkaren Andrew Weil som en av de mest betydande personligheterna.

Han kallar sin bok, " En alternativ läkarbok ". Weil går igenom alternativa behandlings metoder som örtmedicin, homeopati, akupunktur etc. Han ger också råd om kost, vitaminer och mineraler för att lägga grunden till en hälsosam livsstil.

Huvudtemat i denna bok är enkelt: kroppen kan läka sig själv. Att den kan göra det beror på att den har ett inbyggt självläkningssystem. Om du eller någon av dina närstående är sjuk behöver du känna till detta system, eftersom det utgör den största chansen till tillfrisknande.

I denna bok lägger han fram fakta som visar att det finns ett självläkningssystem och här finns en rad exempel på människor som har tillfrisknat från olika sjukdomar, ofta i strid med de prognoser som gavs av läkarna. På varje nivå i kroppen, från DNA och uppåt, finns det funktioner som självdiagnos, självreparation och regeneration, som aktiveras automatiskt vid behov. Mediciner som utnyttjar dessa medfödda läkningsmekanismer har bättre effekt än mediciner som bara undertrycker symtom.

 

I Öst, särskilt Kina, har läkekonsten haft en annan inriktning. Den har studerat hur man kan öka kroppens egen motståndskraft mot sjukdom, så att man bevarar hälsan oavsett vilken skadlig påverkan man utsätts för. De har upptäckt många naturliga ämnen som har en sådan stärkande effekt på kroppen, jag kommer att skriva mer om detta i en artikel längre fram.

När man är frisk brukar man inte tänka så mycket på hälsan. Man återhämtar sig snabbt efter att ha varit sjuk, och sår och skador läker utan problem. Ett sådant livsförlopp anser jag är värt att arbeta för. Kroppen vill i själva verket vara frisk, för hälsa innebär att alla kroppsfunktioner fungerar väl.

Varför blir vi då sjuka ? Kort förenklat beror det på att självläkningssystemets kapacitet att återställa jämvikten är överskriden av de krafter eller omständigheter som orsakat störningen.

Att inte få ordentlig vila är en av de vanligaste orsakerna till nedsatt motståndskraft, och en god natts sömn förebygger på ett effektivt sätt många sjukdomar.

 

Om du blir sjuk måste du bestämma dig för vad du ska göra för att bli frisk. Om du inte själv tar detta ansvar, kommer andra att bestämma över huvudet på dig och det är inte säkert att de fattar de bästa besluten.

Ett av de bästa sätten att stå emot den medicinska pessimismen är att söka upp någon som har haft samma problem och som har blivit frisk. Om någon annan människa någonsin har övervunnit samma sjukdom, har uppenbarligen människokroppen förmåga att läkas.

Jag har själv en son som har varit mycket sjuk men som har blivit frisk tack vare alternativ medicinsk behandling även om vi har fått den bästa hjälp och stöd från skolmedicinen.

 

Det finns olika vägar till läkning och tillfrisknande för olika människor det gäller bara att vara öppen och fortsätta att söka. Enligt min mening är det aldrig fråga om antingen naturmedicinsk eller skolmedicinsk behandling. Jag tycker att det bästa vore om skolmedicinen och naturmedicinen kunde samarbeta för att få fram bästa möjliga behandling för varje patient

 

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.