Kurs i personlig utveckling

Få inspiration! Ta chansen att växa!

Personlig utveckling handlar om att ta sig an nya utmaningar och våga ta klivet ut i det okända för att utvecklas som människa. Det är lätt att hamna i ”komfortzonen” och vardagliga mönster där man hela tiden gör saker som känns tryggt och undviker det som känns jobbigt. Faktum är att personlig utveckling kommer inte utav sig själv, utan man måste jobba för att få en positiv personlig utveckling, vilket få personer tar sig tid att göra. Det är egentligen väldigt svårt att definiera personlig utveckling, för man kan utvecklas på oändligt många sätt och det är mycket individuellt. Allt handlar i grund och botten att känna sig själv, veta vart man står idag och veta vart det är man vill komma.

Kursen kommer att vara inriktad på att ge dig kunskap, tips och råd för att kunna jobba på att förändras mentalt. Vilket innebär att förändra sitt självförtroende, självkänsla, målbilder, motivation och så vidare.

5 sammankomster om 2 timmars pass

Första kurstillfället
Självinsikt – att veta var du är och vart du vill Självinsikt – hur kan du jobba med din utveckling Övning – inventering – hur tillfreds är du med de olika livsdelarna idag Definiera vad är viktigt för att du ska trivas med livet och arbetet Lär känna dina styrkor och svagheter Hinder vid förändringar – och hur du bemöter dem

Andra kurstillfället
Så stärker du din självkänsla och självförtroende Skillnaden mellan självförtroende och självkänsla Reflekterar över olika typer av negativa tankar och förändra/omvandla dessa Lär dig säga nej, sätta gränser Så utmanar du din ”komfortzon” – steg för steg Bli medveten om dina val och prioriteringar Träna upp din mentala styrka

Tredje kurstillfället
Lär dig tackla stress Hur mycket stress har du i ditt liv – stresstest Vad gör stressen med din kropp på lång sikt Bli uppmärksam på kroppens signaler och hur du ska tolka dem Copingstrategier – olika tekniker och förhållningssätt till stress Den viktiga återhämtningen

Fjärde kurstillfället
Öka ditt lugn och din energi med mindfulness Vad är mindfulness och hur fungerar det Träna upp din mentala närvaro – öka din fokus och energi Sätt stopp för den automatiska tankeströmmen och utnyttja din kapacitet bättre Öka din förståelse för sammanhanget mellan tankar, känslor och handlingar Övningar i mindfulness – kroppsscanning, andningsövningar Senaste forskningen om mindfulness

Femte kurstillfället
Öka balansen i ditt liv och höj din livskvalitet Bli hälsomedveten – friskfaktorer Strategier för att komma igång med förändringar Se helheten – så skapar du balans mellan de olika delarna Tacksamhet för det som är – varje steg på vägen Livslångt lärande – en resa som bara fortsätter

Målgrupp
Kursen är till för alla som vill öka sin självkännedom och få insikt i hur du kan jobba med din utveckling och nå dina mål, få bättre självkänsla och självförtroende.

Hälsocenter Ingela Broberg
Skogsvägen 8 C
291 34 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
0708 - 290 312
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007 - 2015
Hemsideproduktion: Christian Eggertsen.