Logotype

Medarbetare

Jag heter Bodil Olofsson och har under ca 30 års tid arbetat med rehabilitering av sjukskrivna personer med många olika diagnoser. Jag har arbetat som utredare, rehabiliteringssamordnare, personalansvarig och personlig coach. Jag är utbildad beteendevetare med en filosofie kandidat i kognitiv psykologi och en magisterexamen i kommunikation, gestaltning och förmedling med pedagogiskt drama som inriktning.

Jag har stor erfarenhet av att möta människor i kriser samtidigt som jag också har egna upplevelser av kriser och trauman som har fört mig vidare i livet. Till exempel har jag en flicka, nu vuxen med eget boende, som föddes med ett psykiskt handikapp, vilket har medfört att jag har många gånger har lärt mig vända negativa upplevelser till något positivt i livet med hjälp av min intuition och tankens kraft.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.
<IMG SRC="img/bodil.jpg" ALT="Bodil Olofsson\>