Logotype

Att investera i din personal lönar sig!

För att ett företag och en organisation skall fungera behöver man kunskaper och inte då bara yrkes och branschkunskaper utan också andra kunskaper. Kommunikation och samarbete är två viktiga komponenter för att nå bästa resultat i ditt företag/organisation. T ex bemötande av kunder och personal. Hur man löser konflikter som uppstår. Hur ni motiverar er själva och er personal till framgång.

Vi har utarbetat ett nytt program/koncept för att kunna ge bästa möjliga hjälp och kunskap samt verktyg till personal i bemötande och kommunikation samt hjälp under omställningsarbete/omorganisationer på företag och förvaltningar genom föreläsningar och kurser där teori och praktik varieras. Vid behov kan vi också erbjuda enskilda samtal.

Vi erbjuder våra tjänster och skräddarsyr programmet så att det passar just ditt företag. Vi har tillgång till läkare, sjukgymnast och massageterapeut. Vi kan såväl åka ut till er som att erbjuda er att komma till oss i våra lokaler.

Jag har haft eget företag i 11 år och har specialiserat mig inom stresshantering. Jag är utbildad diplomerad stresscoach och mental tränare. Under flera år har jag arbetat med och varit ansvarig för coaching och mental träning i rehabiliteringsprojekt/samarbetsprojekt drivna av Försäkringskassan och Region Skåne. Min medarbetare, Bodil Olofsson, har under många år arbetat med rehabilitering av sjukskrivna. Bodil är beteendevetare med en fil kand i kognitiv psykologi samt en magisterexamen i kommunikation. Tillsammans har vi således lång erfarenhet av att arbeta med omställningsarbete och rehabilitering.

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.