Kurs i stresshantering

Första kurstillfället
Vad är stress?

Genomgång av vad som händer i kroppen vid stress. Se Dina signaler! Vi tittar på grundorsaker/stressorer, samt olika sätt och metoder att hantera stress på – inte minst den viktiga återhämtningen.

Andra kurstillfället
Hur du stärker din självbild del 1

Fokus läggs på skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. Vi pratar om hur Du stärker Din självbild samt lär Dig säga nej och sätta gränser. Vi rör vid ämnen såsom hur vi hushåller med vår energi och identifierar energitjuvar.

Tredje kurstillfället
Hur du stärker din självbild del 2

Lär Dig hantera inre oro/stress. Fokus läggs på tankens kraft. Vi reflekterar över olika typer av negativa tankar och hur vi kan förändra/omvandla dessa från negativa – via neutrala – till positiva. Vi kommer att prata om mental träning för att nå en positiv grundinställning.

Fjärde kurstillfället
Motivation – positiva visioner

Med hjälp av våra tankar och tydliga målbilder kan vi påverka vårt liv i rätt riktning. Vi lär oss att göra bra val och utveckla vår inre motivation.

Femte kurstillfället
Friskfaktorer

Genom att bli hälsomedvetna och inse kopplingen mellan vår hälsa och livsstil, bygger vi upp samt vårdar vår hälsa. Teoripasset ger Dig kunskap om hur sömn, kost, motion, livsmönster och förebyggande friskvård får Dig att må bra.

Denna kurs kan också ges i form av föreläsning eller seminarium på företag. Vi kan såväl åka ut på företag som att vi kan erbjuda företag komma till oss i våra lokaler.

Bokning:
Hälsocenter Ingela Broberg
Skogsvägen 8 C
291 34 Kristianstad
0708-290 312 (Telefontid 8.00 - 9.00)


 
Hälsocenter Ingela Broberg
Skogsvägen 8 C
291 34 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
0708 - 290 312
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007 - 2016
Hemsideproduktion: Christian Eggertsen.